Formulare fiscale noi: 392A, 392B, 393

In M. Of. nr. 76 din 31 ianuarie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba modelul si continutul formularului (392A) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ….”, cod 14.13.01.02/ia, prevazut in anexa nr. 1.

ART. 2

Se aproba modelul si continutul formularului (392B) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ….”, cod 14.13.01.02/ib, prevazut in anexa nr. 2.

ART. 3

Se aproba modelul si continutul formularului (393) “Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul ….”, cod 14.13.01.02/v, prevazut in anexa nr. 3.

ART. 4

Formularele de la art. 1 – 3 se completeaza si se depun conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 4.

ART. 5

Procedura de gestionare a formularelor (392A) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ….”, (392B) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ….” si (393) “Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul….”, este prevazuta in anexa nr. 5.

ART. 6

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularelor de la art. 1 – 3 sunt prevazute in anexa nr. 6.

ART. 7

Anexele nr. 1 – 6 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 8

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se utilizeaza incepand cu declaratiile aferente anului 2013, cu termen legal de depunere pana la data de 25 februarie 2014, inclusiv.

ART. 9

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, cu modificarile ulterioare.

ART. 10

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile fiscale subordonate acestora vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Gelu Stefan Diaconu

ANEXA 4

 

         INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului (392A) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ….”

 

Formularul (392A) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ….” se completeaza de catre persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referinta, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la acea data, este inferioara sumei de 220.000 lei.

Nu se depune acest formular daca persoanele impozabile nu au desfasurat livrari de bunuri si prestari de servicii in anul de referinta in interiorul tarii.

Formularul (392A) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ….” se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare.

Formularul (392A) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ….” se depune, in format electronic, astfel:

– la registratura organului fiscal competent;

– la posta, prin scrisoare recomandata.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editeaza in doua exemplare:

– un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;

– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Formatul electronic al formularului (392A) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ….” se obtine prin folosirea programului de asistenta.

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea “Date de identificare a persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA”

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza prin inscrierea codului de inregistrare in scopuri de TVA (codul de identificare fiscala precedat de prefixul RO), valabil la finele anului de referinta.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.

Sectiunea “Date de identificare a reprezentantului fiscal”

Se completeaza doar in cazul in care depunerea declaratiei informative se realizeaza prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

– Denumirea/Nume, prenume – se inscriu denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile care a fost desemnata ca reprezentant fiscal de catre persoana impozabila straina.

– Cod de identificare fiscala – se inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

– Domiciliul fiscal se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabila.

Sectiunea “Cifra de afaceri”

Se inscrie cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare, care trebuie sa fie inferioara sumei de 220.000 lei.

Sectiunea “Livrari de bunuri si prestari de servicii catre:”

Operatiunile care fac obiectul acestei notificari sunt livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii.

Randul 1 – Coloana “Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in “Jurnalul pentru vanzari”, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

Randul 1 – Coloana “TVA” se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in “Jurnalul pentru vanzari”, pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

Randul 2 – Coloana “Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in “Jurnalul pentru vanzari”, pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii efectuate catre persoanele neinregistrate in scopuri de TVA.

Randul 2 – Coloana “TVA” se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in “Jurnalul pentru vanzari”, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA.

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului (392B) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ….”

 

Formularul (392B) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ….” se completeaza de catre persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie a anului de referinta, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, nu erau inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a caror cifra de afaceri realizata la acea data, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei.

Nu se depune acest formular in situatia in care persoanele impozabile nu au desfasurat in anul de referinta livrari de bunuri si prestari de servicii in interiorul tarii si/sau achizitii efectuate din tara.

Formularul (392B) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ….” se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare.

Formularul (392B) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ….” se depune, in format electronic, astfel:

– la registratura organului fiscal competent;

– la posta, prin scrisoare recomandata.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editeaza in doua exemplare:

– un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;

– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Formatul electronic al formularului (392B) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul….” se obtine prin folosirea programului de asistenta.

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea “Date de identificare a persoanei impozabile neinregistrate in scopuri de TVA”

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza prin inscrierea codului de identificare fiscala al persoanei impozabile, valabil la finele anului de referinta.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz, al persoanei impozabile).

Sectiunea “Date de identificare a imputernicitului”

Se completeaza doar in cazul in care depunerea declaratiei informative se realizeaza printr-un imputernicit desemnat in conditiile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

– Denumirea/Nume, prenume – se inscriu denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile care a fost imputernicita de persoana impozabila;

– Cod de identificare fiscala – se inscrie codul de identificare fiscala al persoanei imputernicite;

– Domiciliul fiscal – se inscriu datele privind adresa domiciliului fiscal al imputernicitului desemnat;

– Nr. act imputernicire si data – se inscriu datele privind numarul si data actului de imputernicire.

Sectiunea “Cifra de afaceri”

Se inscrie cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare, care trebuie sa fie inferioara sumei de 220.000 lei.

Sectiunea “Livrari de bunuri si prestari de servicii catre:”

Operatiunile care fac obiectul acestei notificari sunt livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii.

Randul 1 – Coloana “Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in “Jurnalul pentru vanzari”, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

Randul 2 – Coloana “Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in “Jurnalul pentru vanzari”, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA.

Sectiunea “Achizitii de la:”

Operatiunile care fac obiectul acestei notificari sunt achizitiile efectuate din tara.

Randul 1 – Coloana “Valoare” se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in “Jurnalul pentru cumparari”, pentru achizitii efectuate de la persoane inregistrate in scopuri de TVA.

Randul 1 – Coloana “TVA” se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in “Jurnalul pentru cumparari”, pentru achizitiile efectuate de la persoane inregistrate in scopuri de TVA.

Randul 2 – Coloana “Valoare” se completeaza baza de impozitare inscrisa in “Jurnalul pentru cumparari”, pentru achizitii efectuate de la persoane neinregistrate in scopuri de TVA.

Randul 2 – Coloana “TVA” nu se completeaza.

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului (393) “Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul….”

 

Formularul (393) “Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul ….” se completeaza de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care in cursul anului precedent au prestat servicii de transport international de persoane.

Formularul (393) “Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul ….” se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare.

Formularul “Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul ….” se depune in format electronic, astfel:

– la registratura organului fiscal competent;

– la posta, prin scrisoare recomandata.

Formatul electronic, depus pe suport electronic, va fi insotit de formularul editat de persoana impozabila cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editeaza in doua exemplare:

– un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;

– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Formatul electronic al formularului “Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul ….” se obtine prin folosirea programului de asistenta.

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea “Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.

Casetele “Serie licenta de transport” si “Numar licenta de transport” se completeaza cu seria si, respectiv, numarul licentei de transport acordate de autoritatea competenta, respectiv de Autoritatea Rutiera Romana – ARR.

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.

Caseta “Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, dupa caz) al persoanei impozabile.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoana impozabila stabilita in strainatate inscrie la sectiunea “Date de identificare a persoanei impozabile”:

– Denumire/Nume si prenume – persoana impozabila stabilita in strainatate;

– Cod de identificare fiscala – codul de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata atribuit persoanei impozabile straine, inscris in certificatul de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata;

– Domiciliul fiscal – adresa din strainatate a persoanei impozabile.

Sectiunea “Date de identificare a reprezentantului fiscal”

Se completeaza doar in cazul in care depunerea declaratiei informative se realizeaza prin reprezentantul fiscal desemnat potrivit legii.

Denumirea/Nume, prenume – se inscriu denumirea/numele si prenumele persoanei impozabile care a fost desemnata ca reprezentant fiscal de catre persoana impozabila straina.

Cod de identificare fiscala – se inscrie codul de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.

Domiciliul fiscal se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al reprezentantului desemnat de persoana impozabila.

Sectiunea “Venituri din vanzarea biletelor”

Se completeaza cu suma totala a veniturilor obtinute in anul precedent din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania.

 

ANEXA 5

 

PROCEDURA

de gestiune a formularelor (392A) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ….”, (392B) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ……” si (393) “Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul …..”

 

1. Depunerea declaratiilor informative

Declaratiile informative se depun pana la data de 25 februarie a anului urmator celui de raportare, la organul fiscal competent.

2. Verificarea formala a declaratiilor informative

Pentru fiecare declaratie informativa, organul fiscal competent va verifica corectitudinea codului de identificare fiscala a persoanei impozabile, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente in Registrul contribuabililor, valabile la data de 31 decembrie a anului de referinta, respectiv a anului pentru care se depune notificarea.

3. Prelucrarea declaratiilor informative

3.1. Prelucrarea declaratiilor informative depuse de persoanele impozabile se realizeaza de catre organul fiscal competent, cu ajutorul programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generala de tehnologia informatiei.

3.2. In vederea prelucrarii declaratiei informative se creeaza o baza de date “Declaratii informative TVA”, care cuprinde 3 sectiuni:

a) declaratii informative depuse de persoane impozabile, cu cifra de afaceri mai mica de 220.000 lei, inregistrate in scopuri de TVA la data de 31 decembrie a anului de referinta;

b) declaratii informative depuse de persoane impozabile, cu cifra de afaceri mai mica de 220.000 lei, neinregistrate in scopuri de TVA la data de 31 decembrie a anului de referinta;

c) declaratii informative privind veniturile obtinute din vanzarea biletelor pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania.

3.3. Informatiile din declaratiile informative se preiau, pana la data de 15 martie, in sectiunea corespunzatoare din baza de date “Declaratii informative TVA”.

3.4. Dupa prelucrare, declaratiile informative depuse de persoanele impozabile se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

4. Centralizarea informatiilor din declaratiile informative

4.1. Pana la data de 15 martie, organul fiscal competent transmite directiilor generale regionale ale finantelor publice baza de date “Declaratii informative TVA”.

Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea datelor transmise.

4.2. In termen de maximum 5 zile, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili transmit datele din baza de date “Declaratii informative TVA” Directiei generale de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.

4.3. Directia generala de tehnologia informatiei efectueaza prelucrarile solicitate si pune la dispozitia Unitatii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeana, din cadrul Ministerului Finantelor Publice, datele primite de la organele fiscale teritoriale.

 

ANEXA 6

 

Caracteristici de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor

 

1. Denumire: (392A) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul …”

1.1. Cod: 14.13.01.02/ia

1.2. Format: A4/t1

1.3. U/M: seturi

1.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.

1.5. Se difuzeaza gratuit.

1.6. Se utilizeaza la: declararea livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii efectuate in anul de referinta.

1.7. Se intocmeste, in doua exemplare, de catre persoana impozabila care, la data de 31 decembrie a anului de referinta, era inregistrata in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a carei cifra de afaceri efectiv realizata la acea data este inferioara sumei de 220.000 lei sau de catre reprezentantul fiscal al acesteia.

1.8. Circula:

– originalul, la organul fiscal competent;

– copia, la persoana impozabila.

1.9. Se pastreaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: (392B) “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ….”

2.1. Cod: 14.13.01.02/ib

2.2. Format: A4/t1

2.3. U/M: seturi;

2.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.

2.5. Se difuzeaza gratuit.

2.6. Se utilizeaza la: declararea livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si achizitiilor efectuate in anul de referinta.

2.7. Se intocmeste, in doua exemplare, de catre persoana impozabila care, la data de 31 decembrie a anului de referinta, nu era inregistrata in scopuri de TVA potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si a carei cifra de afaceri realizata la acea data, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei sau de catre imputernicitul acesteia.

2.8. Circula:

– originalul, la organul fiscal competent;

– copia, la persoana impozabila.

2.9. Se pastreaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

3. Denumire: (393) “Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul ……”

3.1. Cod: 14.13.01.02/v

3.2. Format: A4/t1

3.3. U/M: seturi

3.4. Caracteristici de tiparire: se tipareste pe o singura fata.

3.5. Se difuzeaza gratuit.

3.6. Se utilizeaza la declararea veniturilor obtinute, in anul de raportare, din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania.

3.7. Se intocmeste de catre persoana impozabila sau de catre reprezentantul fiscal al acesteia, in doua exemplare.

3.8. Circula:

– originalul, la organul fiscal competent;

– copia, la persoana impozabila.

3.9. Se pastreaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close