Formularul 014

In M. Of. nr. 10 din  8 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3854/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba modelul si continutul formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”, cod 14.13.03.14, prevazut in anexa nr. 1.

ART. 2

Instructiunile de completare a formularului specificat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 2.

ART. 3

Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si de arhivare ale formularului specificat la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 3.

ART. 4

Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 5

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 6

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile subordonate vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

ANEXA 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

 

Formularul (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal” se utilizeaza de catre contribuabili pentru efectuarea optiunii de modificare a anului fiscal.

Formularul (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal” se depune la organul fiscal competent cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul anului fiscal modificat.

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute, din care:

– un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;

– un exemplar se pastreaza de catre contribuabil.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea I “Date de identificare a contribuabilului”

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea contribuabilului platitor de impozit pe profit.

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de identificare fiscala atribuit contribuabilului, potrivit legii.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Sectiunea II “Date de identificare a imputernicitului”

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea/numele, prenumele imputernicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii.

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de identificare fiscala atribuit imputernicitului, pentru activitatea proprie.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Sectiunea III se completeaza bifand caseta corespunzatoare exprimarii optiunii de modificare a anului fiscal si inscriind ziua/luna/anul de inceput a anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ANEXA 3

 

Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si de arhivare ale formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

 

1. Denumire: (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

2. Cod: 14.13.03.14

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tiparire:

– pe o singura fata;

– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzeaza gratuit.

7. Se utilizeaza la comunicarea optiunii privind modificarea anului fiscal.

8. Se intocmeste in 2 exemplare de: contribuabil/imputernicit/reprezentant legal.

9. Circula:

– originalul, la organul fiscal;

– copia, la contribuabil.

10. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close