Modificarea si completarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice

In M. Of. nr. 842 din 30 decembrie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 2030/2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice si a modelului si continutului formularelor “Decizie de impunere din oficiu”.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.393/2006 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice si a modelului si continutului formularelor “Decizie de impunere din oficiu”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 6 septembrie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 3^1

Decizia de impunere din oficiu se desfiinteaza in cazul in care contribuabilul depune declaratia fiscala pentru obligatiile fiscale ce au format obiectul impunerii din oficiu, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere din oficiu.”

2. La anexa nr. II, formularul “Decizie de impunere din oficiu”, cod 14.13.02.13/o, se modifica si se inlocuieste cu formularele prevazute in anexa nr. 1.

3. La anexa nr. III “Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularului <<Decizie de impunere din oficiu>>”, cod 14.13.02.13/o, se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.

ART. II

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. III

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directia generala de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. IV

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close