RIL admis. Decizia nr. 22/2013

 

In M. Of. nr. 790 din 16 decembrie 2013 a fost publicata Decizia nr. 22/2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii.

Din cuprins:

Completul competent sa judece recursurile in interesul legii ce formeaza obiectul Dosarului nr. 19/2013 este legal constituit conform dispozitiilor art. 516 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura civila), si art. 27^2 alin. (2) lit. b) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sedinta completului este prezidata de doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna Antonia Eleonora Constantin, procuror-sef-adjunct.

Avocatul Poporului este reprezentat de doamna Ecaterina Mirea, consilier juridic.

La sedinta de judecata participa domnul Aurel Segarceanu, magistrat-asistent in cadrul Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, desemnat in conformitate cu dispozitiile art. 27^3 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Inalta Curte de Casatie si Justitie – Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursurile in interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de Avocatul Poporului privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, cu referire la modalitatea de stabilire, in anul 2011, a indemnizatiilor lunare reparatorii si a indemnizatiilor lunare acordate potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Magistratul-asistent prezinta referatul, aratand ca la dosarul cauzei au fost depuse urmatoarele inscrisuri: hotarari judecatoresti, prin care problema de drept ce formeaza obiectul recursurilor in interesul legii a fost solutionata diferit, rapoartele intocmite de judecatorii raportori si mai multe cereri de interventie accesorie, formulate de catre urmatoarele persoane fizice si juridice: Mitran Marian, Bulete Viorel, Luca Mihai, Romascu Neculai, Holban Danila, Parfeni Ioan, Savan Mihai Ioan, Dutu Valerian, Radoi Dan, Botezatu Vasile, Tirnoveanu Mihai, Bordeianu Ludovic, Cocuz Virgil, Asociatia Revolutionarilor din Decembrie 1989 “Fratia Balconul Operei”, Asociatia Revolutiei Romane din Decembrie 1989, Fulgeanu Gheorghe, Nasturel Gheorghe, Mondon Rusalin Aurel, Simion Ludovic, Secosanu Petru, Morariu Dorin, Standolariu Valentin Radu, Jianu Dan, L.D.I.C.A.R.-EUROPA “Liga Dreptatii Impotriva Coruptiei si Abuzurilor din Romania-Europa”, Valceanu Dan, Petre Petrica, Badea Eugen – in calitate de presedinte al Asociatiei Revolutionarilor din Decembrie 1989 “Fratia Balconul Operei”, Penisoara Stela si Grosu Petru-Calin.

Cu privire la acest din urma aspect, doamna judecator Cristina Iulia Tarcea, presedintele completului de judecata, acorda cuvantul reprezentantului procurorului general.

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pune concluzii de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de interventie, aratand ca dreptul de sesizare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu recurs in interesul legii apartine numai titularilor expres si limitativ prevazuti de art. 514 din Codul de procedura civila.

Inalta Curte, deliberand, in raport cu dispozitiile art. 63 si 514 din Codul de procedura civila, respinge, ca inadmisibile, cererile de interventie accesorie formulate in cauza.

Doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, presedintele completului de judecata, constatand ca nu mai exista alte chestiuni prealabile sau exceptii, acorda cuvantul reprezentantilor Avocatului Poporului si procurorului general pentru sustinerea recursurilor in interesul legii formulate.

Reprezentantul Avocatului Poporului sustine recursul in interesul legii formulat, punand concluzii pentru admiterea acestuia si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul ca indemnizatiile lunare reparatorii si indemnizatiile lunare prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza, in anul 2011, prin aplicarea dispozitiilor art. 15 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010 si a art. 10 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sustine recursul in interesul legii, punand concluzii pentru admiterea acestuia si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, in sensul ca indemnizatiile lunare reparatorii si indemnizatiile lunare prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza, in anul 2011, prin majorarea cu 15% a cuantumului indemnizatiei aflat in plata in luna octombrie 2010.

Presedintele completului de judecata, doamna judecator Iulia Cristina Tarcea, declara dezbaterile inchise, iar completul de judecata ramane in pronuntare asupra recursurilor in interesul legii.

 

INALTA CURTE,

deliberand asupra recursurilor in interesul legii, constata urmatoarele:

 

1. Problema de drept care a generat practica neunitara

Recursurile in interesul legii vizeaza interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, cu referire la modalitatea de stabilire, in anul 2011, a indemnizatiilor lunare reparatorii si a indemnizatiilor lunare acordate potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dispozitiile legale relevante si a caror interpretare a generat practica neunitara sunt urmatoarele:

– Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare:

– Art. 4 alin. (4): “De o indemnizatie lunara reparatorie, calculata prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiaza si persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai daca au un venit mai mic decat salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. De aceleasi drepturi si in aceleasi conditii beneficiaza copiii eroilor-martiri, indiferent de varsta, daca nu sunt incadrati in nicio forma de invatamant ori nu realizeaza venituri din motive neimputabile lor.”;

– Art. 5 alin. (1) lit. m): “Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum si la art. 4 alin. (1) beneficiaza, pe langa indemnizatia calculata conform prevederilor art. 4, si de urmatoarele drepturi: (…) m) acordarea unei indemnizatii lunare, adaugata la pensia pentru limita de varsta, echivalenta cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (2).”;

– Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare:

– Art. 14 lit. d): “De la data intrarii in vigoare a prezentei legi se reduc cu 15% urmatoarele drepturi: (…) d) indemnizatiile prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”;

– Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice:

– Art. 10 alin. (1): “Incepand cu luna ianuarie 2011, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) si d) si alin. (4), art. 13 si 14 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare, se majoreaza cu 15% fata de cuantumul aflat in plata in luna octombrie 2010.”

 

2. Examenul jurisprudential

Prin recursurile in interesul legii se arata ca in practica judiciara nu exista un punct de vedere unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor legale citate, dezlegarea problemei de drept supusa analizei fiind menita a clarifica modul de determinare a indemnizatiei lunare reparatorii si a indemnizatiei lunare pentru categoriile de persoane reglementate prin dispozitiile art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in contextul intervenirii unor legi succesive, care au adus modificari actului normativ mentionat.

 

3. Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

3.1. Unele instante au considerat ca indemnizatiile lunare reparatorii si indemnizatiile lunare prevazute de art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc, in anul 2011, potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, prin majorarea cu 15% a cuantumului indemnizatiilor aflate in plata luna octombrie 2010, fara utilizarea indicatorului de referinta reprezentat de castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, prevazut de art. 15 din Legea nr. 287/2010.

In motivarea acestor solutii s-a aratat ca, potrivit dispozitiilor art. 14 lit. d) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, incepand cu data intrarii in vigoare a acestui act normativ, s-a redus cu 15% cuantumul indemnizatiilor prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, iar, incepand cu luna ianuarie 2011, potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, drepturile prevazute de art. 14 din Legea nr. 118/2010 s-au majorat cu 15% fata de cuantumul aflat in plata in luna octombrie 2010; dispozitiile cuprinse in Legea nr. 285/2010, fiind imperative, speciale si derogatorii fata de cele cuprinse in art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica cu prevalenta in ceea ce priveste modalitatea de stabilire, in anul 2011, a indemnizatiilor prevazute de acest din urma act normativ. S-a apreciat, de asemenea, ca realizarea unei distinctii intre sintagmele “salariul mediu brut” si “castigul salarial mediu brut”, utilizate in cuprinsul art. 4 si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, art. 15 din Legea nr. 287/2010 nu prezinta relevanta pentru stabilirea indemnizatiilor aferente anului 2011.

3.2. Alte instante au apreciat ca, in anul 2011, indemnizatiile reparatorii si cele lunare, prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se determina prin aplicarea coeficientilor prevazuti de art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din acest act normativ, la valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010, in cuantum de 1.836 lei, prevazut de art. 16 alin. (2) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010.

In sprijinul acestei solutii s-a aratat ca dispozitiile art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se indica algoritmul de calcul al indemnizatiilor, cuprind norme de trimitere la dispozitii din legile anuale privind bugetul asigurarilor sociale de stat, completandu-se cu prevederile acestor din urma acte normative, in care este stabilit cuantumul salariului mediu brut ce a stat la baza fundamentarii bugetului asigurarilor sociale de stat. Intrucat norma de trimitere este extrem de clara in a face referire la notiunea de “salariu mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat”, iar nu la notiuni echivalente, precum aceea de “castig salarial mediu brut”, utilizata de art. 15 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, rezulta ca legiuitorul a intentionat folosirea, in paralel, a doua notiuni economice avand un inteles diferit, la a caror cuantificare s-au folosit indicatori economici diferiti.

3.3. Intr-o alta orientare jurisprudentiala s-a considerat ca, in anul 2011, indemnizatiile prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se determina prin raportarea coeficientilor prevazuti de art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din acest act normativ la castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011, in cuantum de 2.022 lei, prevazut de art. 15 din Legea nr. 287/2010.

In motivarea acestei solutii s-a retinut ca dispozitiile art. 4 din Legea nr. 341/2004 contin norme de trimitere la prevederile legii bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzatoare anilor pentru care se face plata, iar prin modificarea continutului normei de referinta se modifica si norma de trimitere, fara a fi necesara o prevedere expresa in acest sens; imprejurarea ca in cuprinsul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010 nu se mai regaseste notiunea de “salariu mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat”, ci aceea de “castig salarial mediu brut” nu este de natura a conduce la concluzia ca legiuitorul ar fi avut in vedere o alta institutie juridica, intrucat interpretarea legii trebuie facuta in sensul aplicarii sale.

 

4. Opinia procurorului general

Procurorul general a considerat prima orientare jurisprudentiala ca fiind in acord cu litera si spiritul legii, apreciind ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, indemnizatiile lunare reparatorii si indemnizatiile lunare prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza, in anul 2011, prin majorarea cu 15% a cuantumului indemnizatiei aflat in plata in luna octombrie 2010.

In sustinerea opiniei sale, procurorul general arata ca, prin art. 14 lit. d) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, s-a dispus reducerea cu 15% a indemnizatiilor prevazute de Legea nr. 341/2004, pentru perioada cuprinsa in intervalul 3 iulie 2010 – 31 decembrie 2010.

De asemenea, prin art. 16 din Legea nr. 118/2010 s-a prevazut ca, “incepand cu data de 1 ianuarie 2011, urmeaza a se aplica politici sociale si de personal care sa asigure incadrarea in nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicarii masurilor de reducere a acestora adoptate in cursul anului 2010, in conditiile Legii-cadru nr. 330/2009, precum si cu respectarea prevederilor legilor bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2011”.

In considerarea acestor din urma dispozitii legale, prin art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 s-a dispus ca, incepand cu luna ianuarie 2011, sa fie majorate cu 15% drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) si d) si alin. (4), art. 13 si 14 din Legea nr. 118/2010, fata de cuantumul aflat in plata in luna octombrie 2010, din categoria acestor drepturi facand parte si indemnizatiile lunare reparatorii si indemnizatiile lunare prevazute de art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004.

Pe aceasta cale nu s-a urmarit revenirea la algoritmul de calcul prevazut de art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si determinarea cuantumului indemnizatiilor prin raportarea coeficientilor prevazuti de aceste norme la indicatorul economic ce a stat la baza fundamentarii bugetului asigurarilor sociale de stat din anul 2011, indiferent de modul in care acesta a fost consacrat legislativ ori configurat economic, ci recuperarea unei parti din reducerile operate in cursul anului 2010.

Reducerea cu 15% operata in temeiul Legii nr. 118/2010 a fost recuperata in baza unor masuri legislative ulterioare Legii nr. 285/2010, astfel incat abia in luna iunie 2012 indemnizatiile prevazute de art. 14 din Legea nr. 118/2010 au atins nivelul avut in luna iunie 2010, fara a-l putea depasi in mod legal.

 

5. Opinia Avocatului Poporului

Avocatul Poporului a considerat ca solutia legala este aceea ca nivelul indemnizatiilor prevazute de art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sa se calculeze cu aplicarea dispozitiilor art. 15 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010 si a art. 10 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.

In argumentarea acestei opinii s-a aratat, in esenta, ca modalitatea de calcul al indemnizatiilor mentionate rezulta din art. 4 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, prin aplicarea coeficientilor de multiplicare asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata. Faptul ca pentru anul 2011 au fost adoptate, din cauza situatiei economice dificile, anumite acte normative, respectiv Legea nr. 118/2010 – prin care indemnizatiile acordate in temeiul Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost reduse cu 15% – si Legea nr. 285/2010 – prin care s-a stabilit ca, pentru anul 2011, drepturile reduse prin Legea nr. 118/2010 sa se majoreze cu 15% fata de cuantumul aflat in plata in luna octombrie 2010 – nu poate influenta modalitatea de calcul al indemnizatiei, deoarece aceste acte normative nu pot fi considerate ca avand caracter special, apte sa suspende efectele Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care continua sa isi produca efectele dincolo de orice modificare adusa in plan legislativ.

 

6. Rapoartele asupra recursurilor in interesul legii

Rapoartele cuprind solutiile date de instantele judecatoresti problemei de drept si argumentele pe care se fundamenteaza acestea si evoca doctrina cu privire la institutiile juridice aplicabile in analizarea cauzei.

Rapoartele propun un proiect de solutie de admitere a recursurilor in interesul legii, in sensul ca “in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, indemnizatiile lunare reparatorii si indemnizatiile lunare prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza, in anul 2011, prin aplicarea coeficientului de 15% asupra cuantumului indemnizatiei aflat in plata in luna octombrie 2010”.

 

7. Inalta Curte

Inalta Curte a fost investita, pe calea recursului in interesul legii, cu pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, cu referire la modalitatea de stabilire, in anul 2011, a indemnizatiilor lunare reparatorii si a indemnizatiilor lunare acordate potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Problema de drept rezolvata diferit de catre instante, referitoare la determinarea indemnizatiei lunare reparatorii si a indemnizatiei lunare pentru categoriile de persoane reglementate prin dispozitiile art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost data de intervenirea unor legi succesive, care au adus modificari actului normativ mentionat.

Astfel, potrivit art. 4 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatia reparatorie lunara reglementata de acest act normativ se calculeaza prin aplicarea unor coeficienti asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat aferent anului in care se face plata.

Prin art. 14 lit. d) din Legea nr. 118/2010 s-a stabilit ca aceste drepturi se reduc cu 15% de la data intrarii in vigoare a acestei legi iar, ulterior, prin art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, s-a statuat ca, incepand cu luna ianuarie 2011, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) si d) si alin. (4), art. 13 si 14 din Legea nr. 118/2010 se majoreaza cu 15% fata de cuantumul aflat in plata in luna octombrie 2010.

Rezulta deci ca legea noua, derogand de la cea anterioara in materie, Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, instituie un alt criteriu in functie de care sa se cuantifice indemnizatiile lunare reparatorii.

In raport cu aceasta reglementare expresa, a sustine ca, in continuare, determinarea cuantumului indemnizatiilor prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie realizat dupa algoritmul prevazut de acest act normativ, respectiv prin aplicarea unor coeficienti asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului in care se face plata, inseamna a ignora caracterul normelor temporare si speciale.

Desi Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta, ea insasi, o reglementare speciala in materia drepturilor cuvenite eroilor-martiri, luptatorilor in Revolutia din 1989 si a celor din revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov, aceasta nu inseamna ca in acelasi domeniu nu pot fi adoptate norme de exceptie, cu caracter temporar, determinate, in speta, de conditiile economice generate de criza economica, care sa deroge de la o alta norma speciala.

Astfel, normele de exceptie sunt cele care completeaza normele generale sau speciale, fara ca exceptia prevazuta sa fie considerata a aduce atingere ordinii de drept.

In ipoteza analizata, Legea nr. 118/2010 a intervenit cu caracter de exceptie, derogatoriu de la norma anterioara, pentru a regla pe o perioada de timp – intervalul in care a fost activa fiind iunie 2010 – decembrie 2010 – reducerea indemnizatiilor prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si, tot astfel, a fost adoptata si si-a produs efectele Legea nr. 285/2010 care, majorand din luna ianuarie 2011, drepturile respective cu 15%, s-a referit, de data aceasta, la cuantumul indemnizatiilor aflate in plata in luna octombrie 2010, iar nu la criteriile consacrate prin Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Faptul ca in aceasta materie s-a intervenit cu reglementari speciale, temporare, care isi gasesc aplicare atat timp cat se mentin conditiile particulare care le-au impus rezulta, o data in plus, si din evolutia ulterioara a legislatiei in acest domeniu.

Astfel, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, art. II art. 8, asa cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011, s-a stabilit ca in anul 2012 cuantumul drepturilor prevazute la art. 14 din Legea nr. 118/2010 se mentine la acelasi nivel cu cel acordat in decembrie 2011, iar potrivit art. II art. 18 din aceeasi ordonanta de urgenta, indemnizatia prevazuta la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se mai acorda.

Totodata, conform art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, prevederile art. 18 al art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2012 se aplica in mod corespunzator si in anul 2013.

Aceasta inseamna, in termenii Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative (art. 59 – 62), ca prin reglementari ulterioare a avut loc o schimbare a continutului normativ al legii initiale, cel putin pentru intervalul de timp pentru care a fost justificata, pe considerente economice, de restabilire a echilibrului bugetar, masura vizand o alta modalitate de calcul al indemnizatiilor respective.

Nu este vorba, asadar, de o succesiune pur formala a unor legi, care ar avea acelasi continut juridic in privinta aceleiasi materii, pentru a nu se pune problema conflictului de legi in timp si a nu se stabili daca legea care intervine ulterior este sau nu derogatorie, cu caracter special de la cea anterioara, chiar in conditiile in care aceasta din urma constituie ea insasi o reglementare speciala intr-un anumit domeniu.

Dimpotriva, asa cum s-a aratat, introducand elemente noi, diferite de cele existente in Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, actul normativ ulterior deroga de la prima reglementare, neputandu-se sustine ca majorarea de 15%, prevazuta de aceasta din urma, ar trebui calculata prin luarea in considerare a salariului mediu brut, in conditiile in care, in mod expres, ca element de referinta, Legea nr. 285/2010 prevede nivelul indemnizatiei existente in plata in luna octombrie 2010.

Fara a fi vorba despre o abrogare a dispozitiilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nefiind incident principiul dupa care lex posterior contraria abrogat, in realitate, situatia supusa interpretarii vizeaza eficienta unei legi temporare, care, avand caracter derogatoriu si exceptional, se aplica pentru intervalul de timp in care ii este justificata activitatea, derogand de la norma anterioara care, desi ea insasi speciala, are suspendate efectele pe perioada de timp pentru care se justifica actiunea legii temporare.

Faptul ca legiuitorul nu a apelat la modificarea expresa a textului Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in privinta platii indemnizatiilor nu reprezinta decat o optiune a acestuia pentru o eventuala revenire la dispozitiile legii atunci cand situatia economica o va permite.

Aprecierea asupra caracterului special al Legii nr. 285/2010 este in acord cu dispozitiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 24/2000, potrivit carora “Caracterul special al unei reglementari se determina in functie de obiectul acesteia, circumstantiat la anumite categorii de situatii, si de specificul solutiilor legislative pe care le instituie”.

Asadar, nu poate fi considerat corect argumentul conform caruia prin adoptarea Legii nr. 285/2010 s-ar fi intentionat, in realitate, revenirea la modalitatea de calcul al indemnizatiilor prevazuta de Legea nr. 341/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cu motivarea ca textul art. 10 din Legea nr. 285/2010 ar fi realizat “doar o intregire a cuantumului indemnizatiilor, in sensul restituirii diminuarii cu 15%, care s-ar aplica la algoritmul de calcul prevazut de Legea nr. 341/2004”.

In realitate, din succesiunea actelor normative adoptate in materie rezulta ca aceasta intregire, operata in temeiul Legii nr. 118/2010, a fost recuperata in baza unor masuri legislative ulterioare Legii nr. 285/2010 intrucat abia in luna iunie 2012 indemnizatiile prevazute de art. 14 din Legea nr. 118/2010 au atins nivelul avut in luna iunie 2010, fara a-l putea depasi, conform art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale.

Rezulta ca, la nivelul anului 2011, modalitatea de calcul al indemnizatiilor reparatorii prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie determinata prin luarea in considerare a criteriului introdus de Legea nr. 285/2010, care nu mai opereaza cu criteriul salariului mediu brut asupra caruia sa se aplice coeficientii de multiplicare, ci are in vedere, in mod special si derogatoriu, cuantumul indemnizatiei aflate in plata la nivelul lunii octombrie 2010, asupra caruia trebuie aplicata majorarea de 15%.

 

Pentru considerentele aratate, in temeiul art. 517 cu referire la art. 514 din Codul de procedura civila,

 

INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

In numele legii

DECIDE:

 

Admite recursurile in interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de Avocatul Poporului.

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 285/2010, stabileste ca indemnizatiile lunare reparatorii si indemnizatiile lunare prevazute de Legea nr. 341/2004 se calculeaza, in anul 2011, prin aplicarea coeficientului de 15% asupra cuantumului indemnizatiei aflat in plata in luna octombrie 2010.

Obligatorie, potrivit dispozitiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila, adoptat prin Legea nr. 134/2010.

Pronuntata, in sedinta publica, astazi, 18 noiembrie 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close