Modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator

 

In M. Of. nr. 90 din 5 februarie 2014 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 129/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006.

Din cuprins:

ART. I

Regulamentul privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor in alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatele (1), (1^1), (2), (2^1) si (5) vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

(1) In scopul informarii judecatorilor si procurorilor care intentioneaza sa formuleze cereri de transfer, se publica, de regula, in prima zi lucratoare a fiecarei luni, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, lista posturilor vacante de executie de la toate instantele si parchetele, precum si a posturilor care urmeaza a se vacanta. Posturile vacante de conducere de presedinte si vicepresedinte la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii, de procuror general al parchetului de pe langa curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie sau prim-procuror al parchetului de pe langa judecatorie si de adjuncti ai acestora, precum si cele prevazute la art. 53 – 55 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, nu se ocupa prin transfer, ci potrivit procedurilor speciale stabilite prin lege si regulament.

(1^1) Prin posturi ce urmeaza a se vacanta se intelege acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicarii listei mentionate la alin. (1) sau cel tarziu la data publicarii acesteia, promovarea la Inalta Curte de Casatie si Justitie, promovarea la instantele si parchetele superioare, transferul, numirea judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator ori eliberarea din functie.

(2) Cererile de transfer se analizeaza ori de cate ori este necesar de catre sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2^1).

(2^1) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data publicarii listei mentionate la alin. (1). Cererea de transfer va contine informatii privind specializarea judecatorului si disponibilitatea asumata a acestuia de a activa la instanta la care solicita transferul, in oricare dintre sectiile/completele la care cerintele acestei instante o impun.

………………………………………………………………..

(5) Directia resurse umane si organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii intocmeste, in termen util, un referat in care prezinta datele relevante privind cariera de judecator sau procuror a solicitantului, motivele pe care se intemeiaza cererea, situatia posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmeaza a se vacanta si a posturilor temporar vacante la instanta ori la parchetul de la care se solicita transferul, precum si la instanta sau parchetul la care se solicita transferul, numarul cererilor de transfer formulate anterior si motivele respingerii acestora, data inregistrarii primei cereri de transfer, precum si mentiunea daca pentru postul vizat s-au formulat cereri de numire a judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate si incarcatura efectiva pe judecator ori procuror, inclusiv incarcatura pe schema, la instantele, respectiv parchetele implicate in procedura de transfer, raportate la media pe tara.”

2. La articolul 18, alineatul (6) se abroga.

3. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 22

(1) Cererile de numire din functia de judecator in functia de procuror si din functia de procuror in functia de judecator se solutioneaza de doua ori pe an, in baza criteriilor prevazute la art. 23 alin. (1^1). La solutionarea cererilor sunt avute in vedere posturile din lista prevazuta la art. 2 alin. (1), publicata in luna respectiva, in masura in care acestea mai sunt vacante.

(2) Cererea de numire a judecatorilor in functia de procuror si a procurorilor in functia de judecator se formuleaza in scris si se depune la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data publicarii listei mentionate la art. 2 alin. (1).

(3) La expirarea termenului prevazut la alin. (2) Directia resurse umane si organizare solicita punctul de vedere al presedintelui instantei sau al conducatorului parchetului la care functioneaza judecatorul ori procurorul care solicita numirea in functia de judecator, respectiv de procuror. Punctul de vedere trebuie sa fie comunicat in termen de cel mult 5 zile de la data solicitarii.

(4) Directia resurse umane si organizare intocmeste, in termen util, un referat care va cuprinde: datele relevante privind cariera judecatorului sau a procurorului, situatia posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmeaza a se vacanta si a posturilor temporar vacante la instanta sau la parchetul la care functioneaza judecatorul sau procurorul in cauza si la instanta ori parchetul la care se solicita numirea, date privind procedurile aflate in curs de derulare pentru numirea sau promovarea in functiile de judecator ori de procuror, numarul cererilor de transfer formulate pentru instanta sau parchetul la care se propune ocuparea functiei in conditiile prezentului articol, precum si volumul de activitate si incarcatura pe judecator ori procuror la instanta sau parchetul implicat in procedura de ocupare a functiei in conditiile prezentului articol. De asemenea, in cuprinsul referatului vor fi inserate precizari vizand dificultatile de ocupare a posturilor vacante la instanta sau parchetul la care se solicita numirea si durata vacantelor posturilor la instanta ori parchetul in cauza.”

ART. II

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close