McGregor & Partners: Despre promulgarea Legii nr. 23/2014 cu privire la modificarea legislatiei privind energia regenerabila

feature photo


Legea 23/2014 23/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea si completarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie („Legea 23/2014”) a fost promulgata fara respectarea prevederilor Constitutiei si a Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale.

Preşedintele Romaniei a semnat joi, 13 martie 2014, Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Astfel, legea nr. 23/2014 privind aprobarea OUG nr. 57/2013 a fost publicatã in Monitorul Oficial nr. 184/14.03.2014 şi produce efecte juridice.

Promulgarea unei legi, reprezintã actul prin care şeful statului constatã cã procesul legislativ a fost finalizat ori cã obiecţiunile sale privind o lege adoptatã de legislativ au fost reexaminate sau dupã caz, legea a fost supusã verificãrii Curţii Constituţionale, fiind epuizate toate etapele procedurii legislative. Prerogativa sesizãrii Curţii Constituţionale ii este recunoscutã Preşedintelui Romaniei, in calitate de garant al respectãrii Constitutiei, care, in cadrul procedurii de promulgare, are obligaţia de a examina textul legii şi de a verifica conformitatea legii cu textele constituţionale.

In ceea ce priveste promulgarea Legii 23/2014 Preşedintele Romaniei a procedat la promulgare fãrã a aştepta, potrivit prevederilor constituţionale, decizia Curţii Constituţionale, care a fost investitã chiar de acesta, in vederea exercitãrii unui control a priori de constituţionalitate, prin sesizarea transmisã in 26/03/2014.  Obiectul sesizãrii il reprezinta incãlcarea articolului 108 (3) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, privind procedurile de notificare a Comisiei Europene in cazul modificãrii unei scheme de sprijin, fapt ce poate atrage declanşarea unei proceduri de infringement impotriva Romaniei.

Potrivit art. 77 (3) din Constituţie, daca Preşedintele cere verificarea constituţionalitaţii legii, promulgarea ei se face in cel mult 10 zile de la primirea deciziei Curţii Constituţionale, prin care i s-a confirmat constituţionalitatea. Raţiunea pentru care promulgarea unei legi supuse controlului de constitutionalitate inainte de promulgare, se face cu respectarea conditiei sine qua non mai sus expuse, este una intemeiatã, respectiv evitarea promulgãrii unei legi neconstituţionale.

Prevederile Legii  47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale („Legea 47/1992”) menţioneazã clar cã „prevederile legii se completeazã cu normele din Codul de procedurã civilã, excepţie fãcand prevederile privind stingerea,  intreruperea sau suspendarea litigiului”. Avand in vedere cã retragerea sau renunţarea la acţiune, sau la drept sunt toate incidente procedurale ce duc la stingerea litigiului, acestea nu pot fi efectuate in faţa Curţii Constituţionale. Prin urmare, Preşedintele ca subiect de sezinã, nu poate sã-şi retragã sesizarea, acesta avand obligaţia de a aştepta decizia Curţii Constituţionale cu privire la sesizarea introdusã chiar de acesta.

In prezent, singura modalitate de efectuare a unui control de constituţionalitate cu privire la prevederile legii nr. 23/2014 mai poate fi efectuat de Curtea Constituţionalã, doar in cazul in care va fi investitã cu soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate, ridicate in faţa instanţelor judecatoreşti sau de arbitraj comercial sau direct de Avocatul Poporului.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close