Modificare Formular 208: declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

 

In atentia notarilor publici! In M.Of. nr. 799/18.12.2013, a fost publicat OPANAF nr. 3.763/2013 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 „Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”.

In articolul de mai jos, prezentam principalele reglementari ale actului normativ mentionat mai sus referitoare la completarea si depunerea Declaratiei 208.

 

Obligatie

Declaratia se completeaza si se depune de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Declaratia cuprinde informatii privind tranzactiile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate si ale dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, supuse impozitului pe venit, potrivit legii.

 

Termen

Declaratia se completeaza si se depune semestrial:

– pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului in care a avut loc autentificarea actelor privind transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;

– ori de cate ori notarul public constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, conform art. 84 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie in care se va inscrie „X” in casuta prevazuta in acest scop.

 

Organul fiscal competent

Declaratia se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala biroul notarial este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.

In declaratie se cuprind toate actele instrumentate in perioada de raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului notarial.

 

Completare si depunere

Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul ANAF.

Notarii publici au obligatia depunerii declaratiei la organul fiscal competent, in format electronic (format .pdf, cu fisier .xml atasat), pe suport magnetic sau optic, care va fi insotit de exemplarul in format hartie, semnat si stampilat, potrivit legii.

Formatul hartie se listeaza prin functiile aplicatiei informatice de asistenta la completarea declaratiei si cuprinde situatia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit si pe tranzactii prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate si ale dezmembramintelor acestuia, cuprinse in sectiunea C „Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” din formular.

Formatul hartie se listeaza in doua exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal, in format hartie, semnat si stampilat, impreuna cu formatul electronic al declaratiei, fisierul .xml atasat;

– copia se pastreaza de catre notarul public.

Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.

De retinut!

Prin actul normativ adoptat au fost introduse in Sectiunea C „Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” doua coloane, astfel:

– coloana „Cota parte” in care se inscrie cota-parte ce revine cumparatorilor, in urma transferului dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia;

– coloana „Perioada detinere imobil” in care se inscrie perioada de detinere a bunului imobil instrainat: sub 3 ani, inclusiv, sau peste 3 ani, dupa caz. Coloana nu se completeaza in cazul transmiterii dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlu de mostenire.
Noul model al formularului 208 va fi utilizat pentru declararea informatiilor privind transferurile de proprietati imobiliare din patrimoniul personal realizate incepand cu semestrul I al anului 2014.

 

 Sursa: AJFP Valcea

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close