Modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar

In M. Of. nr. 831 din 24 decembrie 2013 a fost publicata HG nr. 1070/2013 pentru modificarea si completarea HG nr. 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar.

Din cuprins:

ART. I

Hotararea Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 838 din 14 decembrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

(1) Institutiile publice care desfasoara activitati de incasare a taxelor si impozitelor au obligatia sa se inregistreze in SNEP, pentru furnizarea informatiilor privind cuantumul obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat ale contribuabililor persoane fizice care utilizeaza mijloace electronice de plata sau alte mijloace de plata stabilite prin ordin comun emis de catre Ministerul pentru Societatea Informationala, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si pentru asigurarea accesului la o solutie de plata electronica a acestora.

(2) Monitorizarea modalitatii de implementare a mijloacelor de plata prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre Ministerul pentru Societatea Informationala si Ministerul Finantelor Publice.”

2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 4

Institutiile publice se pot inregistra oricand in SNEP.”

3. Alineatele (1) si (2) ale articolului 8 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

(1) SNEP este o platforma de comunicatii electronice deschisa catre institutiile de credit si furnizorii de servicii de acceptare de plati electronice sau alte mijloace de plata stabilite potrivit art. 3 alin. (1).

(2) Institutiile publice prevazute la art. 3 accepta toate mijloacele electronice de plata online (internet banking, mobile banking, fara a se limita la acestea), iar in cazul in care opteaza pentru plata impozitelor si taxelor utilizand cardul bancar este necesar sa isi selecteze furnizorul de servicii de acceptare de plati electronice, conform legislatiei in vigoare.”

4. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

“(4) Virarea sumelor incasate prin mijloace de plata, altele decat cele privind plata online cu cardul, se realizeaza potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun emis de catre Ministerul pentru Societatea Informationala, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.”

5. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 10

(1) Comisioanele percepute de furnizorii de servicii pentru operatiunile de tranzactionare online cu cardul bancar, aferente incasarii taxelor si impozitelor prin intermediul SNEP, nu vor depasi tarifele maximale aprobate prin ordin comun emis de catre Ministerul pentru Societatea Informationala, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

(2) Comisionul aferent platii electronice cu cardul este suportat de catre:

a) platitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre furnizorul sau de servicii de plata;

b) beneficiarul platii, respectiv institutiile publice prevazute la art. 3, pentru comisioanele aferente serviciilor de plata percepute de catre furnizorul sau de servicii selectat conform art. 8 alin. (2).”

ART. II

In termen de 45 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Ministerul pentru Societatea Informationala, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice aproba prin ordin comun normele de aplicare si armonizeaza Ordinul ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 168/14/95/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, si Ordinul ministrului comunicatiilor si societatii informationale nr. 173/2011 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 28 ianuarie 2011, cu prevederile prezentului act normativ.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close