Modificarea OMFP nr. 1271/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului

In M. Of. nr. 807 din 19 decembrie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice si ministrul delegat pentru buget nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 813 din 3 septembrie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

Directia generala trezorerie si contabilitate publica, Directia generala de trezorerie si datorie publica si Directia generala a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.”

2. Anexa se modifica dupa cum urmeaza:

a) La articolul 1, alineatele (1) – (3) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

“(1) Structura codurilor IBAN ale conturilor de venituri si cheltuieli deschise la unitatile Trezoreriei Statului se formeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2004 privind utilizarea codurilor IBAN in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, din 24 de caractere alfanumerice, astfel:

A) Codificarea codurilor IBAN ale conturilor de venituri bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului aferent activitatii de privatizare, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului institutiilor publice autonome, bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa unele institutii publice:

a1) pentru conturile de venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate deschise anterior datei de 31.12.2013 raman valabile codurile IBAN generate anterior acestei date, in urmatoarea structura:

 

RO zz TREZ yyy cccccccc xxxxx,

 

in care:

– RO = codul de tara;

– zz = doua caractere numerice de verificare, reprezentand cifra de control;

– TREZ = caracterele corespunzatoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

– yyy = codul de identificare unic al unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele precizari;

– cccccccc = codul contului de venituri sau de cheltuieli bugetare deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului;

– xxxxx = 5 caractere reprezentand camp hasurat cu litera X. Litera X se utilizeaza pana la completarea integrala a celor 24 de caractere ale codului IBAN.

Exemplu: codul IBAN aferent contului de venituri ale bugetului de stat nr. 20.14.01.11.02 <<Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb>>, deschis la Trezoreria operativa Blaj, este: RO63TREZ0032014011102XXX, in care:

– 63 = cifra de control atribuita in sistem informatic pentru Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb la Trezoreria operativa Blaj;

– 003 = codul de identificare unic al Trezoreriei operative Blaj, conform anexei;

 

a2) pentru conturile de venituri ale bugetelor prevazute la lit. a1), care se deschid incepand cu data de 1 ianuarie 2014, ca urmare a modificarilor care se introduc in Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Ordinul nr. 1.954/2005, dupa aceasta data, codurile IBAN au urmatoarea structura:

 

RO zz TREZyyy tt s cccccc xxxx,

 

in care:

– RO = codul de tara;

– zz = doua caractere numerice de verificare, reprezentand cifra de control;

– TREZ = caracterele corespunzatoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

– yyy = codul de identificare unic al unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevazut in anexa;

– tt = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

– s = sursa de finantare, care se completeaza cu litera <<A>> reprezentand sursa <<Integral de la buget>>;

– cccccc = indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (capitol – format din primele doua caractere numerice din clasificatie/subcapitol/paragraf). In situatia in care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, este efectuata numai la nivel de capitol si subcapitol, cele doua caractere aferente paragrafului se completeaza cu <<00>>;

– xxxx = 4 caractere reprezentand camp hasurat cu litera X;

 

a3) pentru conturile de venituri bugetare ale bugetului Fondului pentru mediu si bugetului Trezoreriei Statului, incepand cu 1 ianuarie 2014, codurile IBAN au urmatoarea structura:

– pentru bugetul Fondului pentru mediu:

 

RO zz TREZyyy 20 I cccccc xxxx,

 

in care:

– RO = codul de tara;

– zz = doua caractere numerice de verificare, reprezentand cifra de control;

– TREZ = caracterele corespunzatoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

– yyy = codul de identificare unic al unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevazut in anexa;

– 20 = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv 20 <<Veniturile bugetelor institutiilor publice din administratia publica centrala>>;

– I = sursa de finantare <<bugetul Fondului pentru mediu>>;

– cccccc – indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (capitol – format din primele doua caractere numerice din clasificatie/subcapitol/paragraf). In situatia in care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, este efectuata numai la nivel de capitol si subcapitol, cele doua caractere aferente paragrafului se completeaza cu <<00>>;

– xxxx – 4 caractere reprezentand camp hasurat cu litera X;

– pentru bugetul Trezoreriei Statului:

 

RO zz TREZyyy 20 J cccccc xxxx,

 

in care:

– RO = codul de tara;

– zz = doua caractere numerice de verificare, reprezentand cifra de control;

– TREZ = caracterele corespunzatoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

– yyy = codul de identificare unic al unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevazut in anexa;

– 20 = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv 20 <<Veniturile bugetelor institutiilor publice din administratia publica centrala>>;

– J = sursa de finantare <<Bugetul Trezoreriei Statului>>;

– cccccc – indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (capitol – format din primele doua caractere numerice din clasificatie/subcapitol/00 – pentru paragraf). In situatia in care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, este efectuata numai la nivel de capitol si subcapitol, cele doua caractere aferente paragrafului se completeaza cu <<00>>;

– xxxx – 4 caractere reprezentand camp hasurat cu litera X;

 

a4) pentru conturile de venituri bugetare care se deschid incepand cu data de 1 februarie 2014 aferente bugetelor institutiilor publice autonome, cu exceptia Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetelor activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa unele institutii publice, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului aferent activitatii de privatizare, bugetului fondului de risc, codurile IBAN au urmatoarea structura:

 

RO zz TREZyyy tt s cccccc xxxx,

 

in care:

– RO = codul de tara;

– zz = doua caractere numerice de verificare, reprezentand cifra de control;

– TREZ = caracterele corespunzatoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

– yyy = codul de identificare unic al unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevazut in anexa;

– tt = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

– s = sursa de finantare, care se completeaza, dupa caz, astfel:

B – credite externe

C – credite interne

D – fonduri externe nerambursabile

E – activitati finantate integral din venituri proprii

F – integral venituri proprii

G – venituri proprii si subventii

H – bugetul aferent activitatii din privatizare

L – fond de risc;

– cccccc – indicator din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare (capitol – format din primele doua caractere numerice din clasificatie/subcapitol/paragraf). Pentru sumele aferente surselor de finantare B si C, indicatorul <<cccccc>> se completeaza cu <<888888>>. In situatia in care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare este efectuata numai la nivel de capitol si subcapitol, cele doua caractere aferente paragrafului se completeaza cu <<00>>;

– xxxx – 4 caractere reprezentand camp hasurat cu litera X.

 

B) Codificarea codurilor IBAN ale conturilor de cheltuieli bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului creditelor externe, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului aferent activitatii de privatizare, bugetului fondului de risc, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului institutiilor publice autonome, bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii infiintate pe langa unele institutii publice este urmatoarea:

 

RO zz TREZ tt s cccccccccccc x,

 

in care:

– RO = codul de tara;

– zz = doua caractere numerice de verificare, reprezentand cifra de control;

– TREZ = caracterele corespunzatoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

– tt = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

– s = sursa, care se completeaza, dupa caz, astfel:

Nomenclator surse:

A – integral de la buget

B – credite externe

C – credite interne

D – fonduri externe nerambursabile

E – activitati finantate integral din venituri proprii

F – integral venituri proprii

G – venituri proprii si subventii

H – bugetul aferent activitatii din privatizare

I – bugetul Fondului pentru mediu

J – bugetul Trezoreriei Statului

L – fond de risc

– cccccccccccc = indicator clasificatie (capitol – format din primele doua caractere numerice din clasificatie/subcapitol/paragraf/titlu/articol/alineat). In situatia in care detalierea subdiviziunilor de cheltuieli bugetare din Clasificatia indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este efectuata la nivel de capitol/subcapitol/paragraf/titlu/articol/alineat, subdiviziunile de cheltuieli bugetare lipsa se completeaza cu <<00>>;

– x = caracter reprezentand camp hasurat cu litera X.

 

Exemplu: In cazul unei institutii publice din sectorul administratiei publice centrale, finantata integral de la buget, care efectueaza plati de la capitolul 51.01 <<Autoritati publice si actiuni externe>>, subcapitolul 51.01.01 <<Autoritati executive si legislative>>, paragraful 51.01.01.01 <<Administratia prezidentiala>>, titlul 10 <<Cheltuieli de personal>>, articolul 10.01 <<Cheltuieli salariale in bani>>, alineatul 10.01.04 <<Spor de vechime>>, codul IBAN aferent contului de cheltuieli bugetare 23.A.51.01.01.10.01.04 este:

 

RO zz TREZ 23 A 510101100104 x,

 

in care:

RO = codul de tara;

zz – cifra de control atribuita in sistem informatic;

23 – contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

A – sursa de finantare <<Integral de la buget>>;

510101100104 – indicator clasificatie (51 capitol, 01 subcapitol, 01 paragraf, 10 titlu, 01 articol, 04 alineat);

x – camp hasurat cu litera X.

 

Institutiile publice care in formularul <<Fisa entitatii publice>> au declarat ca fac parte din <<Sectorul special>> utilizeaza coduri IBAN aferente conturilor de cheltuieli bugetare care au in structura lor completat <<00>> la subcapitol, paragraf, articol si alineat.

Codurile IBAN aferente conturilor de cheltuieli bugetare in structura prevazuta la prezenta litera se utilizeaza astfel:

– incepand cu data de 1 ianuarie 2014 – pentru sursele de finantare A, I, J;

– incepand cu data de 1 februarie 2014 – pentru sursele de finantare B, C, D, E, F, G, H, L.

(2) Codurile IBAN ale conturilor de venituri bugetare se afiseaza la sediul unitatilor Trezoreriei Statului.

(3) Codurile IBAN ale conturilor de cheltuieli bugetare se comunica de catre unitatile Trezoreriei Statului institutiilor publice pe numele carora aceste conturi sunt deschise.

………………………………………………………………..

(5) Orice modificare sau completare a codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, ca urmare a modificarii si completarii Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Modificarile sau completarile codurilor IBAN aferente conturilor de venituri bugetare se afiseaza la sediul unitatilor Trezoreriei Statului.”

b) Articolul 3 se abroga.

c) Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. II

Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

ART. III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

(Anexa la precizari)

 

Cod unic de identificare a unitatilor Trezoreriei Statului

__________________________________________________

| Cod |                 Denumire                   |

|_____|____________________________________________|

| 001 | Trezorerie Alba                            |

|_____|____________________________________________|

| 002 | Trezorerie operativa Alba Iulia            |

|_____|____________________________________________|

| 003 | Trezorerie operativa Blaj                  |

|_____|____________________________________________|

| 004 | Trezorerie operativa Aiud                  |

|_____|____________________________________________|

| 005 | Trezorerie operativa Sebes                 |

|_____|____________________________________________|

| 006 | Trezorerie operativa Campeni               |

|_____|____________________________________________|

| 009 | Trezorerie operativa Cugir                 |

|_____|____________________________________________|

| 020 | Trezorerie Arad                            |

|_____|____________________________________________|

| 021 | Trezorerie operativa Arad                  |

|_____|____________________________________________|

| 022 | Trezorerie operativa Chisineu-Cris         |

|_____|____________________________________________|

| 024 | Trezorerie operativa Ineu                  |

|_____|____________________________________________|

| 025 | Trezorerie operativa Lipova                |

|_____|____________________________________________|

| 028 | Trezorerie operativa Sebis                 |

|_____|____________________________________________|

| 032 | Trezorerie operativa Savarsin              |

|_____|____________________________________________|

| 045 | Trezorerie Arges                           |

|_____|____________________________________________|

| 046 | Trezorerie operativa Pitesti               |

|_____|____________________________________________|

| 047 | Trezorerie operativa Campulung             |

|_____|____________________________________________|

| 048 | Trezorerie operativa Curtea de Arges       |

|_____|____________________________________________|

| 050 | Trezorerie operativa Costesti              |

|_____|____________________________________________|

| 051 | Trezorerie operativa Topoloveni            |

|_____|____________________________________________|

| 060 | Trezorerie Bacau                           |

|_____|____________________________________________|

| 061 | Trezorerie operativa Bacau                 |

|_____|____________________________________________|

| 062 | Trezorerie operativa Onesti                |

|_____|____________________________________________|

| 063 | Trezorerie operativa Moinesti              |

|_____|____________________________________________|

| 066 | Trezorerie operativa Buhusi                |

|_____|____________________________________________|

| 071 | Trezorerie operativa Podu Turcului         |

|_____|____________________________________________|

| 075 | Trezorerie Bihor                           |

|_____|____________________________________________|

| 076 | Trezorerie operativa Oradea                |

|_____|____________________________________________|

| 078 | Trezorerie operativa Beius                 |

|_____|____________________________________________|

| 081 | Trezorerie operativa Alesd                 |

|_____|____________________________________________|

| 082 | Trezorerie operativa Marghita              |

|_____|____________________________________________|

| 083 | Trezorerie operativa Salonta               |

|_____|____________________________________________|

| 100 | Trezorerie Bistrita-Nasaud                 |

|_____|____________________________________________|

| 101 | Trezorerie operativa Bistrita              |

|_____|____________________________________________|

| 102 | Trezorerie operativa Beclean               |

|_____|____________________________________________|

| 103 | Trezorerie operativa Nasaud                |

|_____|____________________________________________|

| 104 | Trezorerie operativa Sangeorz-Bai          |

|_____|____________________________________________|

| 115 | Trezorerie Botosani                        |

|_____|____________________________________________|

| 116 | Trezorerie operativa Botosani              |

|_____|____________________________________________|

| 117 | Trezorerie operativa Dorohoi               |

|_____|____________________________________________|

| 118 | Trezorerie operativa Darabani              |

|_____|____________________________________________|

| 119 | Trezorerie operativa Saveni                |

|_____|____________________________________________|

| 130 | Trezorerie Brasov                          |

|_____|____________________________________________|

| 131 | Trezorerie operativa Brasov                |

|_____|____________________________________________|

| 132 | Trezorerie operativa Fagaras               |

|_____|____________________________________________|

| 133 | Trezorerie operativa Rupea                 |

|_____|____________________________________________|

| 136 | Trezorerie operativa Sacele                |

|_____|____________________________________________|

| 137 | Trezorerie operativa Codlea                |

|_____|____________________________________________|

| 138 | Trezorerie operativa Rasnov                |

|_____|____________________________________________|

| 150 | Trezorerie Braila                          |

|_____|____________________________________________|

| 151 | Trezorerie operativa Braila                |

|_____|____________________________________________|

| 152 | Trezorerie operativa Insuratei             |

|_____|____________________________________________|

| 153 | Trezorerie operativa Faurei                |

|_____|____________________________________________|

| 154 | Trezorerie operativa Ianca                 |

|_____|____________________________________________|

| 165 | Trezorerie Buzau                           |

|_____|____________________________________________|

| 166 | Trezorerie operativa Buzau                 |

|_____|____________________________________________|

| 167 | Trezorerie operativa Ramnicu Sarat         |

|_____|____________________________________________|

| 169 | Trezorerie operativa Patarlagele           |

|_____|____________________________________________|

| 170 | Trezorerie operativa Pogoanele             |

|_____|____________________________________________|

| 180 | Trezorerie Caras-Severin                   |

|_____|____________________________________________|

| 181 | Trezorerie operativa Resita                |

|_____|____________________________________________|

| 182 | Trezorerie operativa Caransebes            |

|_____|____________________________________________|

| 185 | Trezorerie operativa Moldova Noua          |

|_____|____________________________________________|

| 187 | Trezorerie operativa Oravita               |

|_____|____________________________________________|

| 188 | Trezorerie operativa Otelu Rosu            |

|_____|____________________________________________|

| 190 | Trezorerie operativa Bozovici              |

|_____|____________________________________________|

| 200 | Trezorerie Calarasi                        |

|_____|____________________________________________|

| 201 | Trezorerie operativa Calarasi              |

|_____|____________________________________________|

| 202 | Trezorerie operativa Oltenita              |

|_____|____________________________________________|

| 203 | Trezorerie operativa Lehliu-Gara           |

|_____|____________________________________________|

| 204 | Trezorerie operativa Budesti               |

|_____|____________________________________________|

| 215 | Trezorerie Cluj                            |

|_____|____________________________________________|

| 216 | Trezorerie operativa Cluj-Napoca           |

|_____|____________________________________________|

| 217 | Trezorerie operativa Dej                   |

|_____|____________________________________________|

| 218 | Trezorerie operativa Gherla                |

|_____|____________________________________________|

| 219 | Trezorerie operativa Turda                 |

|_____|____________________________________________|

| 221 | Trezorerie operativa Huedin                |

|_____|____________________________________________|

| 230 | Trezorerie Constanta                       |

|_____|____________________________________________|

| 231 | Trezorerie operativa Constanta             |

|_____|____________________________________________|

| 232 | Trezorerie operativa Medgidia              |

|_____|____________________________________________|

| 233 | Trezorerie operativa Mangalia              |

|_____|____________________________________________|

| 236 | Trezorerie operativa Eforie                |

|_____|____________________________________________|

| 238 | Trezorerie operativa Harsova               |

|_____|____________________________________________|

| 255 | Trezorerie Covasna                         |

|_____|____________________________________________|

| 256 | Trezorerie operativa Sfantu Gheorghe       |

|_____|____________________________________________|

| 257 | Trezorerie operativa Targu Secuiesc        |

|_____|____________________________________________|

| 259 | Trezorerie operativa Baraolt               |

|_____|____________________________________________|

| 270 | Trezorerie Dambovita                       |

|_____|____________________________________________|

| 271 | Trezorerie operativa Targoviste            |

|_____|____________________________________________|

| 273 | Trezorerie operativa Gaesti                |

|_____|____________________________________________|

| 274 | Trezorerie operativa Moreni                |

|_____|____________________________________________|

| 275 | Trezorerie operativa Pucioasa              |

|_____|____________________________________________|

| 276 | Trezorerie operativa Titu                  |

|_____|____________________________________________|

| 290 | Trezorerie Dolj                            |

|_____|____________________________________________|

| 291 | Trezorerie operativa Craiova               |

|_____|____________________________________________|

| 292 | Trezorerie operativa Bailesti              |

|_____|____________________________________________|

| 293 | Trezorerie operativa Calafat               |

|_____|____________________________________________|

| 294 | Trezorerie operativa Filiasi               |

|_____|____________________________________________|

| 295 | Trezorerie operativa Segarcea              |

|_____|____________________________________________|

| 297 | Trezorerie operativa Bechet                |

|_____|____________________________________________|

| 305 | Trezorerie Galati                          |

|_____|____________________________________________|

| 306 | Trezorerie operativa Galati                |

|_____|____________________________________________|

| 307 | Trezorerie operativa Tecuci                |

|_____|____________________________________________|

| 308 | Trezorerie operativa Targu Bujor           |

|_____|____________________________________________|

| 320 | Trezorerie Giurgiu                         |

|_____|____________________________________________|

| 321 | Trezorerie operativa Giurgiu               |

|_____|____________________________________________|

| 322 | Trezorerie operativa Bolintin-Vale         |

|_____|____________________________________________|

| 323 | Trezorerie operativa Mihailesti            |

|_____|____________________________________________|

| 324 | Trezorerie operativa Hotarele              |

|_____|____________________________________________|

| 335 | Trezorerie Gorj                            |

|_____|____________________________________________|

| 336 | Trezorerie operativa Targu Jiu             |

|_____|____________________________________________|

| 337 | Trezorerie operativa Targu Carbunesti      |

|_____|____________________________________________|

| 338 | Trezorerie operativa Motru                 |

|_____|____________________________________________|

| 339 | Trezorerie operativa Novaci                |

|_____|____________________________________________|

| 340 | Trezorerie operativa Rovinari              |

|_____|____________________________________________|

| 350 | Trezorerie Harghita                        |

|_____|____________________________________________|

| 351 | Trezorerie operativa Miercurea-Ciuc        |

|_____|____________________________________________|

| 352 | Trezorerie operativa Odorheiu Secuiesc     |

|_____|____________________________________________|

| 353 | Trezorerie operativa Gheorgheni            |

|_____|____________________________________________|

| 354 | Trezorerie operativa Toplita               |

|_____|____________________________________________|

| 365 | Trezorerie Hunedoara                       |

|_____|____________________________________________|

| 366 | Trezorerie operativa Deva                  |

|_____|____________________________________________|

| 367 | Trezorerie operativa Hunedoara             |

|_____|____________________________________________|

| 368 | Trezorerie operativa Petrosani             |

|_____|____________________________________________|

| 369 | Trezorerie operativa Brad                  |

|_____|____________________________________________|

| 370 | Trezorerie operativa Orastie               |

|_____|____________________________________________|

| 371 | Trezorerie operativa Hateg                 |

|_____|____________________________________________|

| 390 | Trezorerie Ialomita                        |

|_____|____________________________________________|

| 391 | Trezorerie operativa Slobozia              |

|_____|____________________________________________|

| 392 | Trezorerie operativa Fetesti               |

|_____|____________________________________________|

| 393 | Trezorerie operativa Urziceni              |

|_____|____________________________________________|

| 405 | Trezorerie Iasi                            |

|_____|____________________________________________|

| 406 | Trezorerie operativa Iasi                  |

|_____|____________________________________________|

| 407 | Trezorerie operativa Pascani               |

|_____|____________________________________________|

| 408 | Trezorerie operativa Targu Frumos          |

|_____|____________________________________________|

| 409 | Trezorerie operativa Harlau                |

|_____|____________________________________________|

| 410 | Trezorerie operativa Raducaneni            |

|_____|____________________________________________|

| 420 | Trezorerie Ilfov                           |

|_____|____________________________________________|

| 421 | Trezorerie operativa Ilfov                 |

|_____|____________________________________________|

| 422 | Trezorerie operativa Buftea                |

|_____|____________________________________________|

| 435 | Trezorerie Maramures                       |

|_____|____________________________________________|

| 436 | Trezorerie operativa Baia Mare             |

|_____|____________________________________________|

| 437 | Trezorerie operativa Sighetu Marmatiei     |

|_____|____________________________________________|

| 440 | Trezorerie operativa Targu Lapus           |

|_____|____________________________________________|

| 441 | Trezorerie operativa Viseu de Sus          |

|_____|____________________________________________|

| 446 | Trezorerie operativa Somcuta               |

|_____|____________________________________________|

| 460 | Trezorerie Mehedinti                       |

|_____|____________________________________________|

| 461 | Trezorerie operativa Drobeta-Turnu Severin |

|_____|____________________________________________|

| 462 | Trezorerie operativa Baia de Arama         |

|_____|____________________________________________|

| 463 | Trezorerie operativa Orsova                |

|_____|____________________________________________|

| 464 | Trezorerie operativa Strehaia              |

|_____|____________________________________________|

| 465 | Trezorerie operativa Vanju Mare            |

|_____|____________________________________________|

| 475 | Trezorerie Mures                           |

|_____|____________________________________________|

| 476 | Trezorerie operativa Targu Mures           |

|_____|____________________________________________|

| 477 | Trezorerie operativa Reghin                |

|_____|____________________________________________|

| 478 | Trezorerie operativa Sighisoara            |

|_____|____________________________________________|

| 479 | Trezorerie operativa Tarnaveni             |

|_____|____________________________________________|

| 480 | Trezorerie operativa Ludus                 |

|_____|____________________________________________|

| 482 | Trezorerie operativa Sovata                |

|_____|____________________________________________|

| 490 | Trezorerie Neamt                           |

|_____|____________________________________________|

| 491 | Trezorerie operativa Piatra-Neamt          |

|_____|____________________________________________|

| 492 | Trezorerie operativa Roman                 |

|_____|____________________________________________|

| 493 | Trezorerie operativa Targu-Neamt           |

|_____|____________________________________________|

| 494 | Trezorerie operativa Bicaz                 |

|_____|____________________________________________|

| 505 | Trezorerie Olt                             |

|_____|____________________________________________|

| 506 | Trezorerie operativa Slatina               |

|_____|____________________________________________|

| 507 | Trezorerie operativa Caracal               |

|_____|____________________________________________|

| 508 | Trezorerie operativa Bals                  |

|_____|____________________________________________|

| 509 | Trezorerie operativa Corabia               |

|_____|____________________________________________|

| 520 | Trezorerie Prahova                         |

|_____|____________________________________________|

| 521 | Trezorerie operativa Ploiesti              |

|_____|____________________________________________|

| 522 | Trezorerie operativa Campina               |

|_____|____________________________________________|

| 524 | Trezorerie operativa Mizil                 |

|_____|____________________________________________|

| 526 | Trezorerie operativa Slanic                |

|_____|____________________________________________|

| 528 | Trezorerie operativa Valenii de Munte      |

|_____|____________________________________________|

| 529 | Trezorerie operativa Busteni               |

|_____|____________________________________________|

| 539 | Trezorerie operativa Brazi                 |

|_____|____________________________________________|

| 545 | Trezorerie Satu Mare                       |

|_____|____________________________________________|

| 546 | Trezorerie operativa Satu Mare             |

|_____|____________________________________________|

| 547 | Trezorerie operativa Carei                 |

|_____|____________________________________________|

| 548 | Trezorerie operativa Negresti-Oas          |

|_____|____________________________________________|

| 549 | Trezorerie operativa Tasnad                |

|_____|____________________________________________|

| 560 | Trezorerie Salaj                           |

|_____|____________________________________________|

| 561 | Trezorerie operativa Zalau                 |

|_____|____________________________________________|

| 562 | Trezorerie operativa Cehu Silvaniei        |

|_____|____________________________________________|

| 563 | Trezorerie operativa Simleu Silvaniei      |

|_____|____________________________________________|

| 564 | Trezorerie operativa Jibou                 |

|_____|____________________________________________|

| 575 | Trezorerie Sibiu                           |

|_____|____________________________________________|

| 576 | Trezorerie operativa Sibiu                 |

|_____|____________________________________________|

| 577 | Trezorerie operativa Medias                |

|_____|____________________________________________|

| 578 | Trezorerie operativa Agnita                |

|_____|____________________________________________|

| 581 | Trezorerie operativa Avrig                 |

|_____|____________________________________________|

| 585 | Trezorerie operativa Saliste               |

|_____|____________________________________________|

| 590 | Trezorerie Suceava                         |

|_____|____________________________________________|

| 591 | Trezorerie operativa Suceava               |

|_____|____________________________________________|

| 592 | Trezorerie operativa Campulung Moldovenesc |

|_____|____________________________________________|

| 593 | Trezorerie operativa Falticeni             |

|_____|____________________________________________|

| 594 | Trezorerie operativa Gura Humorului        |

|_____|____________________________________________|

| 595 | Trezorerie operativa Radauti               |

|_____|____________________________________________|

| 596 | Trezorerie operativa Siret                 |

|_____|____________________________________________|

| 597 | Trezorerie operativa Vatra Dornei          |

|_____|____________________________________________|

| 605 | Trezorerie Teleorman                       |

|_____|____________________________________________|

| 606 | Trezorerie operativa Alexandria            |

|_____|____________________________________________|

| 607 | Trezorerie operativa Turnu Magurele        |

|_____|____________________________________________|

| 608 | Trezorerie operativa Rosiori de Vede       |

|_____|____________________________________________|

| 609 | Trezorerie operativa Videle                |

|_____|____________________________________________|

| 610 | Trezorerie operativa Zimnicea              |

|_____|____________________________________________|

| 620 | Trezorerie operativa Timis                 |

|_____|____________________________________________|

| 621 | Trezorerie operativa Timisoara             |

|_____|____________________________________________|

| 623 | Trezorerie operativa Lugoj                 |

|_____|____________________________________________|

| 624 | Trezorerie operativa Deta                  |

|_____|____________________________________________|

| 625 | Trezorerie operativa Jimbolia              |

|_____|____________________________________________|

| 626 | Trezorerie operativa Buzias                |

|_____|____________________________________________|

| 627 | Trezorerie operativa Sannicolau Mare       |

|_____|____________________________________________|

| 628 | Trezorerie operativa Faget                 |

|_____|____________________________________________|

| 640 | Trezorerie Tulcea                          |

|_____|____________________________________________|

| 641 | Trezorerie operativa Tulcea                |

|_____|____________________________________________|

| 642 | Trezorerie operativa Macin                 |

|_____|____________________________________________|

| 644 | Trezorerie operativa Sulina                |

|_____|____________________________________________|

| 645 | Trezorerie operativa Babadag               |

|_____|____________________________________________|

| 646 | Trezorerie operativa Baia                  |

|_____|____________________________________________|

| 655 | Trezorerie Vaslui                          |

|_____|____________________________________________|

| 656 | Trezorerie operativa Vaslui                |

|_____|____________________________________________|

| 657 | Trezorerie operativa Barlad                |

|_____|____________________________________________|

| 658 | Trezorerie operativa Husi                  |

|_____|____________________________________________|

| 659 | Trezorerie operativa Negresti              |

|_____|____________________________________________|

| 670 | Trezorerie Valcea                          |

|_____|____________________________________________|

| 671 | Trezorerie operativa Ramnicu Valcea        |

|_____|____________________________________________|

| 672 | Trezorerie operativa Dragasani             |

|_____|____________________________________________|

| 674 | Trezorerie operativa Horezu                |

|_____|____________________________________________|

| 676 | Trezorerie operativa Gura Lotrului         |

|_____|____________________________________________|

| 679 | Trezorerie operativa Balcesti              |

|_____|____________________________________________|

| 682 | Trezorerie operativa Babeni                |

|_____|____________________________________________|

| 690 | Trezorerie Vrancea                         |

|_____|____________________________________________|

| 691 | Trezorerie operativa Focsani               |

|_____|____________________________________________|

| 692 | Trezorerie operativa Adjud                 |

|_____|____________________________________________|

| 694 | Trezorerie operativa Panciu                |

|_____|____________________________________________|

| 700 | Trezorerie operativa Bucuresti             |

|_____|____________________________________________|

| 701 | Trezorerie operativa Sector 1              |

|_____|____________________________________________|

| 702 | Trezorerie operativa Sector 2              |

|_____|____________________________________________|

| 703 | Trezorerie operativa Sector 3              |

|_____|____________________________________________|

| 704 | Trezorerie operativa Sector 4              |

|_____|____________________________________________|

| 705 | Trezorerie operativa Sector 5              |

|_____|____________________________________________|

| 706 | Trezorerie operativa Sector 6              |

|_____|____________________________________________|

| 999 | Trezorerie operativa centrala              |

|_____|____________________________________________|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close