Opinia Camerei Deputatilor referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operatiunile de plata pe baza de card – COM (2013) 550

In M. Of. nr. 141 din 26 februarie 2014 a fost publicata Hotararea Camerei Deputatilor nr. 6/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind comisioanele interbancare pentru operatiunile de plata pe baza de card – COM (2013) 550.
Din cuprins:
In temeiul prevederilor art. 67 si ale art. 148 din Constitutia Romaniei, republicata, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene si al art. 40 din Hotararea Camerei Deputatilor nr. 11/2011 privind procedura de lucru si mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, in temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor nationale,

adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC
Luand in considerare Proiectul de opinie nr. 4 c-19/83, adoptat de Comisia pentru afaceri europene in sedinta din 19 februarie 2014,
1. Camera Deputatilor ia act ca propunerea face parte din initiativele menite sa puna in aplicare Agenda digitala, parte, la randul sau, a Strategiei Europa 2020, si se adauga unui pachet mai larg de masuri legislative privind serviciile de plata, urmand sa completeze si sa actualizeze cadrul juridic existent; considera ca propunerea este coerenta cu Agenda digitala, in particular cu obiectivul crearii unei piete unice digitale.
2. Camera Deputatilor sustine punctul de vedere al Parlamentului European potrivit caruia, in contextul crizei actuale, piata digitala este o oportunitate importanta pentru cresterea economica, crearea de locuri de munca si relansarea consumului, cu precizarea ca Uniunea Europeana trebuie sa continue eforturile pentru a institui o piata interna digitala completa.
3. Camera Deputatilor sustine punctul de vedere al Parlamentului European potrivit caruia este esential, pe de o parte, sa se elimine obstacolele existente si, pe de alta parte, sa se incurajeze increderea consumatorilor; in acest sens, existenta unei piete unice europene a platilor efectuate cu cardul, pe internet si de pe telefonul mobil, neutra si sigura, care sa faciliteze libera concurenta si inovarea, este esentiala pentru realizarea unei veritabile piete unice digitale si ar putea aduce o contributie majora la cresterea increderii consumatorilor.
4. Camera Deputatilor constata ca se perpetueaza practici de excludere a cetatenilor europeni de la accesul la anumite sectoare ale pietei interne si ca opozitia dintre libertatea intreprinderii de a decide in ce regiune doreste sa activeze si dreptul consumatorilor de a nu fi discriminati de refuzul de a furniza servicii numai pe motive de cetatenie sau loc de resedinta reprezinta inca un fapt de viata.
5. Camera Deputatilor observa ca in mediul digital, extrem de dinamic, fiecare progres in tehnologie pare a genera o noua forma de discriminare sau a facilita formele traditionale de discriminare, in loc sa determine cresterea calitatii vietii sociale, prin aplicarea principiilor si respectarea valorilor Uniunii Europene.
6. Camera Deputatilor reaminteste ca articolul 18 din TFUE interzice discriminarea pe motive de cetatenie si ca interzicerea practicilor discriminatorii are scopul de a asigura integritatea pietei, iar criteriul resedintei ar putea fi vazut ca un caz de discriminare indirecta pe motiv de cetatenie.
7. Camera Deputatilor ia act de evaluarea institutiilor europene potrivit careia veniturile obtinute din comisioanele interbancare multilaterale (CIM) sunt in multe cazuri prea ridicate comparativ cu costul pe care ar trebui sa il acopere, iar masurile pentru ca CIM-urile sa nu denatureze concurenta prin crearea de obstacole in calea noilor participanti la piata si a inovarii ar trebui stabilite prin regulament.
8. Camera Deputatilor ia act de Hotararea Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 24 mai 2012 in “cauza MasterCard”, potrivit careia comisionul interbancar multilateral (CIM) poate fi considerat anticoncurential.
9. Camera Deputatilor ia act de faptul ca in Romania nivelul comisioanelor suportate de comercianti variaza intre 0,5% si 1,9% din valoarea unei tranzactii cu cardul de debit sau de credit, acoperind atat cheltuielile de emitere, cat si cheltuielile de acceptare la plata a cardurilor, si ca nivelul comisionului creste in functie de serviciile/beneficiile auxiliare oferite de emitenti la utilizarea cardurilor.
10. Camera Deputatilor sustine regulamentul din perspectiva aplicarii prevederilor care vizeaza reducerea comisioanelor multilaterale interbancare si a asigurarii transparentei comisioanelor aplicate operatiunilor de plata pe baza de card.
11. Camera Deputatilor saluta masurile care permit comerciantilor sa accepte la plata doar cardurile cu costuri mai reduse, apreciind ca acest demers este in beneficiul consumatorilor prin reducerea costurilor comerciantilor care accepta plata cu cardul si, respectiv, a preturilor bunurilor si serviciilor furnizate de acesti comercianti.
12. Camera Deputatilor semnaleaza ca in Romania numarul persoanelor care utilizeaza serviciile bancare este totusi redus, mai ales in mediul rural, iar nivelul scazut al salariului mediu, comparativ cu cel inregistrat in tarile europene dezvoltate, nu asigura nici atingerea masei critice de utilizatori ai cardurilor si nici veniturile necesare institutiilor emitente pentru acoperirea costurilor de emitere, procesare si decontare a acestora.
13. Camera Deputatilor semnaleaza, in acelasi context, ca in Romania utilizarea cu preponderenta a numerarului, in aproximativ 95% din totalul platilor de vanzare cu amanuntul, pentru plata bunurilor si serviciilor oferite consumatorilor nu va permite, pe termen mediu, o reducere importanta a pretului final al acestor bunuri si servicii, chiar in conditiile in care nivelul comisioanelor interbancare asociate platilor cu cardul de consum s-ar diminua ca urmare a punerii in aplicare a reglementarii propuse.
14. Camera Deputatilor considera ca, din motivele expuse mai sus, aplicarea unor comisioane multilaterale interbancare pentru operatiunile de plata pe baza de card la nivelul maxim prevazut de regulament si la termenele de punere in aplicare propuse de acesta, de catre prestatorii de servicii de plata care opereaza pe teritoriul Romaniei, nu poate asigura atingerea obiectivelor avute in vedere de actul normativ.
15. Camera Deputatilor reitereaza punctele de vedere exprimate cu prilejul examinarii propunerii in cadrul mecanismului de alerta timpurie, cand arata ca:
– recunoaste ca realizarea unei piete interne pe deplin functionale in domeniul cardurilor de plata a fost impiedicata de aplicarea pe scara larga a anumitor reguli si practici comerciale restrictive;
– subliniaza contributia importanta pe care platile electronice si platile prin telefonul mobil o au in cadrul luptei pentru combaterea economiei gri si, in special, a evaziunii fiscale;
– sustine limitarea aplicarii “regulii privind acceptarea tuturor cardurilor”, in conditiile in care se vor interzice discriminarile in functie de banca emitenta sau de provenienta detinatorului de card ori intre cardurile care aplica acelasi nivel al comisioanelor interbancare;
– recunoaste ca aceste restrictii genereaza, printre altele, si o lipsa de informare a consumatorilor si a comerciantilor cu amanuntul cu privire la costurile si la stabilirea preturilor aferente operatiunilor, ceea ce reduce rezultatele pietei sub nivelul optim;
– saluta efortul de a se asigura o mai mare transparenta si o mai buna informare a consumatorului cu privire la suprataxele si taxele suplimentare pentru diversele metode de plata, intrucat comerciantii includ adesea costurile tranzactiei in preturile produselor si serviciilor lor;
– accentueaza importanta organizarii unor campanii de informare la nivel european, in scopul sensibilizarii consumatorilor cu privire la optiunile disponibile pe piata si la conditiile si cerintele pentru plati electronice sigure;
– saluta masurile menite sa puna capat practicii frecvente de discriminare a consumatorilor europeni, ale caror plati pentru tranzactiile electronice transfrontaliere nu sunt acceptate din cauza provenientei acestora;
– sustine interzicerea aplicarii oricarei reguli care i-ar impiedica sau i-ar descuraja pe comercianti sa isi orienteze clientii catre instrumente de plata mai eficiente sau sa divulge clientilor lor taxele pe care le platesc acceptantilor de servicii de plata;
– considera ca increderea consumatorilor reprezinta un factor esential si ca ar trebui sa se asigure un nivel ridicat de securitate ca garantie impotriva riscului de frauda si pentru a proteja datele sensibile si cu caracter personal ale consumatorilor;
– considera ca responsabilitatea finala pentru masurile de securitate asociate diferitelor metode de plata nu poate reveni clientilor, ca acestia ar trebui sa fie informati asupra precautiilor in materie de securitate, iar institutiile financiare ar trebui sa isi asume responsabilitatea pentru costurile legate de fraude, cu exceptia cazului in care sunt generate de client;
– recunoaste ca nu poate fi exclus cu certitudine un impact negativ asupra prestatorilor de servicii de plata si a bancilor existente deja pe piata, dar crede ca sporirea volumului operatiunilor efectuate cu cardul si economiile realizate in ceea ce priveste gestionarea de numerar ar putea oferi bancilor cel putin o compensare partiala a eventualelor pierderi provocate de plafonarea comisioanelor interbancare;
– recomanda Comisiei Europene sa examineze posibilitatea de a completa propunerea de regulament cu prevederi care sa exonereze cetatenii europeni cu venituri reduse de plata comisioanelor legate de operatiunile cu carduri bancare;
– recomanda aplicarea principiului transparentei, promovat de altfel in propunerea de regulament, inclusiv pe calea unei informari cuprinzatoare a consumatorului, prin afisarea costurilor operatiunii atat in cazul retragerilor de numerar, cat si in cazul platilor cu cardul la comercianti, atat inainte de efectuarea platii, pe ecranul ATM sau POS, cat si dupa efectuarea platii, pe chitanta.
16. Camera Deputatilor ia act de hotararea Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor de a sustine adoptarea acestei initiative legislative, cu observatiile si recomandarile enuntate mai jos, in consens cu opiniile Ministerului Finantelor Publice:
– plafonarea comisionului interbancar poate genera anumite distorsiuni in piata serviciilor de plati cu cardul, printre care descurajarea investitiilor, scaderea competitiei, scaderea conditiilor privind securitatea si siguranta tranzactiilor pentru a reduce o parte din costuri, obligarea bancilor sa caute solutii alternative pentru a mentine nivelul veniturilor provenite din acest tip de servicii;
– comisioanele ar putea fi limitate la nivelul celor mai mici comisioane percepute de prestatorii de servicii de plata si/sau sistemele de plata care proceseaza tranzactii efectuate cu cardul in cele mai performante 3 state membre, astfel incat sa avem o limita minima si una maxima;
– alta solutie ar fi plafonarea la o suma fixa, indiferent de valoarea tranzactionata si nu prin procent, eventual introducerea unor plafoane diferentiate pe transe de valori, ceea ce ar conduce la cresterea transparentei si la facilitarea comparabilitatii comisioanelor;
– ar fi de dorit reducerea progresiva a comisioanelor pe un interval de maximum 2 – 3 ani, pentru punerea in aplicare a unor proiecte de optimizare si adaptare a operatiunilor la un nou cadru legal si pentru evitarea unor socuri pe aceasta piata;
– introducerea plafoanelor ar trebui sa fie aplicata in acelasi moment atat la nivel transfrontalier, cat si pe plan national pentru reducerea eventualelor costuri prilejuite de mentinerea unor infrastructuri multiple, care sa permita directionarea separata a operatiunilor transfrontaliere si nationale;
– ar trebui stabilit tipul de card utilizat in operatiunile de plata pentru a evita posibilitatea de a ocoli prevederile propunerii de regulament prin dezvoltarea unor sisteme paralele care utilizeaza alte tipuri de carduri;
– formularea art. 5 – Interzicerea eludarii, conform caruia orice compensatie neta primita de o banca emitenta de la un sistem de plata cu cardul in legatura cu operatiuni de plata sau activitati conexe este considerata ca facand parte din comisionul interbancar, acopera doar circuitul clasic, in care banca acceptanta plateste comision interbancar bancii emitente, insa nu acopera si situatia in care se modifica fluxul comisioanelor.
17. Camera Deputatilor ia act si subscrie la opinia Comisiei pentru industrii si servicii, care considera ca reglementarea unitara si direct aplicabila la nivel european in domeniul platilor cu cardul si al tarifelor aplicabile tranzactiilor interbancare va contribui la cresterea gradului de utilizare a acestor modalitati de plata in randul cetatenilor, asigurand premisele pentru dezvoltarea de noi scheme de plata implicand tranzactii cu cardul.
18. Camera Deputatilor ia act de hotararea Comisiei pentru buget, finante si banci de a sprijini adoptarea acestei propuneri de regulament, deoarece prevederile continute de acesta vin in sprijinul consumatorilor.
19. Camera Deputatilor, din perspectiva protectiei datelor si drepturilor consumatorilor, considera ca sunt necesare masuri suplimentare pentru reducerea riscurilor generate de furnizarea catre terte parti a datelor cu privire la disponibilitatea fondurilor din conturile bancare, eventual prin limitarea accesului partilor terte la informatii binare privind disponibilitatea fondurilor, prin stabilirea partilor care pot avea acces la informatii, precum si prin stabilirea conditiilor in care pot fi stocate datele; relatia contractuala formala intre partile implicate asupra aspectelor mentionate ar rezolva in mare masura cerinta informarii consumatorului.
20. Camera Deputatilor considera ca, in cadrul de reglementare a accesului partilor terte, ar trebui stabilita o distinctie clara intre accesul la informatiile privind disponibilitatea fondurilor pentru o anumita tranzactie si accesul la informatiile referitoare la contul unui client in general.
21. Camera Deputatilor considera ca drepturile la rambursare ale consumatorilor ar trebui consolidate atat in cazul platilor neautorizate, cat si al bunurilor si serviciilor nelivrate sau livrate necorespunzator si ca mecanismele eficiente de actiune colectiva si de solutionare alternativa a litigiilor sunt instrumente indispensabile pentru protectia consumatorilor si in domeniul platilor electronice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close