Lista codurilor tarifare la care se clasifica in nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul HG nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OG nr. 136/2000 privind masurile de protecţie impotriva introducerii şi raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania

In M. Of. nr. 214 din 26 martie 2014 a fost publicat Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale şi al vicepreşedintelui ANAF nr. 309/234/2014 privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifica in nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protecţie impotriva introducerii şi raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania.

Din cuprins:

ART. 1

Prezentul ordin stabileşte lista codurilor tarifare la care se clasifica in nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protecţie impotriva introducerii şi raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, cu modificarile şi completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 903/61.314/2007 privind lista codurilor tarifare la care se clasifica in nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protecţie impotriva introducerii şi raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 789 din 21 noiembrie 2007.

ART. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

LISTA CODURILOR TARIFARE,

conform Nomenclaturii combinate aplicabile in anul 2014, publicata in Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.001/2013 al Comisiei din 4 octombrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara şi statistica şi Tariful vamal comun

 

A. Plante, produse vegetale şi alte obiecte care trebuie supuse controlului fitosanitar inainte de a li se permite intrarea in Romania/Comunitatea Europeana (conform parţii B din anexa nr. V la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare)

 

I. Plante, produse vegetale şi alte obiecte, care sunt potenţial purtatoare de organisme daunatoare relevante pentru intreaga Comunitate

1. Plante destinate plantarii, cu excepţia seminţelor, dar incluzand seminţe de: Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda şi Uruguay, genurile Triticum, Secale şi X Triticosecale, din Afganistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud şi SUA, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. şi Phaseolus L.

Plante destinate plantarii

0602 20 – Arbori, arbuşti, copacei şi tufişuri, cu fructe comestibile, altoiţi sau nealtoiţi

0602 30 00 – Rododendroni şi azalee, altoiţi sau nealtoiţi

0602 40 – Trandafiri, altoiţi sau nealtoiţi

0602 90 – Altele

0703 10 11 – – – Destinata insamanţarii

ex 0703 10 90 – – – Ceapa eşalota (destinata insamanţarii)

ex 0703 90 00 – – Praz şi alte legume aliacee (destinate insamanţarii)

Seminţe de Cruciferae

ex 1209 29 80 – – – – Altele (seminţe de Cruciferae originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1209 91 80 – – – – Altele (seminţe de Cruciferae originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

Seminţe de Gramineae

ex 1001 11 00 – – – Destinat insamanţarii (originar din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1001 91 10 – – – – Triticum spelta (originar din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1001 91 20 – – – – Grau comun şi meslin (originar din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1001 91 90 – – – – Altele (originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1002 10 00 – – Destinata insamanţarii (originara din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1003 10 00 – – Destinat insamanţarii (originar din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1004 10 00 – – Destinat insamanţarii (originar din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1006 10 10 – – – Destinat insamanţarii (originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1007 10 10 – – – Hibrizi (originari din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1007 10 90 – – – Altele (originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1008 21 00 – – – Destinat insamanţarii (originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1008 60 00 – – Triticale (originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1008 90 00 – – Alte cereale (de graminee, destinate insamanţarii, originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1209 23 11 – – – – De paiuş de livada (Festuca pratensis Huds.) (originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1209 23 15 – – – – De paiuş roşu (Festuca rubra L.) (originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1209 23 80 – – – – Altele (din familia Gramineae, originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1209 24 00 – – – Seminţe de planta furajera de Kentucky (Poa pratensis L.) (originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1209 25 10 – – – – De raigras aristat (Lolium multiflorum Lam.) (originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1209 25 90 – – – – De raigras peren (Lolium perenne L.) (originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1209 29 45 – – – – Seminţe de timoftica; mazariche; firuţa de balta (Poa palustri L.) şi şuvar (Poa trivialis L.); golomaţ (Dactylis glomerata); iarba-vantului (Agrostis) (originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1209 29 80 – – – – Altele (din familia Gramineae, originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1209 99 99 – – – – – Altele (din familia Gramineae, originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

Seminţe de Trifolium spp.

ex 1209 22 10 – – – – De trifoi roşu (Trifolium pratense L.) (originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

ex 1209 22 80 – – – – Altele (originare din Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Noua Zeelanda, Uruguay)

Seminţe de Triticum, Secale şi X Triticosecale

ex 1001 11 00 – – – Destinat insamanţarii (originar din Afganistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud, SUA)

ex 1001 91 10 – – – – Triticum spelta (originar din Afganistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud, SUA)

ex 1001 91 20 – – – – Grau comun şi meslin (originar din Afganistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud, SUA)

ex 1001 91 90 – – – – Altele (originare din Afganistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud, SUA)

ex 1002 10 00 – – Destinata insamanţarii (originara din Afganistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud, SUA)

ex 1008 60 00 – – Triticale, destinate insamanţarii, de X Triticosecale (originare din Afganistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud, SUA)

Seminţe de Capsicum spp.

ex 1209 91 80 – – – – Altele (seminţe de Capsicum spp.)

Seminţe de Helianthus annuus

1206 00 10 – Destinate insamanţarii

Seminţe de Lycopersicon lycopersicum (L.)

ex 1209 91 80 – – – – Altele [seminţe de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinate insamanţarii]

Seminţe de Medicago sativa L.

ex 1209 21 00 – – – De lucerna (seminţe de Medicago sativa L., destinate insamanţarii)

Seminţe de Prunus L.

ex 1209 99 91 – – – – – Seminţe de plante cultivate in special pentru florile lor, altele decat cele menţionate la subpoziţia 1209 30 00 (seminţe de Prunus L., destinate insamanţarii)

ex 1209 99 99 – – – – – Altele (seminţe de Prunus L., destinate insamanţarii)

Seminţe de Rubus L.

ex 1209 99 99 – – – – – Altele (seminţe de Rubus L., destinate insamanţarii)

Seminţe de Oryza spp.

1006 10 10 – – Destinat insamanţarii

Seminţe de Zea mays

1005 10 13 – – – Hibrizi incrucişaţi de trei ori

1005 10 15 – – – Hibrizi simpli

1005 10 18 – – – Altele

1005 10 90 – – Altele

Seminţe de Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L.

ex 1209 91 80 – – – – Altele (seminţe de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. şi Allium schoenoprasum L., Allium porrum L. destinate insamanţarii)

Seminţe de Phaseolus L.

ex 0708 20 00 – – Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.) (boabe de Phaseolus destinate insamanţarii)

ex 0713 32 00 – – – Fasole “mica roşie” (Adzuki) (Phaseolus sau Vigna angularis) (seminţe de Phaseolus L., destinate insamanţarii)

0713 33 10 – – – Destinata insamanţarii

ex 0713 39 00 – – – Altele (seminţe de Phaseolus L., destinate insamanţarii)

2. Parţi de plante, cu excepţia fructelor şi seminţelor, de:

– Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait., Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. şi flori taiate de Orchidaceae

– conifere (Coniferales)

– Acer saccharum Marsh., originar din SUA şi Canada

– Prunus L., originar din ţari noneuropene

– flori taiate de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. şi Trachelium L. originare din ţari noneuropene

– legume pentru frunze de Apium graveolens L. şi Ocimum L.

ex 0602 10 90 – – – Altele [Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait., Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., conifere (Coniferales), Acer saccharum Marsh. originar din SUA şi Canada, Prunus L. originar din ţari noneuropene]

0603 11 00 – – Trandafiri

0603 12 00 – – Garoafe

0603 13 00 – – Orhidee

0603 14 00 – – Crizanteme

ex 0603 19 80 – – – – Altele (flori taiate de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. şi Trachelium L., originare din ţari noneuropene)

0604 20 20 – – Pomi de Craciun

0604 20 40 – – Ramuri de conifere

ex 0604 20 90 – – – Altele [Castanea Mill., Dendranthema (DC) des Moul. Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait., Phoenix spp., Populus L., Quercus L, Solidago L., conifere (Coniferales), Acer saccharum Marsh. originar din SUA şi Canada, Prunus L. originar din ţari noneuropene]

0709 40 00 – – Ţelina, alta decat ţelina de radacina (frunze de Apium graveolens L.)

ex 1211 90 86 – – – Altele (Ocimum L.)

3. Fructe de:

– Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, Momordica L. şi Solanum melongena L.

– Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. şi Vaccinium L., originare din ţari noneuropene.

ex 0805 10 20 – – – Portocale dulci, proaspete (fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf şi hibrizii lor)

ex 0805 10 80 – – – Altele (fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf şi hibrizii lor)

ex 0805 20 10 – – – Clementine (fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf şi hibrizii lor)

ex 0805 20 30 – – – Monreales şi satsumas (fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf şi hibrizii lor)

ex 0805 20 50 – – – Mandarine şi wilkings (fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf şi hibrizii lor)

ex 0805 20 70 – – – Tangerine (fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf şi hibrizii lor)

ex 0805 20 90 – – – Altele (fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf şi hibrizii lor)

ex 0805 40 00 – – Grapefruit (fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf şi hibrizii lor)

ex 0805 50 10 – – – Lamai (Citrus limon, Citrus limonum) (fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf şi hibrizii lor)

ex 0805 50 90 – – – Lamai mici “lime” (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) (fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf şi hibrizii lor)

ex 0805 90 00 – – Altele (fructe de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf şi hibrizii lor)

ex 1212 99 95 – – – – Altele (fructe din specia Momordica L.,)

ex 0709 30 00 – Vinete (fructe de Solanum melongena)

ex 0810 90 75 – – – Altele (din speciile Annona L., Diospyros L., Syzygium Gaertn, originare din ţari noneuropene)

ex 0808 40 00 – – Gutui (din specia Cydonia Mill., originare din ţari noneuropene)

ex 0808 10 10 – – – Mere pentru fabricarea bauturilor fermentate sau nefermentate, prezentate in vrac, de la 16 septembrie la 15 decembrie (din specia Malus Mill., originare din ţari noneuropene)

ex 0808 10 80 – – – Altele (din specia Malus Mill., originare din ţari noneuropene)

ex 0804 50 00 – – Guave, mango, mangustan (din speciile Mangifera L., Psidium L., originare din ţari noneuropene)

ex 0810 90 20 – – – Tamarine, mere de caju, litchi, fructele arborelui Jack, sapotile, fructele pasiunii, carambola şi pitahaya (din specia Passiflora L., originare din ţari noneuropene)

ex 0809 21 00 – – – Vişine (Prunus cerasus) (din specia Prunus L., originare din ţari noneuropene)

ex 0809 29 00 – – – Altele (din specia Prunus L., originare din ţari noneuropene)

ex 0808 30 10 – – – Pere pentru fabricarea bauturilor fermentate sau nefermentate, prezentate in vrac, de la 1 august la 31 decembrie (din specia Pyrus L., originare din ţari noneuropene)

ex 0808 30 90 – – – Altele (din specia Pyrus L., originare din ţari noneuropene)

ex 0810 30 10 – – – Coacaze negre (din specia Rybes L., originare din ţari noneuropene)

ex 0810 30 30 – – – Coacaze roşii (din specia Rybes L., originare din ţari noneuropene)

ex 0810 30 90 – – – Altele (din specia Rybes L., originare din ţari noneuropene)

ex 0810 40 10 – – – Merişor (fructe din specia Vaccinium vitis idaea) (originare din ţari noneuropene)

ex 0810 40 30 – – – Afine (fructe din specia Vaccinium myrtillus) (originare din ţari noneuropene)

ex 0810 40 50 – – – Fructe din specia Vaccinium macrocarpon şi din specia Vaccinium corymbosum (originare din ţari noneuropene)

ex 0810 40 90 – – – Altele (fructe din specia Vaccinium, originare din ţari noneuropene)

4. Tuberculi de Solanum tuberosum L.

ex 0701 10 00 – – Destinaţi insamanţarii (din specia Solanum tuberosum L.)

0701 90 – Altele

5. Scoarţa izolata de:

– conifere (Coniferales) originare din ţari noneuropene

– Acer saccharum Marsh., Populus L. şi Quercus L., cu excepţia Quercus suber L.

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. şi Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originare din Canada, China, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan şi SUA.

ex 1404 90 00 – – Altele [scoarţa izolata de conifere (Coniferales) originare din ţari noneuropene, de Acer saccharum Marsh., Populus L. şi Quercus L., cu excepţia Quercus suber L., de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. şi Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originare din Canada, China, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan şi SUA]

ex 4401 39 80 – – – – – Altele [scoarţa izolata de conifere (Coniferales) originare din ţari noneuropene, de Acer saccharum Marsh., Populus L. şi Quercus L., cu excepţia Quercus suber L., de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. şi Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originare din Canada, China, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan şi SUA]

6. Lemn in inţelesul art. 3 alin. (33) din Hotararea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protecţie impotriva introducerii şi raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, cu modificarile şi completarile ulterioare, unde acesta:

a) a fost obţinut, in intregime sau parţial, din unul dintre ordinele, genurile sau speciile descrise mai jos, cu excepţia lemnului pentru ambalaj, definit la pct. 2 din secţiunea I a parţii A a anexei nr. IV la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare:

– Quercus L., incluzand lemnul care nu şi-a pastrat suprafaţa rotunda naturala, originar din SUA, exceptand lemnul care indeplineşte descrierea menţionata la lit. b) pentru codul CN – 4416 00 00 şi unde exista o evidenţa documentara ca lemnul a fost procesat sau prelucrat manual utilizand tratament termic, pentru a atinge un minim de temperatura de 176 °C pentru 20 de minute

– Platanus L., incluzand lemnul care nu şi-a pastrat suprafaţa rotunda naturala, originar din SUA sau Armenia

– Populus L., incluzand lemnul care nu şi-a pastrat suprafaţa rotunda naturala, originar din ţarile continentului american

– Acer saccharum Marsh., incluzand lemnul care nu şi-a pastrat suprafaţa rotunda naturala, originar din SUA şi Canada

– conifere (Coniferales), incluzand lemnul care nu şi-a pastrat suprafaţa rotunda naturala, originar din ţari noneuropene, Kazahstan, Rusia şi Turcia

– Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. şi Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inclusiv lemnul care nu şi-a pastrat suprafaţa rotunda naturala, originare din Canada, China, Japonia, Mongolia, Republica Coreea, Rusia, Taiwan şi SUA

şi care

b) se clasifica la una dintre urmatoarele subpoziţii tarifare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara şi statistica şi tariful vamal comun:

________________________________________________________________________________

Codul CN                               Descriere

________________________________________________________________________________

4401 10 00   – Lemn de foc, sub forma de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri

sau sub forme similare

________________________________________________________________________________

4401 21 00   – – De conifere

________________________________________________________________________________

4401 22 00   – – Altele decat de conifere

________________________________________________________________________________

4401 39 30   – – – – Rumeguş

________________________________________________________________________________

4401 39 80   – – – – Altele

________________________________________________________________________________

4403 10 00   – Tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare

________________________________________________________________________________

4403 20      – Altele, de conifere

________________________________________________________________________________

4403 91      – – De stejar (Quercus spp.)

________________________________________________________________________________

4403 99      – – Altele

________________________________________________________________________________

4404         Lemn pentru dogarie; prajini despicate; ţaruşi şi pari din lemn,

ascuţiţi, nedespicaţi longitudinal; lemn simplu degroşat sau

rotunjit, dar nestrunjit necurbat, sau altfel prelucrat pentru

bastoane, umbrele, manere de scule sau similare; lemn sub forma

de eclise, lame, benzi şi produse similare

________________________________________________________________________________

4406         Traverse din lemn pentru cai ferate sau similare

________________________________________________________________________________

4407 10      – De conifere

________________________________________________________________________________

4407 91      – – De stejar (Quercus spp.)

4407 93      – – De arţar (Acer spp.)

________________________________________________________________________________

4407 94      – – De cireş (Prunus spp.)

4407 95      – – De frasin (Fraxinus spp.)

4407 99      – – Altele

________________________________________________________________________________

4415         Lazi, ladiţe, coşuri, cilindri şi ambalaje similare, din lemn;

tambure pentru cabluri, din lemn; paleţi simpli, boxpaleţi şi

alte platforme de incarcare, din lemn; grilaje pentru paleţi,

din lemn

________________________________________________________________________________

4416 00 00   Butoaie, cuve, putini şi alte produse de dogarie şi parţile lor,

din lemn, inclusiv doagele

________________________________________________________________________________

9406 00 20   – – Din lemn

________________________________________________________________________________

 

7. a) Sol şi mediu de creştere ca atare, alcatuit in intregime sau parţial din sol ori din substanţe organice solide, cum ar fi parţi de plante, humus incluzand turba sau scoarţa, cu excepţia celui alcatuit in intregime din turba

ex 2530 90 00 – – Altele (sol şi mediu de creştere ca atare, alcatuit in intregime sau parţial din sol ori din substanţe organice solide, cum ar fi parţi de plante, humus incluzand turba sau scoarţa)

b) Sol şi mediu de creştere, ataşat sau asociat plantelor, alcatuit in intregime ori parţial din materialul specificat la lit. a) sau constand parţial din orice substanţa anorganica solida destinata susţinerii vitalitaţii plantelor, originar din:

– Turcia

– Belarus, Georgia, Republica Moldova, Rusia, Ucraina

– ţari noneuropene, altele decat Algeria, Egipt, Israel, Libia, Maroc, Tunisia

Solul ataşat plantelor se clasifica la codurile corespunzatoare plantelor respective.

8. Boabe din genurile: Triticum, Secale şi X Triticosecale originare din Afganistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud şi SUA

ex 1001 19 00 – – – Altele (seminţe de Triticum spp., originare din Afganistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud şi SUA)

ex 1001 99 00 – – – Altele (seminţe de Triticum spp., Secale spp., originare din Afganistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud şi SUA)

ex 1002 90 00 – – Altele (seminţe de Secale spp., originare din Afganistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud şi SUA)

ex 1008 60 00 – – Triticale (seminţe de X Triticosecale, originare din Afganistan, India, Iran, Irak, Mexic, Nepal, Pakistan, Africa de Sud şi SUA, altele decat cele destinate insamanţarii)

 

II. Plante, produse vegetale şi alte obiecte, potenţial purtatoare de organisme daunatoare relevante pentru anumite zone protejate

Fara a prejudicia plantele, produsele vegetale şi alte obiecte listate la pct. I

1. Plante de Beta vulgaris L., destinate procesarii industriale

ex 0706 90 90 – – – Altele (plante de Beta vulgaris L., destinate procesarii industriale)

ex 1214 90 10 – – – Sfecla furajera, gulii furajere şi alte radacini furajere (Beta vulgaris L., destinata procesarii industriale)

ex 1212 91 20 – – – – Uscata, chiar macinata (Beta vulgaris L., destinata procesarii industriale)

ex 1212 91 80 – – – – Altele (plante de Beta vulgaris L., destinate procesarii industriale)

2. Sol de la sfecla şi deşeuri nesterilizate de sfecla (Beta vulgaris L.)

ex 2530 90 00 – – Altele (Sol de la sfecla şi deşeuri nesterilizate de sfecla <<Beta vulgaris L.>>)

ex 2303 20 90 – – – Altele [deşeuri nesterilizate de sfecla (Beta vulgaris L.)]

3. Polen viabil pentru polenizare de: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. şi Sorbus L.

ex 1212 99 95 – – – – Altele [Polen viabil pentru polenizare de: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. şi Sorbus L.]

4. Parţi de plante, cu excepţia fructelor şi seminţelor, de: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. şi Sorbus L.

ex 0602 10 90 – – – Altele [Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. şi Sorbus]

ex 0604 20 90 – – – Altele [Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. şi Sorbus L.]

5. Seminţe de Dolichos Jacq., Mangifera spp., Beta vulgaris L., şi Phaseolus vulgaris L.

Seminţe de Beta vulgaris L.,

ex 1209 91 30 – – – – Seminţe de sfecla roşie (Beta vulgaris L., var. conditiva destinate insamanţarii)

ex 1209 91 80 – – – – Altele (seminţe de Beta vulgaris L., destinate insamanţarii)

ex 1209 29 60 – – – – Seminţe de sfecla furajera (Beta vulgaris L., var. alba destinate insamanţarii)

ex 1209 29 80 – – – – Altele (seminţe de Beta vulgaris L., destinate insamanţarii)

Seminţe Phaseolus

ex 0708 20 00 – – Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp., destinate insamanţarii)

ex 0713 32 00 – – – Fasole “mica roşie” (Adzuki) (Phaseolus sau Vigna angularis) (seminţe de Phaseolus L.)

0713 33 10 – – – Destinata insamanţarii

ex 0713 39 00 – – – Altele (seminţe de Phaseolus L.)

Seminţe de Dolichos Jacq., Mangifera spp.

ex 1209 99 91 – – – – – Seminţe de plante cultivate in principal pentru florile lor, altele decat cele menţionate la subpoziţia 1209 30 00 (seminţe de Dolichos Jacq., destinate insamanţarii)

ex 1209 99 99 – – – – – Altele (seminţe de Mangifera spp. destinate insamanţarii)

6. Seminţe şi fructe (capsule) de Gossypium spp. şi bumbac neegrenat

Seminţe de Gossypium (bumbac):

1207 21 00 – – Destinate insamanţarii

1207 29 00 – – Altele

ex 5201 00 90 – – Altele (bumbac neegrenat)

6a. Fructe de Vitis L.

0806 10 10 – – De masa

0806 10 90 – – Altele

7. Lemn in inţelesul art. 3 alin. (33) din Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare, unde acesta:

a) a fost obţinut in intregime sau parţial din conifere (Coniferales), excluzand lemnul liber de scoarţa originar din ţari terţe europene; şi Castanea Mill., excluzand lemnul liber de scoarţa

şi care

b) se clasifica la una dintre urmatoarele subpoziţii tarifare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara şi statistica şi tariful vamal comun:

________________________________________________________________________________

Codul CN                               Descriere

________________________________________________________________________________

4401 10 00   – Lemn de foc, sub forma de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri

sau sub forme similare

________________________________________________________________________________

4401 21 00   – – De conifere

________________________________________________________________________________

4401 22 00   – – Altele decat de conifere

________________________________________________________________________________

4401 39 80   – – – – Altele

________________________________________________________________________________

4403 10 00   – Tratat cu vopsea, baiţ, creozot sau alţi agenţi de conservare

________________________________________________________________________________

4403 20      – – Altele, de conifere

________________________________________________________________________________

4403 99      – – Altele

________________________________________________________________________________

ex 4404      – Lemn pentru dogarie; prajini despicate; ţaruşi şi pari din

lemn, ascuţiţi, nedespicaţi longitudinal; lemn simplu degroşat

sau rotunjit, dar nestrunjit, necurbat sau altfel prelucrat,

pentru bastoane, umbrele, manere de scule sau similare; lemn sub

forma de eclise, lame, benzi şi produse similare

________________________________________________________________________________

4406         Traverse din lemn pentru cai ferate sau similare

________________________________________________________________________________

4407 10      – De conifere

________________________________________________________________________________

4407 99      – – Altele

________________________________________________________________________________

4415         Lazi, ladiţe, coşuri, cilindri şi ambalaje similare, din lemn;

tambure pentru cabluri, din lemn; paleţi simpli, boxpaleţi şi

alte platforme de incarcare, din lemn; grilaje pentru paleţi,

din lemn

________________________________________________________________________________

9406 00 20   – – Din lemn

________________________________________________________________________________

 

Paleţii şi boxpaleţii (cod CN ex 4415 20) sunt de asemenea scutiţi de “certificat fitosanitar” cand satisfac standardele stabilite pentru “paleţii UIC” şi sunt marcaţi in conformitate.

8. Parţi de plante de Eucalyptus l’Herit.

ex 0602 10 90 – – – Altele (de Eucalyptus l’Herit)

ex 0604 20 90 – – – Altele (de Eucalyptus l’Herit)

9. Scoarţa izolata de conifere (Coniferales) originara din ţari terţe europene.

ex 1404 90 00 – – Altele [scoarţa izolata de conifere (Coniferales) originara din ţari terţe europene]

ex 4401 39 80 – – – – – Altele [scoarţa izolata de conifere (Coniferales) originara din ţari terţe europene]

 

B. Plante, produse vegetale şi alte obiecte a caror introducere este interzisa in Romania/comunitatea europeana (conform parţii A din anexa nr. III la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare)

1. Plante de Abies Mill., Cedrus Trew., Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. şi Tsuga Carr., cu excepţia fructelor şi seminţelor

ex 0602 10 90 – – – Altele (Abies Mill., Cedrus Trew., Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr, din ţari noneuropene)

ex 0602 90 41 – – – – – – De padure (Abies Mill., Cedrus Trew., Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr, din ţari noneuropene)

ex 0602 90 45 – – – – – – – Butaşi radacinoşi şi plante tinere (Abies Mill., Cedrus Trew., Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr, din ţari noneuropene)

2. Plante de Castanea Mill. şi Quercus L., cu frunze, cu excepţia fructelor şi seminţelor

ex 0602 10 90 – – – Altele (Castanea Mill, Quercus L., din ţari noneuropene)

ex 0602 20 90 – – – Altele (Castanea Mill. din ţari noneuropene)

ex 0602 90 41 – – – – – – De padure (Castanea Mill., Quercus L. din ţari noneuropene)

ex 0602 90 50 – – – – – Alte plante care cresc in aer liber (Castanea Mill., Quercus L. din ţari noneuropene)

3. Plante de Populus L., cu frunze, cu excepţia fructelor şi seminţelor

ex 0602 10 90 – – – Altele (Populus L. din ţari din America de Nord)

ex 0602 90 41 – – – – – – De padure (Populus L. din ţari din America de Nord)

ex 0602 90 50 – – – – – Alte plante care cresc in aer liber (Populus L. din ţari din America de Nord)

4. Scoarţa izolata de Castanea Mill.

ex 1404 90 00 – – Altele (scoarţa izolata de Castanea Mill. din ţari terţe)

ex 4401 39 80 – – – – – Altele (scoarţa izolata de Castanea Mill, originara din ţari terţe)

5. Scoarţa izolata de Quercus L., cu excepţia lui Quercus suber L.

ex 1404 90 00 – – Altele (scoarţa izolata de Quercus L., cu excepţia lui Quercus suber L., din ţari din America de Nord)

ex 4401 39 80 – – – – – Altele (scoarţa izolata de Quercus L., cu excepţia lui Quercus suber L., din ţari din America de Nord)

6. Scoarţa izolata de Acer saccharum Marsh.

ex 1404 90 00 – – Altele (scoarţa izolata de Acer saccharum Marsh., din ţari din America de Nord)

ex 4401 39 80 – – – – – Altele (scoarţa izolata de Acer saccharum Marsh., din ţari din America de Nord)

7. Scoarţa izolata de Populus L.

ex 1404 90 00 – – Altele (scoarţa izolata de Populus L., din ţari din continentul american)

ex 4401 39 80 – – – – – Altele (scoarţa izolata de Populus L., din ţari din continentul american)

8. Plante de Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. şi Rosa L., destinate plantarii, cu excepţia plantelor in repaus, libere de frunze, flori şi fructe

ex 0602 20 90 – – – Altele (Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., cu excepţia plantelor in repaus, din ţari noneuropene)

ex 0602 40 00 – – Trandafiri altoiţi sau nealtoiţi (din ţari noneuropene, cu excepţia plantelor in repaus)

ex 0602 90 45 – – – – – – – Butaşi radacinoşi şi plante tinere (Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., din ţari noneuropene, cu excepţia plantelor in repaus)

ex 0602 90 50 – – – – – Alte plante care cresc in aer liber (Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., din ţari noneuropene, cu excepţia plantelor in repaus)

ex 0602 90 70 – – – – – Butaşi radacinoşi şi plante tinere, cu excepţia cactuşilor (Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., din ţari noneuropene, cu excepţia plantelor in repaus)

8.1. Plante de Photinia Ldl., destinate plantarii, cu excepţia plantelor in repaus, libere de frunze, flori şi fructe

ex 0602 10 90 – – – Altele (Photinia Ldl., cu excepţia plantelor in repaus, din SUA, China, Japonia, Republica Coreea şi Republica Populara Democrata Coreeana)

ex 0602 90 45 – – – – – – – Butaşi radacinoşi şi plante tinere (Photinia Ldl., cu excepţia plantelor in repaus, din SUA, China, Japonia, Republica Coreea şi Republica Populara Democrata Coreeana)

ex 0602 90 50 – – – – – Alte plante care cresc in aer liber (Photinia Ldl., cu excepţia plantelor in repaus, din SUA, China, Japonia, Republica Coreea şi Republica Populara Democrata Coreeana)

9. Tuberculi de Solanum tuberosum L., cartof de samanţa

ex 0701 10 00 – – Destinaţi insamanţarii (Solanum tuberosum L., din ţari terţe, cu excepţia Elveţiei)

10. Plante din speciile stolonifere şi tuberculifere de Solanum L. sau hibrizii lor, destinate plantarii, cu excepţia tuberculilor de Solanum tuberosum L., specificaţi la pct. 9 din partea A a anexei nr. III la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare

Plantele de la poziţia 0602 care sunt din specii stolonifere şi tuberculifere de Solanum L. sau hibrizii lor, destinate plantarii, cu excepţia tuberculilor de Solanum tuberosum L., specificaţi la pct. 9 din partea A a anexei nr. III la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare.

11. Tuberculi ai speciilor de Solanum L. şi hibrizii lor, cu excepţia celor specificaţi la pct. 9 şi 10 – Fara a prejudicia exigenţele specifice aplicabile tuberculilor de cartof menţionaţi in secţiunea I a parţii A a anexei nr. IV la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare, din ţari terţe exceptand: Algeria, Egipt, Israel, Libia, Maroc, Siria, Elveţia, Tunisia şi Turcia şi ţarile terţe europene care fie sunt recunoscute ca fiind libere de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., in conformitate cu procedura prevazuta la art. 19 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare, fie in care prevederi recunoscute ca echivalente prevederilor comunitare privind combaterea Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al., in conformitate cu procedura prevazuta la art. 19 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare, au fost indeplinite.

0701 90 10 – – Destinaţi fabricarii amidonului

0701 90 50 – – – Cartofi noi, de la 1 ianuarie la 30 iunie

0701 90 90 – – – Altele

12. Plante de Solanaceae destinate plantarii, cu excepţia seminţelor şi a celor prevazute la pct. 9, 10 sau 11 din partea A a anexei nr. III la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare, din ţari terţe, cu excepţia ţarilor europene şi mediteraneene

De la poziţia 0602: plante de Solanaceae, cu excepţia celor prevazute la pct. 9, 10 sau 11 din partea A a anexei nr. III la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare

13. Sol şi mediu de creştere ca atare, care consta in intregime sau parţial din sol ori substanţe organice solide, cum ar fi parţi de plante, humus incluzand turba sau scoarţa, cu excepţia celui constituit in intregime din turba

ex 2530 90 00 – – Altele (sol şi mediu de creştere ca atare, care consta in intregime sau parţial din sol ori substanţe organice solide, cum ar fi parţi de plante, humus incluzand turba sau scoarţa, cu excepţia celui constituit in intregime din turba, din Turcia, Bielorusia, Moldova, Rusia, Ucraina şi ţari terţe care nu aparţin Europei continentale, cu excepţia urmatoarelor: Egipt, Israel, Libia, Maroc, Tunisia)

14. Plante de Vitis L., cu excepţia fructelor

ex 0602 20 10 – – – Butaşi de viţa-de-vie altoiţi sau radacinoşi (din ţari terţe, cu excepţia Elveţiei)

15. Plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, cu excepţia fructelor şi seminţelor

ex 0602 20 90 – – – Altele (plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, din ţari terţe)

ex 0602 90 45 – – – – – – – Butaşi radacinoşi şi plante tinere (plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, din ţari terţe)

ex 0602 90 50 – – – – – Alte plante care cresc in aer liber (plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, din ţari terţe)

ex 0602 90 70 – – – – – Butaşi radacinoşi şi plante tinere, cu excepţia cactuşilor (plante de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. şi hibrizii lor, din ţari terţe)

16. Plante de Phoenix spp., cu excepţia fructelor şi seminţelor

ex 0602 90 70 – – – – – Butaşi radacinoşi şi plante tinere, cu excepţia cactuşilor (plante de Phoenix spp., din Algeria, Maroc)

17. Plante de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. şi Pyrus L. şi hibrizii lor şi Fragaria L., destinate plantarii, cu excepţia seminţelor – Fara a prejudicia interdicţiile aplicabile plantelor menţionate la pct. 8 din partea A a anexei nr. III la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare, unde este cazul, din ţari noneuropene, cu excepţia ţarilor mediteraneene, Australiei, Noii Zeelande, Canadei şi statelor continentale ale SUA

ex 0602 20 90 – – – Altele (Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. şi hibrizii lor, din ţari noneuropene, cu excepţia ţarilor mediteraneene, Australiei, Noii Zeelande, Canadei şi statelor continentale ale SUA)

ex 0602 90 30 – – – Rasaduri de legume şi rasaduri de capşuni (de Fragaria L., din ţari noneuropene, cu excepţia ţarilor mediteraneene, Australiei, Noii Zeelande, Canadei şi statelor continentale ale SUA)

ex 0602 90 45 – – – – – – – Butaşi radacinoşi şi plante tinere (Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. şi hibrizii lor, din ţari noneuropene, cu excepţia ţarilor mediteraneene, Australiei, Noii Zeelande, Canadei şi statelor continentale ale SUA)

ex 0602 90 50 – – – – – Alte plante care cresc in aer liber (Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. şi hibrizii lor, din ţari noneuropene, cu excepţia ţarilor mediteraneene, Australiei, Noii Zeelande, Canadei şi statelor continentale ale SUA)

ex 0602 90 70 – – – – – Butaşi radacinoşi şi plante tinere, cu excepţia cactuşilor (Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. şi hibrizii lor, din ţari noneuropene, cu excepţia ţarilor mediteraneene, Australiei, Noii Zeelande, Canadei şi statelor continentale ale SUA)

18. Plante din familia Gramineae, cu excepţia plantelor perene erbacee ornamentale din subfamiliile Bambusoideae şi Panicoideae şi a genurilor Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostris, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. şi Uniola L., destinate plantarii, cu excepţia seminţelor din ţari terţe, cu excepţia ţarilor europene şi mediteraneene

Toate plantele de la poziţia 0602 care indeplinesc aceste condiţii.

 

C. Plante, produse vegetale şi alte obiecte a caror introducere este interzisa in anumite zone protejate (conform parţii B din anexa nr. III la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare)

1. Fara a prejudicia interdicţiile aplicabile plantelor menţionate la pct. 8, 8.1 şi 17 din partea A a anexei nr. III la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare, unde este cazul, plante şi polen viabil pentru polenizarea genurilor: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. şi Sorbus L., cu excepţia fructelor şi seminţelor, originare din ţari terţe, cu excepţia Elveţiei şi altele decat cele recunoscute ca fiind libere de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., in conformitate cu procedura prevazuta la art. 19 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare, sau in care au fost stabilite zone libere de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., in conformitate cu Standardul internaţional pentru masuri fitosanitare relevant şi recunoscute ca atare in conformitate cu procedura prevazuta la art. 19 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare, in E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma şi Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepţia provinciei Matua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (cu excepţia provinciei Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova şi a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, A, P, SI (cu excepţia regiunilor Gorenjska Koroska, Notranjska şi Maribor), SK [cu excepţia comunelor Blahova, Horne Myto şi Okoc (Comitatul Dunajska Streda), Hronovce şi Hronske Kl’acany (Comitatul Levice), Vel’ke Ripnany (Comitatul Topol’cany), Malinec (Comitatul Poltar), Hrhov (Comitatul Roznava), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svatuse şi Zatin (Comitatul Trebisov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Isle of Man şi Channel Islands).

Toate plantele de la poziţia 0602 care indeplinesc cerinţele menţionate

Polenul de la subpoziţia 1212 99 95 care indeplineşte cerinţele menţionate

2. Fara a prejudicia interdicţiile aplicabile plantelor menţionate la pct. 8, 8.1 şi 17 din partea A a anexei nr. III la Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare, unde este cazul, plante şi polen viabil pentru polenizare de Cotoneaster Ehrh. şi Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, cu excepţia fructelor şi seminţelor, originare din ţari terţe, altele decat cele recunoscute ca fiind libere de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., in conformitate cu procedura prevazuta la art. 19 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare, sau in care au fost stabilite zone libere de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in conformitate cu Standardul internaţional pentru masuri fitosanitare relevant şi recunoscute ca atare in conformitate cu procedura prevazuta la art. 19 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 563/2007, cu modificarile şi completarile ulterioare, in E, EE, F (Corsica), IRL, I [Abruzzo, Apulia, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (provinciile Parma şi Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (cu excepţia provinciei Matua), Marche, Molise, Piedmont, Sardinia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto (cu excepţia provinciei Rovigo, a comunelor Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi din provincia Padova şi a zonei situate la sud de autostrada A4 din provincia Verona)], LV, LT, A, P, SI (cu excepţia regiunilor Gorenjska, Koroska, Notranjska şi Maribor), SK [cu excepţia comunelor Blahova, Horne Myto şi Okoc (Comitatul Dunajska Streda), Hronovce şi Hronske Kl’acany (Comitatul Levice), Vel’ke Ripnany (Comitatul Topol’cany), Malinec (comitatul Poltar), Hrhov (Comitatul Roznava), Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svatuse şi Zatin (Comitatul Trebisov)], FI, UK (Irlanda de Nord, Isle of Man şi Channel Islands).

Toate plantele de la poziţia 0602 care indeplinesc cerinţele menţionate

Polenul de la subpoziţia 1212 99 70 care indeplineşte cerinţele menţionate

 

D. Lemn in inţelesul art. 3 alin. (34) din Hotararea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protecţie impotriva introducerii şi raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, cu modificarile şi completarile ulterioare, folosit in transportul marfurilor specificate originare din China, cu urmatoarele coduri (conform anexei 1 la Decizia 92/2013/CE):

________________________________________________________________________________

Codul CN                               Descriere

________________________________________________________________________________

2514 00 00   Ardezie, chiar degroşata sau simplu debitata prin taiere cu

ferastraul sau prin alt procedeu, in blocuri sau in placi de

forma patrata sau dreptunghiulara

________________________________________________________________________________

2515         Marmura, travertin, ecausin şi alte pietre calcaroase pentru

cioplit sau pentru construcţii avand o densitate aparenta de

minimum 2,5 şi alabastru, chiar degroşate sau simplu debitate,

prin taiere cu ferastraul sau prin alt procedeu, in blocuri sau

in placi de forma patrata sau dreptunghiulara

________________________________________________________________________________

2516         Granit, porfir, bazalt, gresie şi alte pietre pentru cioplit sau

pentru construcţii, chiar degroşate sau simplu debitate, prin

taiere cu ferastraul sau prin alte procedee, in blocuri sau in

placi de forma patrata sau dreptunghiulara

________________________________________________________________________________

6801 00 00   Pavele, borduri pentru trotuar şi dale pentru pavaj, din pietre

naturale (altele decat ardezia)

________________________________________________________________________________

6802         Pietre monumentale sau pentru construcţie (altele decat ardezia)

prelucrate şi articole din aceste pietre, cu excepţia celor de

la poziţia 6801; cuburi şi articole similare pentru mozaicuri

din pietre naturale inclusiv ardezia), chiar pe suport; granule,

cioburi şi praf de pietre naturale (inclusiv ardezia) colorate

artificial

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close