Norma BNR nr. 1/2014

 

In M. Of. nr. 139 din 25 februarie 2014 a fost publicata Norma BNR nr. 1/2014 pentru modificarea si completarea Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei.

Din cuprins:

ART. I

Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 783 din 21 noiembrie 2012, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11, alineatul (3) se abroga.

2. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 12

(1) Ofertele transmise la Banca Nationala a Romaniei de catre dealerii primari se intocmesc in baza optiunilor proprii si a ofertelor sau ordinelor de cumparare ale clientilor. Tipurile de oferte de cumparare prevazute la art. 11 alin. (1) trebuie sa fie insotite de copii ale ofertelor/ordinelor de cumparare ale clientilor respectivi. Dealerii primari au obligatia de a pastra pe termen nelimitat toate ofertele sau ordinele de cumparare ale clientilor.”

3. Articolul 14 se abroga.

4. Articolul 17 se abroga.

5. La capitolul II “Piata primara a titlurilor de stat”, dupa sectiunea a 2-a “Sesiunea suplimentara de oferte necompetitive” se introduce o noua sectiune, sectiunea a 2^1-a, cuprinzand articolele 22^1 – 22^4, dupa cum urmeaza:

 

“SECTIUNEA a 2^1-a

Transmiterea ofertelor de cumparare si a notificarilor rezultatelor adjudecarilor la emisiunile de titluri de stat

 

ART. 22^1

(1) Ofertele dealerilor primari de cumparare a titlurilor de stat la licitatiile/subscriptiile organizate de Banca Nationala a Romaniei, precum si notificarile rezultatelor adjudecarilor se transmit prin Sistemul de transmitere electronica a ofertelor de cumparare de titluri de stat si a rezultatelor adjudecarilor licitatiilor de stat, denumit in continuare Sistemul GSPM. Pentru a deveni participant in cadrul Sistemului GSPM, fiecare dealer primar va semna Contractul de participare la sistemul de transmitere electronica a ofertelor de cumparare de titluri de stat si a rezultatelor adjudecarilor licitatiilor de stat, denumit in continuare Contract, prevazut in anexa nr. 11.

(2) Ofertele de cumparare intocmite conform prevederilor Regulamentului se transpun in mesaje standardizate, de tip XML, in conformitate cu Documentatia Sistemului GSPM, denumita in continuare Documentatie, si se vor transmite prin aplicatia XMLHUB.

(3) In functie de modalitatea de vanzare a emisiunilor de titluri de stat, corespondenta dintre tipurile de oferte de cumparare si mesajele XML utilizate in procesul de transpunere se realizeaza astfel:

a) Mesaj XML GSPM 001-01 pentru oferta de cumparare de titluri de stat cu cupon/dobanda plasate prin licitatie, element licitat: pret – oferta competitiva (anexa nr. 5.3) si oferta necompetitiva (anexa nr. 4.2);

b) Mesaj XML GSPM 002-01 pentru oferta de cumparare de titluri de stat cu cupon/dobanda plasate prin licitatie, element licitat: rata dobanzii – oferta competitiva (anexa nr. 5.2) si oferta necompetitiva (anexa nr. 4.2);

c) Mesaj XML GSPM 003-01 pentru oferta de cumparare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitatie – oferta competitiva (anexa nr. 5.1) si oferta necompetitiva (anexa nr. 4.1);

d) Mesaj XML GSPM 004-01 pentru oferta de cumparare de titluri de stat la sesiunea suplimentara de oferte necompetitive aferenta licitatiei din data de … – oferta necompetitiva (anexa nr. 4.3);

e) Mesaj XML GSPM 005-01 pentru oferta de cumparare de titluri de stat cu discont plasate prin subscriptie publica (anexa nr. 3.2);

f) Mesaj XML GSPM 006-01 pentru oferta de cumparare pentru titluri de stat cu cupon/dobanda plasate prin subscriptie publica (anexa nr. 3.1);

g) Mesaj XML GSPM 007-01 pentru anuntul dealerilor primari de neparticipare la plasarea emisiunii.

(4) Mesajele XML continand ofertele de cumparare de titluri de stat se vor transmite pana la termenul-limita prevazut in Regulament si/sau specificat in prospectele de emisiune aferente. Mesajele XML transmise dupa ora-limita sunt respinse de aplicatia XMLHUB si nu sunt luate in considerare in procesul licitatiei/subscriptiei.

(5) In cadrul termenului-limita specificat la alin. (4), in cazul in care se intentioneaza modificarea ofertei de cumparare transmise in prealabil, dealerii primari pot transmite mai multe mesaje XML continand oferte de cumparare actualizate, luandu-se in considerare la licitatia/subscriptia de titluri de stat numai ultimul mesaj XML valid, acceptat de Sistemul GSPM, acesta constituind un angajament ferm din partea dealerului primar fara posibilitatea de a fi retras.

ART. 22^2

Fiecare tip de mesaj XML descris la art. 22^1 alin. (3) are corespondent in mesaje XML continand notificari de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumparare de titluri de stat si va fi transmis dealerilor primari de catre Banca Nationala a Romaniei prin Sistemul GSPM, conform Documentatiei. Niciun participant la plasarea emisiunii respective de titluri de stat nu se poate prevala de faptul ca nu cunoaste rezultatul adjudecarii.

ART. 22^3

(1) In conformitate cu prevederile Contractului, ofertele de cumparare de titluri de stat si notificarile de acceptare/refuz aferente se vor transmite si prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet, transpunerea in format electronic a ofertelor de cumparare fiind efectuata cu respectarea instructiunilor prevazute de Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitatiilor si subscriptiilor de titluri de stat.

(2) Transmiterea ofertelor de cumparare prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet se va efectua in maximum 45 de minute dupa termenul-limita specificat la art. 22^1 alin. (4).

ART. 22^4

In cazul inregistrarii unor disfunctionalitati in procesul de intocmire si transmitere a ofertelor de cumparare de titluri de stat, precum si cu privire la notificarile de acceptare/refuz aferente, in functie de incidentul inregistrat, se vor aplica urmatoarele proceduri alternative:

a) in situatia in care dealerul primar este in imposibilitate de a crea mesajul XML aferent ofertei de cumparare:

(i) comisia de licitatie/subscriptie este instiintata de catre dealerul primar afectat, pana la termenul-limita stabilit pentru transmiterea mesajelor XML continand ofertele de cumparare de titluri de stat;

(ii) membrii comisiei de licitatie/subscriptie, desemnati din partea Bancii Nationale a Romaniei, vor insera manual datele aferente transelor ofertei de cumparare a dealerului primar direct in aplicatia informatica de gestionare a procesului de adjudecare a licitatiei/subscriptiei, preluand informatiile din fisierul transmis de catre dealerul primar afectat prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet; in mod exceptional, presedintele comisiei poate decide, cu consultarea prealabila a dealerului primar, rectificarea imediata a erorilor de forma si validarea ofertei transmise. In categoria erorilor de forma se incadreaza neconcordantele existente intre elementele inscrise in cuprinsul ofertei de cumparare, incluzand, dar fara a se limita la: datele emisiunii, elementele definitorii ale pretului, discrepante intre total oferta si transele componente, defalcarea eronata intre categoriile structurate in cadrul transei, precum si datele de identificare ale clientului;

b) in situatia in care dealerul primar nu poate asigura transmiterea prin aplicatia XMLHUB a mesajului XML creat:

(i) comisia de licitatie/subscriptie este instiintata de catre dealerul primar afectat, pana la termenul-limita stabilit pentru transmiterea mesajelor XML continand ofertele de cumparare de titluri de stat;

(ii) dealerul primar afectat va transmite prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet un mesaj electronic in care va atasa mesajul XML continand oferta sa de cumparare de titluri de stat;

(iii) membrii comisiei de licitatie/subscriptie desemnati din partea Bancii Nationale a Romaniei vor incarca fisierul XML in aplicatia XMLHUB, in numele dealerului primar;

(iv) daca Sistemul GSPM returneaza mesaje de eroare la incarcarea respectivului fisier XML, acestea vor fi comunicate dealerului primar, care va remedia erorile constatate si va transmite prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet un nou mesaj electronic la care se ataseaza fisierul XML rectificat;

(v) mesajele electronice specificate la pct. (ii) si (iv) se vor transmite prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet pana la termenul-limita stabilit pentru transmiterea mesajelor XML continand ofertele de cumparare de titluri de stat;

c) in situatia in care dealerul primar este in imposibilitate de a crea mesajul XML aferent ofertei de cumparare, iar serviciul de posta electronica Lotus Mail nu functioneaza sau, dupa caz, reteaua securizata VPN TFDnet este indisponibila se vor aplica prevederile art. 13 lit. a) din Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitatiilor si subscriptiilor de titluri de stat;

d) in situatia in care Banca Nationala a Romaniei nu poate asigura transmiterea prin aplicatia XMLHUB a mesajelor XML continand notificarile de acceptare/refuz a ofertelor de cumparare de titluri de stat, dealerii primari vor prelua informatiile aferente din mesajele electronice transmise prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet. In cazul constatarii nefunctionarii si a serviciului de posta electronica Lotus Mail sau, dupa caz, reteaua securizata VPN TFDnet este indisponibila, se vor aplica prevederile art. 13 lit. b) din Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2010.”

6. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 33

(1) Anexele nr. 1 – 11 fac parte integranta din prezentele norme, anexa nr. 10.2 reprezentand baza de date utilizata pentru exemplificarile prevazute la anexele nr. 6 si 10.1.”

7. In anexa nr. 4.3, la litera “C. Instructiuni de plata si decontare”, paragraful al doilea se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“In situatia nerespectarii termenului de decontare, pentru fiecare zi de intarziere vom plati o dobanda penalizatoare, calculata zilnic de catre Banca Nationala a Romaniei, la nivelul ratei randamentului mediu de adjudecare stabilit la licitatia de referinta aferenta, plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecarei zile de intarziere.”

8. In anexa nr. 5.1, la litera “C. Instructiuni de plata si decontare”, la punctul 1, paragraful al doilea se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“In situatia nerespectarii termenului de decontare, pentru fiecare zi de intarziere vom plati o dobanda penalizatoare, calculata zilnic de catre Banca Nationala a Romaniei, la nivelul ratei randamentului de adjudecare plus nivelul ratei ROBID-O/N aferente fiecarei zile de intarziere.”

9. La anexa nr. 5.1, la litera “C. Instructiuni de plata si decontare”, la punctul 2, paragraful al doilea se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“In caz contrar, pentru fiecare zi de intarziere vom plati o dobanda penalizatoare, calculata zilnic de catre Banca Nationala a Romaniei, la nivelul randamentului de adjudecare plus nivelul ratei ………. (se va completa EURIBOR-ON pentru titlurile denominate in EUR sau LIBOR-ON pentru titlurile denominate in USD) aferente fiecarei zile de intarziere.”

10. Dupa anexa nr. 10.2 se introduce o noua anexa, anexa nr. 11 “Contract de participare la Sistemul de transmitere electronica a ofertelor de cumparare de titluri de stat si a rezultatelor adjudecarilor licitatiilor de stat”, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme.

ART. II

Prezentele norme intra in vigoare la data de 3 martie 2014.

 

Presedintele Consiliului de administratie

al Bancii Nationale a Romaniei,

Mugur Constantin Isarescu

 

Bucuresti, 14 februarie 2014.

Nr. 1.

 

ANEXA 1

(Anexa nr. 11 la norme)

 

CONTRACT DE PARTICIPARE

la Sistemul de transmitere electronica a ofertelor de cumparare de titluri de stat si a rezultatelor adjudecarilor licitatiilor de stat

 

In baza prevederilor Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, denumit in continuare Regulament, si ale art. 22^1 alin. (1) din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2012 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Norme,

intre:

Banca Nationala a Romaniei, cu sediul central in str. Lipscani nr. 25, cod postal 030031, sectorul 3, Bucuresti, in calitate de administrator al sistemului de transmitere electronica a ofertelor de cumparare de titluri de stat si a rezultatelor adjudecarilor licitatiilor de stat, denumita in continuare Administrator de sistem, reprezentata de catre

 

…………………………………………………………………..,

(numele reprezentantului)

avand functia de …………………., si de catre ……………………, avand functia de ………………….,

si

 

……………………………………………………………….,

(denumirea institutiei solicitante)

cu sediul social/real in

 

…………………………………………………………………..,

(adresa sediului social/sediului real din Romania)

 

inmatriculata in Oficiul National al Registrului Comertului cu

 

nr. ……………………..,

(numarul)

 

avand cod fiscal/codul unic de inregistrare …………..,

(cod)

in calitate de participant la sistemul de transmitere electronica a ofertelor de cumparare de titluri de stat si a rezultatelor adjudecarilor licitatiilor de stat, denumita in continuare Participant, reprezentata de catre

 

…………………………………………………………………..,

(numele reprezentantului)

 

avand functia de ……………………………………………………,

(functia reprezentantului)

 

si de catre ………………………………………………………..,

(numele reprezentantului)

 

avand functia de ……………………………………………………,

(functia reprezentantului)

 

persoana de contact …………………………………………………,

(nume si prenume)

 

telefon …………………, fax …………….,

(telefon)                (fax)

 

adresa e-mail ……………………………….,

(e-mail)

a intervenit prezentul contract de participare la Sistemul de transmitere electronica a ofertelor de cumparare de titluri de stat si a rezultatelor adjudecarilor licitatiilor de stat, denumit in continuare Sistemul GSPM.

 

CAPITOLUL I

Obiectul contractului

 

ART. 1

(1) Obiectul prezentului contract il constituie transmiterea prin intermediul Sistemului GSPM a ofertelor de cumparare de titluri de stat pe piata primara administrata de catre Banca Nationala a Romaniei, precum si a notificarilor de acceptare/refuz a/al acestora, conform prevederilor reglementarilor in vigoare si ale prezentului contract.

(2) In vederea ducerii la indeplinire a alin. (1), participantul mandateaza Administratorul de sistem cu privire la administrarea conturilor proprii de utilizatori deschise in Sistemul GSPM in scopul functionarii corespunzatoare a acestuia, in conformitate cu prevederile prezentului contract.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile partilor

 

ART. 2

Participantul se obliga:

a) sa respecte prevederile documentatiei Sistemului GSPM, denumita in continuare Documentatia, si sa aplice corespunzator prevederile acesteia, conform dispozitiilor comunicate de catre Administratorul de sistem;

b) sa respecte instructiunile Administratorului de sistem sau ale altor persoane care actioneaza in numele acestuia;

c) sa intocmeasca si sa transmita oferta de cumparare de titluri de stat in conformitate cu prevederile prezentului contract si ale reglementarilor in vigoare;

d) sa respecte cerintele de securitate ale Sistemului GSPM si sa adopte masurile necesare pentru restrictionarea accesului la sistem al persoanelor care nu au fost autorizate in conformitate cu prevederile Documentatiei;

e) sa mentina intr-o stare adecvata operarii dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, retele de comunicatii, infrastructura aferenta), astfel incat sa nu afecteze eficienta generala a acestuia si sa asigure functionarea la parametri optimi prin operarea corecta a sistemului;

f) sa notifice Administratorul de sistem sau persoanele care actioneaza in numele acestuia, in cel mai scurt timp, cu privire la orice disfunctionalitate operationala care afecteaza sau este de natura sa afecteze participarea la Sistemul GSPM;

g) sa asigure cunoasterea, insusirea si respectarea Documentatiei de catre personalul propriu care utilizeaza Sistemul GSPM.

ART. 3

Administratorul de sistem se obliga:

a) sa intocmeasca, sa mentina, sa actualizeze si sa permita accesul participantilor la Documentatie, inclusiv la cerintele de securitate ale sistemului;

b) sa respecte Documentatia si procedurile emise in aplicarea acesteia, in vederea asigurarii functionarii normale a Sistemului GSPM;

c) sa mentina intr-o stare adecvata operarii dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, retele de comunicatii, infrastructura aferenta), astfel incat sa nu afecteze eficienta generala a acestuia si sa asigure functionarea la parametri optimi prin operarea corecta a sistemului;

d) sa administreze in baza art. 1 alin. (2) conturile de utilizatori deschise in Sistemul GSPM in scopul functionarii corespunzatoare a acestuia;

e) sa arhiveze mesajele, instructiunile si documentele transmise la participanti si receptionate de la acestia sau generate in Sistemul GSPM, conform legislatiei in vigoare.

 

CAPITOLUL III

Intocmirea si transmiterea ofertelor de cumparare de titluri de stat, precum si a notificarilor de acceptare/refuz a/al acestora

 

ART. 4

Oferta de cumparare se va intocmi de catre Participant in conformitate cu prevederile Regulamentului si ale Normelor si se va transpune de catre Participant in format electronic, respectand cumulativ:

a) prevederile Documentatiei, in vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;

b) prevederile Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitatiilor si subscriptiilor de titluri de stat, in vederea transmiterii prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet, administrata de Societatea de Transfer de Fonduri si Decontari – Transfond – S.A.

ART. 5

In cazul constatarii de diferente in ceea ce priveste continutul versiunii ofertei transmise prin metodele prevazute la art. 4, versiunea ofertei transmisa prin Sistemul GSPM va fi considerata varianta corecta si va fi acceptata ca oferta valabila in cadrul procesului licitatiei sau subscriptiei de titluri de stat, Participantul fiind obligat sa corecteze versiunea ofertei transmisa prin reteaua IP securizata VPN TFDnet, administrata de Societatea de Transfer de Fonduri si Decontari – Transfond – S.A., pentru eliminarea inadvertentelor semnalate de catre Administratorul de sistem.

ART. 6

Oferta de cumparare intocmita conform prevederilor art. 4. lit. b) va contine semnaturile persoanelor desemnate sa angajeze Participantul in operatiunile cu titluri de stat si va fi insotita de copii ale ofertelor/ordinelor de cumparare ale clientilor acestuia.

ART. 7

In urma finalizarii procesului de plasare a titlurilor de stat pe piata primara, Administratorul de sistem va intocmi, pentru fiecare Participant care a transmis oferta de cumparare la licitatia/subscriptia respectiva, o notificare cu privire la rezultatele obtinute la operatiunea de plasare, conform prevederilor Regulamentului si ale Normelor.

ART. 8

Notificarile rezultatelor plasarii se vor transpune de catre Administratorul de sistem in format electronic, respectand cumulativ:

a) prevederile Documentatiei, in vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;

b) prevederile Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitatiilor si subscriptiilor de titluri de stat, in vederea transmiterii prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet, administrata de Societatea de Transfer de Fonduri si Decontari – Transfond – S.A.

ART. 9

In cazul constatarii de diferente in ceea ce priveste continutul versiunii notificarilor transmise prin metodele prevazute la art. 8, versiunea notificarii transmisa prin Sistemul GSPM va fi considerata varianta corecta, Administratorul de sistem fiind obligat sa corecteze versiunea notificarii transmisa prin reteaua IP securizata VPN TFDnet, administrata de Societatea de Transfer de Fonduri si Decontari – Transfond – S.A., pentru eliminarea inadvertentelor semnalate de catre Participant.

ART. 10

Notificarile de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumparare intocmite conform prevederilor art. 8. lit. b) vor contine semnaturile presedintelui si secretarului comisiei de licitatie/subscriptie de titluri de stat.

ART. 11

In cazul inregistrarii de disfunctionalitati in procesul de intocmire si transmitere a ofertelor de cumparare de titluri de stat, precum si a notificarilor de acceptare/refuz aferente se vor aplica, in functie de incidentul inregistrat, procedurile alternative aplicabile, prevazute de reglementarile in vigoare.

ART. 12

Accesul Participantului la Sistemul GSPM se va efectua exclusiv prin intermediul persoanelor desemnate de catre acesta, imputernicite pentru a transmite mesajele electronice continand ofertele de cumparare de titluri de stat si/sau pentru a primi mesajele electronice continand notificarile de acceptare/refuz a/al ofertelor dealerilor primari. Accesul Participantului este permis in baza cererii transmise catre Administratorul de sistem pentru crearea/modificarea contului de utilizator in Sistemul GSPM, intocmita conform Documentatiei, nu mai tarziu de o zi lucratoare anterioara desfasurarii licitatiei/subscriptiei pentru care respectivul utilizator intentioneaza sa transmita si/sau sa primeasca mesaje in/din sistem.

 

CAPITOLUL IV

Confidentialitate

 

ART. 13

Partile se angajeaza sa pastreze confidentialitatea informatiilor furnizate reciproc, in scopul ducerii la indeplinire a prezentului contract, si sa restranga la minimul necesar numarul persoanelor care detin aceste informatii.

 

CAPITOLUL V

Raspundere

 

ART. 14

Nerespectarea de catre Participant a obligatiilor mentionate la cap. II art. 2 din prezentul contract conduce la aplicarea de catre Administratorul de sistem de sanctiuni conform prevederilor Regulamentului.

 

CAPITOLUL VI

Incetarea contractului

 

ART. 15

Prezentul contract inceteaza de drept, fara notificare prealabila, la data la care Participantul nu mai detine calitatea de dealer primar pe piata titlurilor de stat.

 

CAPITOLUL VII

Litigii

 

ART. 16

Partile vor depune toate diligentele pentru solutionarea pe cale amiabila a neintelegerilor cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului contract.

ART. 17

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea acestuia, care nu s-a solutionat pe cale amiabila, se va supune arbitrajului Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in vederea solutionarii in conformitate cu regulile de procedura arbitrala ale acesteia. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.

 

CAPITOLUL VIII

Legislatia aplicabila

 

ART. 18

Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legea romana.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

ART. 19

Prezentul contract intra in vigoare la data de ……………….. si produce efecte prin semnarea acestuia de catre 2 reprezentanti desemnati de catre fiecare parte contractanta.

ART. 20

La data semnarii Participantul va prezenta lista cu persoanele autorizate/imputernicite sa semneze prezentul contract si specimenele de semnaturi ale acestora.

ART. 21

Participantul va putea sa se conecteze tehnic la infrastructura si va putea sa transmita oferte de cumparare de titluri de stat si/sau sa primeasca notificarile de adjudecare aferente incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului contract.

ART. 22

Prezentul contract este incheiat astazi, …………………., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte semnatara.

 

Banca Nationala a Romaniei

 

……………………………….  ……………………………….

(nume si prenume persoana autorizata)  (nume si prenume persoana autorizata)

……………………………….  ……………………………….

(functia)                               (functia)

…………………….               …………………….

(semnatura)                             (semnatura)

 

Denumirea institutiei solicitante

……………………………….

 

……………………………….  ……………………………….

(nume si prenume persoana autorizata)  (nume si prenume persoana autorizata)

……………………………….  ……………………………….

(functia)                               (functia)

…………………….               …………………….

(semnatura)                             (semnatura)

 

Stampila institutiei

…………………….

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close