Modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

In M. Of. nr. 729 din 27 noiembrie 2013 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2013 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2011.

Din cuprins:

ART. I

Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 930 si 930 bis din 28 decembrie 2011, se modifica si se completeaza conform anexei ce face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II

Prezentul ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

ART. III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

 

1. La punctul 178, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

„(4) Institutiile care preiau creante prin cesiune, potrivit pct. 275 alin. (3), prezinta in notele explicative la situatiile financiare anuale informatii aferente acestora, dupa cum urmeaza:

a) modificarile valorii creantelor evidentiate in conturi bilantiere, prin completarea tabelului nr. 1 din nota nr. 14, prevazuta in cadrul cap. IX;

b) modificarile valorii creantelor evidentiate in conturi in afara bilantului (contul 9986 «Creante preluate prin cesiune»), prin completarea tabelului nr. 2 din nota nr. 14, prevazuta in cadrul cap. IX.

(5) Institutiile care preiau creante potrivit pct. 275 alin. (6) prezinta in notele explicative la situatiile financiare anuale informatii aferente creantelor preluate prin cesiune, referitoare la costul de achizitie si valoarea nominala a creantelor preluate, incasate, cedate tertilor, trecute pe cheltuieli, precum si soldul creantelor la sfarsitul exercitiului financiar.”

2. La punctul 275, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Creantele preluate prin cesiune se evidentiaza in conturi bilantiere la costul de achizitie, iar datoria fata de cedent se inregistreaza cu ajutorul contului 3566 «Alti creditori diversi». Valoarea nominala a creantelor astfel preluate se evidentiaza in afara bilantului (contul 9986 «Creante preluate prin cesiune»).”

3. La punctul 275, dupa alineatul (3) se introduc cinci noi alineate, alineatele (4) – (8), cu urmatorul cuprins:

„(4) In cazul achizitiei unui portofoliu de creante, costul de achizitie se aloca pentru fiecare creanta astfel preluata.

(5) In cazul in care cesionarul recupereaza de la debitorul preluat o suma mai mare decat costul de achizitie al creantei fata de acesta, diferenta dintre suma incasata si costul de achizitie reprezinta venit la data incasarii (contul 74997 «Alte venituri diverse de exploatare»/analitic distinct).

(6) In cazul in care cesionarul cedeaza creanta fata de debitorul preluat, acesta recunoaste in contabilitate la data cedarii:

a) o cheltuiala (contul 667 «Pierderi din creante acoperite cu ajustari pentru depreciere»/668 «Pierderi din creante neacoperite cu ajustari pentru depreciere», dupa caz), daca pretul de cesiune al creantei cedate este mai mic decat costul de achizitie al acesteia; sau

b) un venit (contul 74997 «Alte venituri diverse de exploatare»/analitic distinct), daca pretul de cesiune al creantei cedate este mai mare decat costul de achizitie al acesteia.

(7) Pentru creantele preluate prin cesiune existente in sold la data de 31 decembrie 2013 si evidentiate la valoarea nominala, in scopul aducerii acestora de la valoare nominala la cost de achizitie, valoarea creantelor se diminueaza pana la costul de achizitie, cu ajutorul conturilor 667 «Pierderi din creante acoperite cu ajustari pentru depreciere»/668 «Pierderi din creante neacoperite cu ajustari pentru depreciere» si, concomitent, se reiau pe venituri ajustarile pentru depreciere inregistrate pentru aceste creante.

(8) In situatia in care nu poate fi determinat costul de achizitie al creantelor preluate prin cesiune prevazute la alin. (7), institutia urmareste in continuare creantele existente si evidentiate la valoarea nominala, pana la data incasarii, cedarii catre terti sau a scoaterii din evidenta a acestora. In acest caz, entitatea evidentiaza distinct creantele achizitionate pana la data de 31 decembrie 2013, recunoscute la valoarea nominala, de creantele achizitionate incepand cu data de 1 ianuarie 2014, recunoscute la cost de achizitie.”

4. Punctul 397, cuprinzand Planul de conturi, se completeaza dupa cum urmeaza:

– in cadrul CLASEI 9 – OPERATIUNI IN AFARA BILANTULUI, Grupa 99 – ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI, la contul 998 “Alte conturi in afara bilantului” se introduce contul sintetic de activ de gradul II – 9986 “Creante preluate prin cesiune”.

5. Punctul 399, cuprinzand Continutul conturilor prevazute de Planul de conturi, se completeaza dupa cum urmeaza:

– in cadrul CLASEI 9 – OPERATIUNI IN AFARA BILANTULUI, Grupa 99 – ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI, la contul 998 „Alte conturi in afara bilantului” se introduce contul sintetic de gradul II – 9986 „Creante preluate prin cesiune”, cu urmatorul continut:

„9986 – valoarea nominala a creantelor preluate prin cesiune.”

6. La capitolul IX, la „Exemple de prezentare a notelor explicative”, la nota 14 „Alte informatii”, dupa ultima liniuta se introduce o noua liniuta, cu urmatorul cuprins:

„- Modificarea valorii creantelor preluate prin cesiune inregistrate in bilant si in afara bilantului, conform urmatoarelor tabele:

 

TABEL Nr. 1

 

Situatia creantelor preluate prin cesiune (la cost de achizitie)

 

– lei –

____________________________________________________________________________________________________

|Creante|Sold creante|Creante     |Creante     |Creante incasate in     |Creante trecute|Sold        |

|       |la inceputul|preluate in |cedate      |cursul exercitiului     |pe cheltuieli  |creante la  |

|       |exercitiului|cursul      |tertilor in |financiar direct de la  |in cursul      |sfarsitul   |

|       |financiar   |exercitiului|cursul      |debitori, din care:     |exercitiului   |exercitiului|

|       |            |financiar   |exercitiului|________________________|financiar      |financiar   |

|       |            |            |financiar   |evidentiate|incasate pe |datorita       |            |

|       |            |            |            |anterior in|seama       |imposibilitatii|            |

|       |            |            |            |conturi    |conturilor  |incasarii      |            |

|       |            |            |            |bilantiere |de venituri |               |            |

|       |            |            |            |           |(contul     |               |            |

|       |            |            |            |           |74997 “Alte |               |            |

|       |            |            |            |           |venituri    |               |            |

|       |            |            |            |           |diverse de  |               |            |

|       |            |            |            |           |exploatare”/|               |            |

|       |            |            |            |           |analitic    |               |            |

|       |            |            |            |           |distinct)   |               |            |

|_______|____________|____________|____________|___________|____________|_______________|____________|

|   0   |      1     |      2     |      3     |     4     |     5      |       6       | 7=1+2-3-4-6|

|_______|____________|____________|____________|___________|____________|_______________|____________|

|       |            |            |            |           |            |               |            |

|_______|____________|____________|____________|___________|____________|_______________|____________|

|       |            |            |            |           |            |               |            |

|_______|____________|____________|____________|___________|____________|_______________|____________|

 

TABEL Nr. 2

 

Situatia creantelor preluate prin cesiune (la valoare nominala)

 

– lei –

_____________________________________________________________________________________

|Creante|Sold creante|Creante     |Creante scoase din evidenta           |Sold creante|

|       |la inceputul|preluate in |extracontabila in cursul exercitiului |la sfarsitul|

|       |exercitiului|cursul      |financiar, din care:                  |exercitiului|

|       |financiar   |exercitiului|______________________________________|financiar   |

|       |            |financiar   |scoase   |cedate      |scoase din     |            |

|       |            |            |din      |tertilor in |evidenta       |            |

|       |            |            |evidenta |cursul      |datorita       |            |

|       |            |            |ca urmare|exercitiului|imposibilitatii|            |

|       |            |            |a        |financiar   |incasarii      |            |

|       |            |            |incasarii|            |               |            |

|       |            |            |direct de|            |               |            |

|       |            |            |la       |            |               |            |

|       |            |            |debitori |            |               |            |

|_______|____________|____________|_________|____________|_______________|____________|

|   0   |      1     |      2     |    3    |      4     |       5       | 6=1+2-3-4-5|

|_______|____________|____________|_________|____________|_______________|____________|

|       |            |            |         |            |               |            |

|_______|____________|____________|_________|____________|_______________|____________|

|       |            |            |         |            |               |            |

|_______|____________|____________|_________|____________|_______________|____________|

|       |            |            |         |            |               |            |

|_______|____________|____________|_________|____________|_______________|____________|”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close