Modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

In M. Of. nr. 795 din 17 decembrie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 3451/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009.

Din cuprins:

ART. I

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 797 si 797 bis din 23 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 18 alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“c) lucrari de reabilitare energetica la cladiri de locuit individuale cu cel mult trei niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau in curs de clasare, respectiv sunt situate in afara zonelor de protectie a monumentelor si/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii.”

2. La articolul 20 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“e) studiile de specialitate, nota tehnica justificativa sau raportul de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiza a sistemelor tehnice, certificatul de performanta energetica a cladirii, pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri si/sau pentru lucrari de renovare majora, precum si studiul privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, in cazurile prevazute de legislatia privind performanta energetica a cladirilor si in masura in care prin auditul energetic al cladirii se stabileste ca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional, economic si al mediului inconjurator, solicitate prin certificatul de urbanism, in conditiile legii, un exemplar.”

3. La articolul 20, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

“(1^1) Renovarea majora mentionata la alin. (1) lit. e) are intelesul prevazut la art. 251 alin. (8^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.”

4. La articolul 32 alineatul (3) litera b), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“3. expertize tehnice; raport de audit energetic, raport de expertiza a sistemelor tehnice, certificat de performanta energetica a cladirii; studiu privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, in cazurile prevazute de lege.”

5. La articolul 46 alineatul (1), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“g) exista referatele de verificare a proiectului si, dupa caz, nota tehnica justificativa/raportul de expertiza tehnica, raportul de audit energetic, raportul de expertiza a sistemelor tehnice, certificatul de performanta energetica a cladirii, precum si studiul privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei acolo unde este cazul;”.

6. La anexa nr. 1, la formularul-model F.8 – “Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare”, litera d.6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d.6) raport de audit energetic pentru lucrari de interventie la cladiri existente in vederea cresterii performantei energetice si/sau pentru lucrari de renovare majora, dupa caz (1 exemplar copie);”.

7. La anexa nr. 1, la formularul-model F.8, dupa litera d.6) se introduc trei noi litere, literele d.6^1) – d.6^3), cu urmatorul cuprins:

“d.6^1) raportul de expertiza a sistemelor tehnice, pentru lucrari de interventie la cladiri existente in vederea cresterii performantei energetice si/sau pentru lucrari de renovare majora, dupa caz (1 exemplar copie);

d.6^2) certificatul de performanta energetica a cladirii, pentru lucrari de interventie la cladiri existente in vederea cresterii performantei energetice si/sau pentru lucrari de renovare majora, dupa caz (1 exemplar copie);

d.6^3) studiul privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, pentru lucrari de interventie la cladiri existente in vederea cresterii performantei energetice si/sau pentru lucrari de renovare majora, dupa caz (1 exemplar copie);”.

ART. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close