Modificarea HG nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite

In M. Of. nr. 821 din 23 decembrie 2013 a fost publicata HG nr. 1077/2013 pentru modificarea HG nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite.

Din cuprins:

ART. I

Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite acordate, valabile pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, pot fi reinnoite potrivit metodologiei stabilite in cuprinsul prezentei hotarari.

(2) Prevederile prezentei hotarari se aplica numai angajatorilor care detin la data de 31 decembrie 2013 avizul de reinnoire si care nu au realizat pana la aceasta data masurile necesare in vederea normalizarii conditiilor de munca pentru locurile de munca incadrate in conditii deosebite.

(3) Perioada de valabilitate a avizelor reinnoite potrivit prezentei hotarari nu poate depasi data de 31 decembrie 2014.”

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

(1) Reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se acorda de catre Inspectia Muncii, in baza urmatoarelor documente:

a) solicitarea de reinnoire a avizului de incadrare in conditii deosebite, semnata de catre reprezentantul legal al angajatorului ori de catre alta persoana imputernicita de acesta, potrivit legii, impreuna cu reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, definiti potrivit art. 5 lit. d) din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, depusa in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, insotita de copia documentelor de control intocmite de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia isi desfasoara activitatea sau au sediul social, dupa caz;

b) buletinele de determinari de noxe profesionale, eliberate de laboratoarele abilitate, potrivit legii, care sa ateste depasirea valorilor-limita de expunere profesionala la locurile de munca incadrate in conditii deosebite, sau buletine de expertizare eliberate de catre directiile de sanatate publica si a municipiului Bucuresti, in care sa se ateste prezenta unor agenti chimici foarte periculosi sau agenti biologici care nu au prevazuta limita admisibila, dar care au avut efecte nocive asupra starii de sanatate a lucratorilor expusi;

c) planul de prevenire si protectie corespunzator locurilor de munca incadrate in conditii deosebite, revizuit, care sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor, cuprinzand masuri si actiuni, esalonate si distribuite trimestrial, pe perioada 1 ianuarie – 1 decembrie 2014, astfel incat, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2014, locurile de munca sa se incadreze in conditii normale;

d) raportul medicului de medicina muncii privind starea de sanatate a lucratorilor care isi desfasoara activitatea la locurile de munca incadrate in conditii deosebite, din care sa reiasa efectele noxelor identificate la aceste locuri de munca asupra starii de sanatate a lucratorilor, insotit de recomandari privind promovarea sanatatii in concordanta cu particularitatile expunerii la factori de risc;

e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obtinut reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite si a listei cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca pana la data de 31 decembrie 2013.”

3. La articolul 2, alineatul (1^1) va avea urmatorul cuprins:

“(1^1) Planul de prevenire si protectie prevazut la alin. (1) lit. c) va contine masurile aferente anului 2013, asumate pentru normalizarea conditiilor de munca si ramase restante, si, dupa caz, masurile de protectia colectiva si cele care rezulta din recomandarile mentionate la alin. (1) lit. d).”

4. La articolul 2, alineatul (1^2) va avea urmatorul cuprins:

“(1^2) Documentele de control mentionate la alin. (1) lit. a) vor face referire la stadiul de realizare a masurilor propuse si asumate pentru anul 2013.”

5. La articolul 6, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

“(3) In perioadele 15 – 30 iulie si 1 – 15 decembrie 2014, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de munca o raportare privind modul in care au realizat masurile prevazute in vederea normalizarii conditiilor de munca.”

6. La articolul 13, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

“(3) Perioada cuprinsa intre 31 decembrie 2013 si data reinnoirii avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza, dupa caz, diferenta dintre cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca si cea declarata de catre acestia.”

7. La articolul 14, alineatul (5) se abroga.

ART. II

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

ART. III

Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close