Formularele utilizate in domeniul colectarii creantelor la Fondul pentru mediu

In M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2014 a fost publicat Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 45/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate in domeniul colectarii creantelor la Fondul pentru mediu.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate in domeniul colectarii creantelor la Fondul pentru mediu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 25 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

Se aproba modelele, precum si caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si de pastrare ale urmatoarelor formulare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin:

1. Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii la Fondul pentru mediu;

2. Decizie de instituire a masurilor asiguratorii;

3. Adresa de infiintare a popririi asiguratorii;

4. Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti;

5. Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile si anexa la procesul-verbal de sechestru asigurator;

6. Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile;

7. Proces-verbal de constatare a implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita;

8. Titlul executoriu;

9. Somatie;

10. Adresa de infiintare a popririi;

11. Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti;

12. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile si anexa la procesul-verbal de sechestru;

13. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile;

14. Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru;

15. Proces-verbal de predare-primire;

16. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri mobile;

17. Anuntul privind vanzarea pentru bunuri imobile;

18. Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile;

19. Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri;

20. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri – formular cu regim special de inscriere si de numerotare;

21. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile – formular cu regim special de inscriere si de numerotare;

22. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silita;

23. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silita;

24. Instiintare privind stingerea creantelor la Fondul pentru mediu;

25. Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii.”

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 3

Formularele cu regim special, ale caror modele sunt prezentate la cap. 20 si 21 din anexa, se tiparesc prin unitati specializate, pe baza comenzilor primite din partea Administratiei Fondului pentru Mediu.”

3. Anexa se modifica si se inlocuieste cu anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

————

*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. II

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close