Republicare oficiala. Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei

In M. Of. nr. 118 din 18 februarie 2014 a fost republicata Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, si ulterior a fost modificata si completata prin:

– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2000 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 612/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 716 din 9 noiembrie 2001;

– Legea nr. 352/2002 pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 402 din 11 iunie 2002;

– Legea nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 295 din 5 aprilie 2004;

– Legea nr. 181/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 24 mai 2004;

– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 4 martie 2005, aprobata prin Legea nr. 153/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 447 din 26 mai 2005;

– Legea nr. 189/2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului national de decoratii si semnelor onorifice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 755 din 27 octombrie 2011.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Se instituie sistemul national de decoratii al Romaniei potrivit prevederilor prezentei legi.

ART. 2

Sistemul national de decoratii cuprinde:

A. decoratii nationale:

– ordine, cruci si medalii;

B. decoratii pe domenii de activitate:

a) ordine si medalii civile;

b) ordine si medalii militare:

– de pace;

– de razboi.

ART. 3

(1) Decoratiile sunt conferite cetatenilor romani pentru serviciile exceptionale aduse statului si poporului roman, pentru acte de eroism savarsite in serviciul militar si pentru merite deosebite in activitate.

(2) Decoratiile pot fi conferite si unitatilor militare pentru fapte deosebite savarsite in timp de pace si pentru acte de eroism in timp de razboi.

(3) Decoratiile pot fi conferite si cetatenilor straini pentru contributia deosebita la progresul umanitatii, la promovarea pacii si a democratiei in lume, la dezvoltarea relatiilor de colaborare si prietenie cu Romania sau pentru fapte si servicii remarcabile aduse statului si poporului roman.

ART. 4

(1) Decoratiile sunt conferite de Presedintele Romaniei, prin decret, in baza propunerilor de decorare individuale.

(2) Propunerile de decorare se fac de catre:

a) presedintele Senatului sau de presedintele Camerei Deputatilor, pentru Presedintele Romaniei, prim-ministru, senatori si deputati;

b) prim-ministru, pentru membrii Guvernului;

c) ministrii si conducatorii institutiilor si organizatiilor centrale autonome, pentru persoanele din domeniul lor de activitate.

(3) Presedintele Romaniei poate sa confere decoratii si din propria initiativa, in proportie de 1% din numarul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasa a fiecarei decoratii, cu exceptia gradelor de Mare Ofiter, Mare Cruce si Colan.

(4) Pentru cetatenii romani decorarea are loc o data pe an, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei.

(5) In cazuri speciale decoratiile pot fi conferite si pe parcursul anului calendaristic.

ART. 5

Propunerile nominale pentru conferirea decoratiilor sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, care se infiinteaza in cadrul Administratiei prezidentiale.

 

CAPITOLUL II

Sistemul de decoratii

 

ART. 6

Decoratiile nationale sunt urmatoarele:

A. Ordine:

I. Ordinul Steaua Romaniei;

II. Ordinul Serviciul Credincios;

III. Ordinul Pentru Merit.

B. Cruci si medalii:

I. Crucea Serviciul Credincios;

II. Medalia Serviciul Credincios;

III. Medalia Pentru Merit.

C. Cruci comemorative:

I. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste;

II. Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989;

III. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial, 1941 – 1945.

ART. 7

(1) Decoratiile civile pe domenii de activitate sunt urmatoarele:

A. Ordine:

– Ordinul Meritul Agricol;

– Ordinul Meritul Cultural;

– Ordinul Meritul Industrial si Comercial;

– Ordinul Meritul pentru Invatamant;

– Ordinul Meritul Sanitar;

– Ordinul Meritul Sportiv;

– Ordinul Meritul Diplomatic.

B. Medalii:

– Medalia Meritul Agricol;

– Medalia Meritul Cultural;

– Medalia Meritul Industrial si Comercial;

– Medalia Meritul pentru Invatamant;

– Medalia Meritul Sanitar;

– Medalia Meritul Sportiv;

– Medalia Meritul Diplomatic.

ART. 8

Decoratiile militare de pace sunt urmatoarele:

A. Ordine:

– Ordinul Virtutea Militara;

– Ordinul Virtutea Aeronautica;

– Ordinul Virtutea Maritima;

– Ordinul Barbatie si Credinta.

B. Medalii:

– Medalia Virtutea Militara;

– Medalia Virtutea Aeronautica;

– Medalia Virtutea Maritima;

– Medalia Barbatie si Credinta.

ART. 9

Decoratiile militare de razboi sunt urmatoarele:

A. Ordine:

I. Ordinul Mihai Viteazul;

II. Ordinul Steaua Romaniei;

III. Ordinul Serviciul Credincios;

IV. Ordinul Pentru Merit;

V. – Ordinul Virtutea Militara;

– Ordinul Virtutea Aeronautica;

– Ordinul Virtutea Maritima;

VI. Ordinul Meritul Sanitar.

B. Medalii:

I. – Medalia Virtutea Militara;

– Medalia Virtutea Aeronautica;

– Medalia Virtutea Maritima;

II. Crucea Serviciul Credincios;

III. Medalia Serviciul Credincios;

IV. Medalia Pentru Merit;

V. Medalia Barbatie si Credinta;

VI. Medalia Meritul Sanitar.

 

CAPITOLUL III

Ierarhia decoratiilor

 

ART. 10

(1) Ierarhia fiecarei decoratii, in ordine descrescatoare, este urmatoarea:

I. Ordine nationale:

1. Ordinul Steaua Romaniei, instituit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului national Steaua Romaniei, republicata, cu modificarile ulterioare, cuprinde 6 grade:

a) Colan;

b) Mare Cruce;

c) Mare Ofiter;

d) Comandor;

e) Ofiter;

f) Cavaler.

2. Ordinul Serviciul Credincios cuprinde 5 grade:

a) Mare Cruce;

b) Mare Ofiter;

c) Comandor;

d) Ofiter;

e) Cavaler.

3. Ordinul Pentru Merit cuprinde 5 grade:

a) Mare Cruce;

b) Mare Ofiter;

c) Comandor;

d) Ofiter;

e) Cavaler.

II. Ordine civile, pe domenii de activitate:

1. Ordinul Meritul Agricol cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

2. Ordinul Meritul Cultural cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

3. Ordinul Meritul Industrial si Comercial cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

4. Ordinul Meritul pentru Invatamant cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

5. Ordinul Meritul Sanitar cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

6. Ordinul Meritul Sportiv cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

7. Ordinul Meritul Diplomatic cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

III. Ordine militare de pace:

1. Ordinul Virtutea Militara cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

2. Ordinul Virtutea Aeronautica cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

3. Ordinul Virtutea Maritima cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

4. Ordinul Barbatie si Credinta cuprinde 4 grade:

a) Mare Ofiter;

b) Comandor;

c) Ofiter;

d) Cavaler.

IV. Ordine militare de razboi:

– Ordinul Mihai Viteazul cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

(2) Ordinele nationale si militare, precum si Ordinul Meritul Sanitar, conferite ca decoratii de razboi, au insemne speciale si isi pastreaza fiecare ierarhia proprie, ordinea lor ierarhica fiind cea prevazuta la art. 9 lit. A.

V. Cruci si medalii nationale:

1. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

2. Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989 cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

3. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial, 1941 – 1945, fara clase.

4. Crucea Serviciul Credincios cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

5. Medalia Serviciul Credincios cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

6. Medalia Pentru Merit cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

VI. Medalii civile, pe domenii de activitate:

1. Medalia Meritul Agricol cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

2. Medalia Meritul Cultural cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

3. Medalia Meritul Industrial si Comercial cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

4. Medalia Meritul pentru Invatamant cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

5. Medalia Meritul Sanitar cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

6. Medalia Meritul Sportiv cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

7. Medalia Meritul Diplomatic cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

VII. Medalii militare de pace:

1. Medalia Virtutea Militara cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

2. Medalia Virtutea Aeronautica cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

3. Medalia Virtutea Maritima cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

4. Medalia Barbatie si Credinta cuprinde 3 clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a;

c) clasa a III-a.

VIII. Medalii militare de razboi:

– Medalia Virtutea Militara de razboi cuprinde doua clase:

a) clasa I;

b) clasa a II-a.

(3) Medalia Virtutea Militara de razboi este cea mai inalta decoratie de razboi care se poate conferi maistrilor militari, subofiterilor si trupei din toate armele si specialitatile militare, echivalenta ca importanta cu Ordinul Mihai Viteazul pentru ofiteri.

(4) Celelalte medalii nationale si militare, precum si Medalia Meritul Sanitar, conferite ca decoratii de razboi, au insemne speciale si isi pastreaza fiecare ierarhia proprie, ordinea lor ierarhica fiind prevazuta la art. 9 lit. B.

 

CAPITOLUL IV

Conferirea ordinelor nationale

 

ART. 11

Conferirea ordinelor nationale cetatenilor romani se face incepand cu gradul de Cavaler, ceea ce determina admiterea in ordinul national respectiv.

ART. 12

(1) Conferirea gradelor superioare in cadrul unui ordin national se face potrivit reglementarilor cuprinse in legile de instituire a acestora.

(2) Persoanele decorate cu un ordin, indiferent de gradul pe care il au, sunt cavaleri ai ordinului respectiv.

ART. 13

(1) Propunerile pentru decorare cu ordine nationale trebuie sa fie temeinic motivate, iar esenta acestor motivatii se va inscrie in brevetele care insotesc insemnele.

(2) Propunerile prevazute la alin. (1) se fac de autoritatile mentionate la art. 4 alin. (2), pentru persoanele din sfera respectiva de activitate, in limitele locurilor vacante pentru fiecare grad al fiecarui ordin stabilit pentru promotia anuala de Cancelaria Ordinelor.

ART. 14

Efectuarea stagiului pentru fiecare ordin si grad nu da automat dreptul la conferirea unui ordin sau grad superior, ci constituie doar limita de timp dupa care pot fi facute noi propuneri de decorare, in cazul existentei unor noi merite ale aceleiasi persoane.

ART. 15

Cetatenii straini nu sunt supusi regulilor de acordare stabilite pentru cetatenii romani.

 

CAPITOLUL V

Conferirea crucilor si medaliilor nationale

 

ART. 16

(1) Cetatenilor romani li se confera o cruce sau o medalie nationala incepand cu cea mai mica clasa.

(2) Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste se acorda in conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu completarile ulterioare.

(3) Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989 se acorda in conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990*) pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989.

————

*) Legea nr. 42/1990 a fost abrogata prin Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti

anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 17

(1) Propunerile se fac de institutiile prevazute la art. 4 alin. (2) pentru domeniile lor de activitate, in limitele locurilor vacante, pentru fiecare clasa a fiecarei cruci sau medalii stabilite pentru promotia anuala de Cancelaria Ordinelor.

(2) Propunerile pentru decorare in toate clasele crucilor si medaliilor nationale vor fi motivate, iar esenta motivarii trebuie inscrisa in brevetele care insotesc insemnele.

ART. 18

Efectuarea stagiului in clasele inferioare ale crucilor si medaliilor nationale nu da automat dreptul la conferirea de clase superioare, ci constituie doar limita de timp dupa care poate fi facuta noua propunere de decorare, in cazul existentei unor noi merite.

ART. 19

Cetatenii straini carora li se confera cruci si medalii nationale romanesti nu sunt supusi regulilor stabilite pentru cetatenii romani.

 

CAPITOLUL VI

Conferirea ordinelor si medaliilor pe domenii de activitate

 

ART. 20

Cetatenilor romani li se confera un ordin sau o medalie pentru un domeniu de activitate, incepand cu cel mai mic grad sau clasa.

ART. 21

Conferirea medaliilor civile pe domenii de activitate constituie un factor in favoarea promovarii in ordinul respectiv, dar nu este obligatoriu ca acordarea ordinului sa fie precedata de decernarea medaliilor.

ART. 22

Efectuarea stagiului prevazut pentru fiecare grad sau clasa a ordinelor si medaliilor civile, pe domenii de activitate, nu da automat dreptul la conferirea de grade sau de clase superioare, ci constituie doar limita de timp dupa care pot fi facute noi propuneri de decorare, in cazul existentei unor noi merite ale aceleiasi persoane.

 

CAPITOLUL VII

Brevete

 

ART. 23

Brevetul reprezinta documentul oficial prin care se atesta conferirea decoratiilor.

ART. 24

Brevetul are imprimata pe suprafata sa stema tarii si are inscrise date privind: denumirea decoratiei, gradul sau clasa acesteia, numarul si data decretului de conferire, precum si numele si prenumele posesorului, cu initiala tatalui, si meritele pentru care se acorda decoratia. Pentru militari si unitatile militare se trece si denumirea unitatii militare.

ART. 25

Brevetele sunt validate prin semnatura si sigiliu, dupa cum urmeaza:

a) pentru ordinele nationale, cu semnatura autografa sau cu parafa Presedintelui Romaniei si cu contrasemnatura cancelarului ordinelor;

b) pentru ordinele pe domenii de activitate, cu semnatura autografa sau cu parafa Presedintelui Romaniei, cu contrasemnaturile ministrilor de resort si a cancelarului ordinelor.

ART. 26

In timp de razboi, brevetele pentru Ordinul Mihai Viteazul si Medalia Virtutea Militara sunt semnate autograf de Presedintele Romaniei si contrasemnate de ministrul apararii nationale si de cancelarul ordinelor.

ART. 27

Brevetele pentru medalii sunt validate prin semnatura sau parafa ministrului din domeniul caruia s-au facut propunerile si a cancelarului ordinelor.

ART. 28

Brevetul poarta doua numere:

a) numarul de ordine din cadrul ierarhiei decoratiei respective;

b) numarul de inregistrare in evidenta Cancelariei Ordinelor.

ART. 29

In caz de deces, brevetul impreuna cu insemnul decoratiei raman mostenitorilor legali.

 

CAPITOLUL VIII

Modul de purtare a decoratiilor

 

ART. 30

Portul decoratiilor romanesti de pace, in ordinea importantei ierarhice, este urmatorul:

1. gradul de Colan al Ordinului Steaua Romaniei;

2. gradul de Mare Cruce al Ordinului Steaua Romaniei;

3. gradul de Mare Cruce al Ordinului Serviciul Credincios;

4. gradul de Mare Cruce al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Mare Ofiter al Ordinului Steaua Romaniei;

5. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios;

6. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua Romaniei, egal cu gradul de Mare Ofiter al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Barbatie si Credinta, Meritul Diplomatic, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace si clasa I a Ordinului Meritul Sportiv;

7. gradul de Comandor al Ordinului Serviciul Credincios;

8. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Barbatie si Credinta, Meritul Diplomatic, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace si clasa a II-a a Ordinului Meritul Sportiv;

9. gradul de Ofiter al Ordinului Steaua Romaniei;

10. gradul de Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios;

11. gradul de Ofiter al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Ofiter al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Barbatie si Credinta, Meritul Diplomatic, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace si Virtutea Maritima de pace;

12. gradul de Cavaler al Ordinului Steaua Romaniei;

13. gradul de Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios;

14. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Barbatie si Credinta, Meritul Diplomatic, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace si clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv;

15. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste;

16. Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989;

17. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial, 1941 – 1945;

18. Crucea Serviciul Credincios clasa I;

19. Medalia Serviciul Credincios clasa I;

20. Crucea Serviciul Credincios clasa a II-a este egala cu Medalia Pentru Merit clasa I;

21. Medalia Serviciul Credincios clasa a II-a este egala cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace si Barbatie si Credinta de pace clasa I;

22. Crucea Serviciul Credincios clasa a III-a este egala cu Medalia Pentru Merit clasa a II-a;

23. Medalia Serviciul Credincios clasa a III-a este egala cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace si Barbatie si Credinta de pace clasa a II-a;

24. Medalia Pentru Merit clasa a III-a;

25. Medaliile Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Meritul Diplomatic, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace si Barbatie si Credinta de pace clasa a III-a.

ART. 31

Portul decoratiilor romanesti de razboi, in ordinea importantei ierarhice, este urmatorul:

I. Ordine:

1. Ordinul Mihai Viteazul clasa I;

2. Marea Cruce a Ordinului Steaua Romaniei de razboi;

3. Marea Cruce a Ordinului Serviciul Credincios de razboi;

4. Marea Cruce a Ordinului Pentru Merit de razboi este egala cu gradul de Mare Ofiter al Ordinului Steaua Romaniei de razboi;

5. Ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a este egal cu gradul de Mare Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios de razboi;

6. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Pentru Merit de razboi este egal cu gradul de Mare Ofiter al ordinelor: Virtutea Militara, Virtutea Aeronautica si Virtutea Maritima de razboi si Meritul Sanitar de razboi;

7. Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua Romaniei de razboi;

8. gradul de Comandor al Ordinului Serviciul Credincios;

9. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit;

10. gradul de Ofiter al Ordinului Steaua Romaniei de razboi;

11. gradul de Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios de razboi;

12. gradul de Ofiter al Ordinului Pentru Merit de razboi este egal cu gradul de Ofiter al ordinelor: Virtutea Militara, Virtutea Aeronautica si Virtutea Maritima de razboi si al Ordinului Meritul Sanitar de razboi;

13. gradul de Cavaler al Ordinului Steaua Romaniei de razboi;

14. gradul de Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios de razboi;

15. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit de razboi este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Virtutea Militara, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima de razboi si Meritul Sanitar de razboi.

II. Cruci si medalii:

1. Medalia Virtutea Militara de razboi clasa I;

2. Crucea Serviciul Credincios de razboi clasa I;

3. Medalia Serviciul Credincios de razboi clasa I;

4. Medalia Virtutea Militara de razboi clasa a II-a;

5. Medalia Pentru Merit de razboi clasa I este egala cu medaliile: Barbatie si Credinta, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima si Meritul Sanitar de razboi clasa I;

6. Crucea Serviciul Credincios de razboi clasa a II-a;

7. Medalia Serviciul Credincios de razboi clasa a II-a;

8. Medalia Pentru Merit de razboi clasa a II-a este egala cu medaliile: Barbatie si Credinta, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima si Meritul Sanitar de razboi clasa a II-a;

9. Crucea Serviciul Credincios de razboi clasa a III-a;

10. Medalia Serviciul Credincios de razboi clasa a III-a;

11. Medalia Pentru Merit de razboi clasa a III-a este egala cu medaliile: Barbatie si Credinta, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima si Meritul Sanitar de razboi clasa a III-a.

ART. 32

Decoratiile de razboi se poarta inaintea celor de pace, pe categorii de distinctii, indiferent de treapta ierarhica sau de gradul ori clasa decoratiei de razboi fata de cele de pace.

ART. 33

Ordinele se poarta dupa cum urmeaza: pe partea stanga a pieptului, in gradele de Cavaler si Ofiter, precum si clasele a III-a si a II-a; la gat, pentru gradele de Comandor sau de clasa I; cu insemnul la gat si cu placa gradului pe partea stanga a pieptului, pentru gradul de Mare Ofiter; cu lenta petrecuta peste bust – de pe umarul drept spre soldul stang, unde este prins insemnul – si cu placa gradului pe partea stanga a pieptului, pentru gradul de Mare Cruce; Colanul Ordinului Steaua Romaniei se poarta cu lantul petrecut dupa gat.

ART. 34

Toate crucile si medaliile, indiferent de clasa, se poarta pe partea stanga a pieptului.

ART. 35

Titularii a una sau doua decoratii – ordine, cruci, medalii – le poarta separat si alaturat pe acelasi rand.

ART. 36

(1) Ordinea in care se poarta decoratiile este cea data de ierarhia prevazuta la art. 30 – 35 si in regulamentele decoratiilor respective.

(2) Daca o persoana este distinsa cu doua sau mai multe decoratii diferite, dar egale ierarhic, succesiunea este data de ordinea cronologica in care acestea au fost acordate, cea mai veche avand intaietate.

ART. 37

(1) Cetatenii romani distinsi cu decoratii straine pot purta aceste decoratii potrivit legislatiei statului care le-a conferit, cu acordul Presedintelui Romaniei.

(2) Cand decoratiile straine se pun pe bareta, alaturi de decoratiile romanesti, acestea sunt plasate dupa decoratiile romanesti similare in grad sau clasa.

ART. 38

(1) Decoratiile se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei si al celorlalte sarbatori, nationale sau religioase, la festivitati cu caracter oficial si la diferite activitati cu caracter stiintific, aniversar sau comemorativ.

(2) Portul decoratiilor obliga la o tinuta vestimentara sobra si decenta.

(3) Militarii poarta decoratiile in conformitate cu regulamentele specifice.

(4) Insemnele distinctiilor conferite unitatilor militare se poarta pe drapelele acestora.

ART. 39

Ordinele nationale, pe domenii de activitate, si cele militare, in toate gradele, se prezinta sub trei forme, cu valoare ierarhica egala: insemnul, rozeta pentru civili si bareta pentru militari.

ART. 40

(1) Rozetele decoratiilor se pot purta zilnic, de civili, numai la o tinuta adecvata momentului si importantei decoratiilor.

(2) Baretele decoratiilor se poarta de cadrele militare la uniforma.

 

CAPITOLUL IX

Drepturile persoanelor decorate

 

ART. 41

Persoanele decorate cu ordine nationale sau pe domenii de activitate, al caror brevet a fost semnat autograf de Presedintele Romaniei, au dreptul sa fie primite in audienta pentru a multumi personal, in situatia in care decoratia respectiva nu a fost inmanata direct de catre acesta.

ART. 42

Cavalerii ordinelor nationale care poarta vizibil insemnele ordinului primesc salutul sau onorul militar cuvenit.

ART. 43

Cavalerii ordinelor sunt asimilati gradelor militare si beneficiaza de onoruri militare, astfel:

a) Ordinul Steaua Romaniei:

– gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de capitan;

– gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de colonel;

– gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral;

– gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de general de divizie, general de divizie aeriana sau viceamiral;

– gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de corp de armata, general comandor de aviatie sau viceamiral comandor;

– gradul de Colan al ordinului este asimilat gradului de general de armata, general inspector de aviatie sau amiral.

b) Ordinul Serviciul Credincios:

– gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de locotenent;

– gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de capitan;

– gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de colonel;

– gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral;

– gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de divizie, general de divizie aeriana sau viceamiral.

c) Ordinul Pentru Merit:

– gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de sublocotenent;

– gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de capitan;

– gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de maior;

– gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de colonel;

– gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral.

ART. 44

Onoruri militare se dau, de asemenea, membrilor civili ai ordinelor nationale, decedati, in conformitate cu asimilarile cu gradele militare prevazute la art. 43.

ART. 45

(1) Cavalerii ordinelor vor fi invitati sa participe la manifestatiile publice prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei sau la diverse alte aniversari si comemorari, asigurandu-li-se de catre organizatori locuri de onoare.

(2) Prefecturile si primariile vor avea in vedere invitarea cu precadere a persoanelor decorate, domiciliate in raza lor de competenta, la diverse manifestari comemorative, culturale, stiintifice sau sportive, pe care le organizeaza cu diferite ocazii.

ART. 46

(1) Cavalerii Mari Ofiteri, Mari Cruci si Colan ai Ordinului Steaua Romaniei si cavalerii Mari Cruci ai ordinelor Serviciul Credincios si Pentru Merit sunt invitati, prin grija Cancelariei Ordinelor, la receptiile oferite de Presedintele Romaniei cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei si a Anului Nou.

(2) Cavalerii prevazuti la alin. (1), impreuna cu cavaleri ai altor grade superioare ale ordinelor pe domenii de activitate pot fi invitati sa participe si la alte receptii sau manifestari organizate de Administratia prezidentiala si de Parlament, tot prin grija Cancelariei Ordinelor.

ART. 47

Prin legile de instituire a ordinelor se va stabili o zi proprie, legata de data primei instituiri a fiecarui ordin.

ART. 48

Cu prilejul zilei fiecarui ordin national, precum si cu prilejul zilei Ordinului militar national Mihai Viteazul Presedintele Romaniei organizeaza, prin grija Cancelariei Ordinelor, un Te Deum, urmat de o receptie, la care vor participa: Presedintele Romaniei, cancelarul ordinelor, cavalerii ordinului national respectiv in grade superioare (Colan, Mare Cruce, Mare Ofiter si Comandor), precum si ultimele doua promotii ale gradelor de Ofiter si Cavaler.

ART. 49

Cu prilejul zilei fiecaruia dintre celelalte ordine ministerele si celelalte institutii autonome, abilitate sa faca propuneri de decorare in domeniul respectiv, organizeaza, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, reuniuni cu membrii ordinului, prezidate de ministrul de resort.

ART. 50

(1) Pentru cinstirea memoriei cavalerilor ordinelor nationale, in cimitirele existente in municipii si orase se va rezerva, prin grija autoritatilor locale, un loc special pentru inmormantarea celor decorati din respectiva localitate.

(2) Costul parcelelor respective va fi suportat din bugetele primariilor. Locurile de veci vor fi puse la dispozitia mostenitorilor legali in mod gratuit.

(3) Cu ocazia unor sarbatori nationale si religioase, prin grija autoritatilor locale, se vor organiza manifestari de omagiere la mormintele cavalerilor ordinelor nationale decedati.

 

CAPITOLUL X

Retragerea decoratiilor

 

ART. 51

Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde in urmatoarele situatii:

a) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la pedeapsa privativa de libertate;

b) pentru fapte dezonorante, altele decat cele prevazute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului.

ART. 52

Pentru judecarea faptelor dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decat cele prevazute la art. 51 lit. a), se constituie un consiliu de onoare pentru fiecare ordin.

ART. 53

(1) Consiliul de onoare este format din 7 membri, in cazul ordinelor nationale, si din 5 membri in cazul celorlalte ordine.

(2) Membrii consiliilor de onoare sunt alesi pe termen de 5 ani de cavalerii ordinului respectiv, cate unul din cele trei grade inferioare si cate doi din gradele de Mare Ofiter si Mare Cruce. Presedintia Consiliului de onoare este asigurata de cel mai in varsta membru al gradului sau clasei superioare.

ART. 54

(1) Consiliul de onoare al fiecarui ordin judeca si faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu medaliile corespunzatoare ordinelor. In acest caz in Consiliul de onoare sunt cooptati, pentru cauza in speta, si doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ.

(2) Persoanele supuse judecatii sunt invitate sa participe la judecata Consiliului de onoare.

ART. 55

Decoratiile conferite pentru faptele savarsite in serviciul apararii nationale, pe timp de razboi, nu se retrag decat in cazul unei condamnari pentru tradare in timp de razboi.

ART. 56

Persoanele carora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate sa restituie brevetul si insemnul.

ART. 57

(1) Decoratiile conferite cetatenilor straini pot fi retrase in cazul savarsirii de fapte incompatibile cu calitatea de persoana careia i s-a conferit o distinctie a Romaniei.

(2) Retragerea decoratiilor se face prin decret, la propunerea Cancelariei Ordinelor, pe baza sesizarii Ministerului Afacerilor Externe.

ART. 58

Radierea din evidenta a unei persoane decorate se face numai dupa ce Presedintele Romaniei a semnat decretul de retragere a decoratiei.

ART. 59

(1) Pierderea ori distrugerea insemnelor sau brevetelor se va publica de detinator in Monitorul Oficial al Romaniei.

(2) Eliberarea unui duplicat de pe documentul de atestare ori, dupa caz, a unui nou insemn se face la propunerea Cancelariei Ordinelor, pe baza solicitarii titularului, dupa publicarea prevazuta la alin. (1).

 

CAPITOLUL XI

Cancelaria Ordinelor

 

ART. 60

Administrarea decoratiilor este incredintata Cancelariei Ordinelor, care va functiona ca un compartiment in cadrul Administratiei prezidentiale.

ART. 61

(1) Cancelaria Ordinelor va fi condusa de un cancelar cu rang de consilier de stat, numit de Presedintele Romaniei.

(2) Functia de consilier de stat a cancelarului ordinelor se va adauga functiilor existente la Administratia prezidentiala.

ART. 62

Cancelaria Ordinelor are urmatoarele atributii:

a) organizeaza activitatile de conferire a decoratiilor;

b) tine evidenta persoanelor decorate si a radierilor din aceasta;

c) se ingrijeste de confectionarea insemnelor, a brevetelor si a celorlalte materiale necesare activitatii, precum si de gestionarea acestora;

d) tine evidenta persoanelor straine carora li s-au conferit decoratii romanesti;

e) tine evidenta cetatenilor romani carora le-au fost conferite decoratii straine;

f) organizeaza festivitatile pentru inmanarea decoratiilor nationale;

g) verifica corecta incadrare in prevederile regulamentare a propunerilor de decorare;

h) alte atributii prevazute de lege.

ART. 63

Cancelaria Ordinelor intocmeste si tine la zi urmatoarele evidente:

a) intrarea si iesirea corespondentei, conform prevederilor legale;

b) baza de date cuprinzand persoanele decorate, pe distinctii si clase;

c) situatia privind insemnele si anexele acestora aflate in depozit;

d) situatia privind vacanta decoratiilor (inaintari, radieri).

ART. 64

(1) Cancelaria Ordinelor va elabora si va transmite autoritatilor prevazute la art. 4 alin. (2) metodologia necesara in vederea intocmirii propunerilor de decorare.

(2) Cancelaria Ordinelor informeaza pana la data de 1 iulie autoritatile mentionate la art. 4 alin. (2) despre limitele contingentelor anuale pentru fiecare grad sau clasa a fiecarei decoratii.

(3) Cancelaria Ordinelor comunica Ministerului Afacerilor Interne datele de identitate ale persoanelor decorate; Ministerul Afacerilor Interne va transmite Cancelariei Ordinelor informatiile despre decesul celor decorati sau despre eventualele condamnari.

ART. 65

(1) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei Ordinelor in termen de 60 de zile de la data prevazuta la art. 64 alin. (2). Pentru fiecare persoana se vor mentiona: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul, statul, functia, decoratiile primite anterior si data conferirii acestora, gradul, vechimea in grad sau in clasa, denumirea decoratiei si gradul pentru care se propune, precum si motivarea propunerii.

(2) Pentru persoanele indreptatite sa primeasca distinctii in functie de numarul de ani serviti, calculul timpului se va face pana la data-limita a inaintarii propunerilor.

ART. 66

Tabelele cuprinzand propunerile de decorare anuala se inainteaza Cancelariei Ordinelor pana la data de 31 august a anului respectiv, sub semnatura conducatorilor institutiilor prevazute la art. 4 alin. (2).

ART. 67

Radierea din evidente, ca urmare a decesului, se face pe baza comunicarii transmise Cancelariei Ordinelor de Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

ART. 68

Cancelaria Ordinelor conlucreaza cu consiliile de onoare ale ordinelor si inainteaza Presedintelui Romaniei hotararile acestora.

ART. 69

Cu sprijinul organelor Ministerului Afacerilor Interne Cancelaria Ordinelor va recupera insemnele si brevetele de la persoanele carora li s-a retras decoratia.

ART. 70

Cancelaria Ordinelor editeaza un buletin anual, in care se publica listele cuprinzand persoanele decorate, date despre locurile vacante, informatii despre consiliile de onoare, decesele cavalerilor ordinelor, persoanele carora li s-a retras calitatea de membru.

ART. 71

Sumele necesare pentru confectionarea insemnelor, brevetelor, rozetelor, baretelor si cutiilor decoratiilor, precum si pentru toate activitatile Cancelariei Ordinelor se aloca, printr-un capitol distinct, in bugetul Administratiei prezidentiale.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 72

Din imputernicirea Presedintelui Romaniei inmanarea decoratiilor poate fi facuta de prim-ministru, de ministri sau conducatori ai altor organe centrale, comandanti de mari unitati militare si de sefii misiunilor diplomatice ale Romaniei in strainatate.

ART. 73

Brevetele si insemnele decoratiilor raman, dupa deces, in posesia mostenitorilor legali, dar fara drept de a le purta sau de a face uz, in orice fel, de prerogativele conferite prin acestea.

ART. 74

In cazul conferirii unei decoratii post-mortem brevetul si insemnul acesteia se predau spre pastrare mostenitorilor legali.

ART. 75

Descrierea, materialul din care se realizeaza, dimensiunile, modelul desenat al fiecarei decoratii, numarul maxim pentru fiecare grad sau clasa, precum si motivele care determina conferirea ei vor fi precizate in regulamentul respectivei distinctii.

ART. 76

(1) Decoratiile de razboi se pot conferi si pe timp de pace unor unitati militare sau militari romani care participa la misiuni sub jurisdictia unor organisme internationale la care statul roman este parte. Faptele de arme deosebite ale acestor militari pot fi rasplatite cu ordine si medalii militare, cu insemne de razboi.

(2) In cazuri exceptionale, pentru actiuni de mare amploare si cu cota ridicata de risc, Presedintele Romaniei poate conferi persoanelor prevazute la alin. (1) si decoratii nationale cu insemne de razboi.

ART. 77

In cazul unor actiuni militare internationale, la care participa si subunitati sau unitati romanesti, Presedintele Romaniei poate conferi decoratii de razboi romanesti unor militari straini care, prin actiunile lor, au ajutat trupele romane la indeplinirea misiunilor sau au salvat viata unor militari romani.

ART. 78

Prezenta lege-cadru va fi dezvoltata printr-o lege si un regulament pentru fiecare decoratie.

ART. 79

Instituirea oricarei noi decoratii se face prin lege, la propunerea unei comisii speciale instituite conform regulamentelor parlamentare.

ART. 80

La instituirea prezentului sistem de decoratii se poate conferi orice grad sau clasa, in limita a maximum 15% din numarul legal prevazut pentru fiecare decoratie.

ART. 81

Prin grija Cancelariei Ordinelor se va remite Muzeului National de Istorie si Muzeului Militar National cate un exemplar din fiecare decoratie.

ART. 82

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte:

a) confectionarea fara drept de insemne de decoratii;

b) portul fara drept al insemnelor decoratiilor.

(2) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la alin. (1) se fac de catre organele de politie.

(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 83

Pe aversul sau pe reversul plachetelor nu pot fi imprimate elemente ale insemnelor din sistemul national de decoratii al Romaniei.

ART. 84

Din fondurile bugetului de stat pe anul 1999 Guvernul va asigura, din rezerva bugetara aflata la dispozitia sa, fondurile necesare pentru activitatile prevazute la art. 62, 63 si 70.

ART. 85

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga reglementarile anterioare privitoare la decoratii si titluri de onoare, cu exceptia: Decretului-lege nr. 118/1990*) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare; Legii nr. 44/1994**) privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile ulterioare; Legii nr. 68/1994***) privind infiintarea Medaliei “Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial, 1941 – 1945”, republicata; Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului “Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989”; Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1998****) pentru reinstituirea Ordinului national Steaua Romaniei, republicata; Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/1999*****) privind instituirea medaliei comemorative “150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu”.

(2) Denumirea decoratiei “Medalia Revolutia Romana din decembrie 1989”, mentionata in Legea nr. 42/1990******) pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile ulterioare, se inlocuieste cu denumirea “Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989”, prevazuta la art. 6 lit. C pct. II din prezenta lege, celelalte dispozitii ramanand valabile.

————

*) Decretul-lege nr. 118/1990 a fost republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, si ulterior a fost completat.

**) Legea nr. 44/1994 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, si ulterior a fost modificata si completata.

***) Legea nr. 68/1994 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 17 ianuarie 2000.

****) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 14 iunie 1999, si ulterior a fost modificata.

*****) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/1999 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001.

******) A se vedea nota de subsol de la art. 16 alin. (3).

 

ART. 86

(1) Primele consilii de onoare ale tuturor ordinelor vor fi numite prin decret al Presedintelui Romaniei pe o perioada de 3 ani, dintre cavalerii fiecarui ordin.

(2) Presedintia fiecarui consiliu de onoare este asigurata de cel mai in varsta cavaler, membru al consiliului.

(3) In caz de vacanta a functiei de membru in consiliul de onoare, ceilalti membri ai consiliului de onoare vor alege dintre cavalerii ordinului respectiv o alta persoana.

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close