Abilitarea Guvernului de a emite ordonante pe perioada vacantei parlamentare

In M. Of. nr. 812 din 20 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 353/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante.

Din cuprins:

ART. 1

In temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul este abilitat ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu inainte de incheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2013, si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in prima sesiune ordinara a anului 2014, sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupa cum urmeaza:

 

I. Economie si finante:

1. reglementarea unor masuri financiar-fiscale si in domeniul bancar;

2. reglementarea unor masuri necesare institutiilor sistemului justitiei si administratiei penitenciare, pentru punerea in aplicare a noilor coduri;

3. reglementarea unor masuri speciale in procedura de valorificare a creantelor statului aflate in portofoliul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului;

4. masuri pentru reabilitarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare situate in statiuni turistice aflate in zone de interes national, precum si masuri in domeniul sportului;

5. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobata cu modificari prin Legea nr. 78/2013, cu modificarile ulterioare;

6. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda – Bucuresti, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. modificarea si completarea Legii organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania nr. 226/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. reglementari privind drepturile consumatorilor la incheierea contractelor;

11. rambursarea ratelor de capital pentru o cota-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. in baza programului CCC – Legea publica nr. 480/1992, precum si a dobanzii si a altor costuri externe aferente acestei cote-parti;

12. reglementari privind situatia juridica a unor bunuri confiscate si a unor bunuri provenite din cadouri aflate in administrarea si, respectiv, in custodia Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

 

II. Afaceri interne:

1. modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari prin Legea nr. 185/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

III. Fonduri externe nerambursabile:

1. masuri pentru stimularea absorbtiei instrumentelor structurale in actualul exercitiu financiar;

2. masuri pentru implementarea Fondurilor Europene Structurale si de Investitii 2014 – 2020;

3. masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila.

 

IV. Agricultura si dezvoltare rurala:

1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/2009;

2. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 149/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

4. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, republicata, cu modificarile ulterioare;

5. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

V. Educatie si cercetare:

1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. modificarea Ordonantei Guvernului nr. 62/1999 privind infiintarea Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 150/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. reglementari privind asigurarea calitatii in sistemul de invatamant;

4. reglementari referitoare la finantarea invatamantului preuniversitar, invatamantului superior si cercetarii stiintifice.

 

VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevazute in acte normative cu putere de lege

 

ART. 2

In conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, ordonantele emise de Guvern in temeiul art. 1 vor fi inaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in prima sesiune ordinara a anului 2014. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close