Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014

 

In M. Of. nr. 802 din 19 decembrie 2013 a fost publicata Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014.

Din cuprins:

ART. 1

Prezenta lege aproba plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar potrivit dispozitiilor art. 18 alin. (2) – (4) si ale art. 20 alin. (1) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

ART. 2

(1) Plafonul soldului bugetar general consolidat, exprimat ca procent in produsul intern brut, este in anul 2014 de -2,2%, iar in anul 2015 de -1,4%.

(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent la produsul intern brut, este de 7,3% in anul 2014 si de 7,2% in anul 2015.

(3) La elaborarea proiectului legii bugetului de stat si al legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anii 2014 si 2015, plafoanele indicatorilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt obligatorii.

ART. 3

(1) In anul 2014, plafoanele privind finantarile rambursabile care pot fi contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum si cele privind tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt in suma de 1.200,0 milioane lei fiecare. Valoarea aferenta finantarilor rambursabile care pot fi autorizate pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala este de maximum 100 milioane lei anual.

(2) Plafoanele prevazute la alin. (1) nu cuprind finantarile rambursabile destinate refinantarii datoriei publice locale si nici finantarile rambursabile destinate proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, inclusiv cele cuprinse in Planul Elen de Reconstructie si Dezvoltare Economica a Balcanilor – HIPERB.

(3) Plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, si de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru anul 2014 este de 8.000,0 milioane lei.

(4) In anul 2014, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale si ale cheltuielilor de personal, potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 69/2010, sunt prevazute in anexa nr. 1.

(5) Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale si ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat, in anul 2014, sunt prevazute in anexa nr. 2.

(6) In anul 2014, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -3.486,5 milioane lei.

(7) Indicatorii prevazuti la alin. (1) – (6) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat si al legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2014 si reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite.

ART. 4

Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, in concordanta cu prevederile Legii nr. 69/2010, precum si cu incadrarea in plafoanele prevazute in prezenta lege.

ART. 5

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close