Tarifele pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I – VII

In M. Of. nr. 113 din 14 februarie 2014 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 82/2014 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I – VII.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

(1) Se aproba tarifele pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I – VII, valabile pentru anul 2014, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Pagina de manuscris a actelor inaintate spre publicare reprezinta 2.000 de semne, inclusiv spatiile.

(3) Actele inaintate spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I – VII, vor avea un continut lizibil, tehnoredactat la un rand si jumatate, cu corp 12 Times New Roman, fara stersaturi sau adaugari nedactilografiate, care fac de neinteles textul acestora.

(4) Tarifele contin taxa pe valoarea adaugata.

 

ANEXA 1

 

TARIFE

pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I – VII, valabile pentru anul 2014

 

1. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

______________________________________________________________________________

| 1.1. Publicarea actelor normative ale organelor de       | 73 lei/pagina de  |

| specialitate ale administratiei publice centrale din     | manuscris         |

| subordinea Guvernului, potrivit competentei lor conferite|                   |

| prin lege                                                |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

| 1.2. Publicarea actelor normative ale autoritatilor      | 73 lei/pagina de  |

| administrative autonome si ale altor autoritati publice, | manuscris         |

| potrivit competentei lor conferite prin lege             |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

| 1.3. Publicarea actelor Plenului Consiliului Superior al | 73 lei/pagina de  |

| Magistraturii                                            | manuscris         |

|__________________________________________________________|___________________|

| 1.4. Publicarea deciziilor pronuntate de Inalta Curte de | 73 lei/pagina de  |

| Casatie si Justitie                                      | manuscris         |

|__________________________________________________________|___________________|

| 1.5. Publicarea actelor normative adoptate de persoane   | 73 lei/pagina de  |

| juridice, altele decat autoritatile publice, care au fost| manuscris         |

| abilitate prin lege sa asigure executarea unor legi      |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

| 1.6. Publicarea altor acte care, potrivit unor dispozitii| 73 lei/pagina de  |

| legale, se publica in aceasta parte a Monitorului Oficial| manuscris         |

| al Romaniei                                              |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

 

2. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I in limba maghiara

______________________________________________________________________________

| 2.1. Publicare acte                                      | 140 lei/pagina de |

|                                                          | manuscris         |

|__________________________________________________________|___________________|

 

3. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a

______________________________________________________________________________

| 3.1. Publicarea actelor prevazute la art. 6 lit. D din   | 54 lei/pagina de  |

| Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului       | manuscris         |

| Oficial al Romaniei, republicata                         |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

 

4. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a

______________________________________________________________________________

| 4.1. Pierderi acte, schimbari nume                       | 21 lei/anunt      |

|__________________________________________________________|___________________|

| 4.2. Acte ale instantelor judecatoresti a caror publicare| 73 lei/pagina de  |

| este prevazuta de lege:                                  | manuscris         |

| – citatii emise de instantele judecatoresti              |                   |

| – ordonanta judecatoriei privind pierderea, sustragerea  |                   |

| sau distrugerea cecului ca instrument de plata, a cambiei|                   |

| si a biletului la ordin;                                 |                   |

| – ordonanta de clasare a comisiei de cercetare a         |                   |

| averilor/hotararea instantei judecatoresti ramasa        |                   |

| definitiva, prin care se constata ca provenienta         |                   |

| bunurilor este justificata, respectiv ca dobandirea unei |                   |

| cote-parti din avere sau a anumitor sume determinate nu  |                   |

| are caracter justificat;                                 |                   |

| – alte acte procedurale, a caror publicare este prevazuta|                   |

| de lege.                                                 |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

| 4.3. Hotarari judecatoresti, care atesta calitatea de    | 73 lei/pagina de  |

| lucrator sau colaborator al Securitatii                  | manuscris         |

|__________________________________________________________|___________________|

| 4.4. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice in  | 73 lei/pagina de  |

| invatamantul superior si a posturilor vacante de         | manuscris         |

| functionari publici, precum si alte concursuri prevazute |                   |

| de lege                                                  |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

| 4.5. Acte a caror publicare este prevazuta de lege:      | 62 lei/pagina de  |

| – raportul periodic de activitate al autoritatilor/      | manuscris         |

| institutiilor publice;                                   |                   |

| – raportul Consiliului Superior al Magistraturii si      |                   |

| raportul privind starea justitiei;                       |                   |

| – declaratii de avere si interese, potrivit legii;       |                   |

| – bilanturi de ocupare a fortei de munca pe judete si la |                   |

| nivel national;                                          |                   |

| – alte acte a caror publicare este prevazuta de lege.    |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

 

5. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a

______________________________________________________________________________

| 5.1. Publicarea integrala sau in extras a rezolutiilor   | 31,5 lei/pagina de|

| directorului oficiului registrului comertului de pe langa| manuscris         |

| tribunale/persoanei desemnate, privind autorizarea/      |                   |

| respingerea constituirii societatilor comerciale si de   |                   |

| inmatriculare a acestora, precum si publicarea           |                   |

| incheierilor de rectificare, in extras                   |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

| 5.2. Publicarea celorlalte acte prevazute de             | 104 lei/pagina de |

| Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu          | manuscris         |

| modificarile si completarile ulterioare                  |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

| 5.3. Publicarea altor acte prevazute de lege             | 104 lei/pagina de |

|                                                          | manuscris         |

|__________________________________________________________|___________________|

 

6. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a V-a

______________________________________________________________________________

| 6.1. Publicarea contractului colectiv de munca la nivel  | 104 lei/pagina de |

| national si de ramura, a conventiilor si recomandarilor  | manuscris         |

| Organizatiei Internationale a Muncii, precum si a altor  |                   |

| acte stabilite prin dispozitii legale                    |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

 

7. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a

______________________________________________________________________________

| 7.1. Publicarea anunturilor prevazute de                 | 57 lei/pagina de  |

| Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind    | manuscris         |

| atribuirea contractelor de achizitie publica, a          |                   |

| contractelor de concesiune de lucrari publice si a       |                   |

| contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu      |                   |

| modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu     |                   |

| modificarile si completarile ulterioare                  |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

| 7.2. Publicarea anunturilor prevazute de                 | 57 lei/pagina de  |

| Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind    | manuscris         |

| regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate |                   |

| publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007   |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

| 7.3. Publicarea altor acte prevazute de lege             | 57 lei/pagina de  |

|                                                          | manuscris         |

|__________________________________________________________|___________________|

 

8. Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VII-a

______________________________________________________________________________

| 8.1. Publicarea rezolutiilor directorului oficiului      | 31,5 lei/pagina de|

| registrului comertului de pe langa tribunale/persoanei   | manuscris         |

| desemnate, privind inmatricularea societatii cooperative |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

| 8.2. Publicarea celorlalte acte prevazute de             | 104 lei/pagina de |

| Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea     | manuscris         |

| cooperatiei, cu modificarile ulterioare                  |                   |

|__________________________________________________________|___________________|

| 8.3. Publicarea altor acte prevazute de lege             | 104 lei/pagina de |

|                                                          | manuscris         |

|__________________________________________________________|___________________|

 

NOTA:

Preturile contin TVA.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close