Directiva de punere in aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru copii in vehicule

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Directiva 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru copii in vehicule [1], in special articolul 7a,

intrucat:

(1) In conformitate cu Decizia 97/836/CE a Consiliului [2], la 24 martie 1998, Comunitatea Europeana a aderat la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) privind adoptarea specificatiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roti, echipamente si componente care pot fi montate si/sau utilizate la vehiculele cu roti si conditiile pentru recunoasterea reciproca a omologarilor acordate pe baza acestor specificatii (denumit in continuare “Acordul revizuit din 1958”).

(2) In conformitate cu punctul 1 din anexa II la Decizia 97/836/CE, cerintele tehnice ale regulamentelor CEE-ONU in temeiul Acordului revizuit din 1958 devin alternative la anexele tehnice la directivele separate relevante ale Uniunii in cazul in care acestea din urma au acelasi domeniu de aplicare si in cazul in care pentru regulamentele CEE-ONU Uniune exista directive separate ale Uniunii. Totusi, dispozitiile suplimentare ale directivelor, cum ar fi cele privind cerintele de montaj sau procedura de omologare, raman in vigoare.

(3) Un nou regulament CEE-ONU privind dispozitii uniforme referitoare la omologarea sistemelor de siguranta pentru copii imbunatatite utilizate la bordul autovehiculelor (denumit in continuare “Regulamentul 129”) a fost stabilit si adoptat sub auspiciile CEE-ONU.

(4) Regulamentul 129 a intrat in vigoare la 9 iulie 2013, ca o anexa la Acordul revizuit din 1958.

(5) Cerintele standardizate din Regulamentul 129 constituie cerinte alternative mai stricte in raport cu cele stabilite in Regulament 44 privind dispozitiile uniforme referitoare la omologarea sistemelor de siguranta pentru copiii pasageri in autovehicule (denumite in continuare “sisteme de siguranta pentru copii”) [3] si reflecta progresul tehnic sub mai multe aspecte ale sistemelor de siguranta pentru copii, cum ar fi testele pentru impactele laterale, pozitia orientata spre inapoi a copiilor cu varsta de pana la 15 luni, compatibilitatea cu vehicule diferite, manechinele folosite in teste si bancurile de incercare, precum si capacitatea de adaptare la marimile diverse ale copiilor;

(6) Intrucat Directiva 91/671/CEE stabileste cerinte pentru omologarea si utilizarea obligatorie a sistemelor de siguranta pentru copii in autovehicule in cadrul Uniunii, ea ar trebui, prin urmare, sa fie modificata pentru a include utilizarea sistemelor de siguranta pentru copii omologate in conformitate cu cerintele tehnice din Regulamentul 129.

(7) Masurile prevazute in prezenta directiva sunt conforme cu avizul comitetului instituit in conformitate cu articolul 7b din Directiva 91/671/CEE,

ADOPTA PREZENTA DIRECTIVA:

Articolul 1

Articolul 2 din Directiva 91/671/CEE se modifica dupa cum urmeaza:

(1) punctul 1 litera (a) punctul (i) se inlocuieste cu urmatorul text:

“(i) pentru vehiculele din categoriile M1, N1, N2 si N3, statele membre solicita ca toti ocupantii vehiculelor in uz sa foloseasca sistemele de siguranta prevazute.

Copiii cu o inaltime de sub 150 cm aflati in vehicule din categoriile M1, N1, N2 si N3 echipate cu sisteme de siguranta sunt fixati cu ajutorul unui sistem integral sau neintegral de siguranta pentru copii, in sensul articolului 1 alineatul (4) literele (a) si (b), sistem care este adecvat pentru caracteristicile fizice ale copilului in conformitate cu:

– clasificarea prevazuta la articolul 1 alineatul (3) pentru sistemele de siguranta pentru copii omologate in conformitate cu litera (c) punctul (i) din prezentul alineat;

– marimea si greutatea maxima a ocupantului caruia ii este destinat sistemul de siguranta pentru copii, astfel cum este indicat de catre producator, pentru sistemele de siguranta pentru copii omologate in conformitate cu litera (c) punctul (ii) din prezentul alineat.

In vehiculele din categoriile M1, N1, N2 si N care nu sunt echipate cu sisteme de siguranta:

– copiii in varsta de pana la trei ani nu pot fi transportati,

– fara a se aduce atingere punctului (ii), copiii in varsta de trei ani si peste aceasta varsta, avand o inaltime de sub 150 cm, ocupa un alt loc decat un loc din fata;”

(2) punctul 1 litera (c) se inlocuieste cu urmatorul text:

“(c) in cazul utilizarii unui sistem de siguranta pentru copii, acesta este omologat in conformitate cu standardele din:

i) Regulamentul CEE-ONU 44/03 sau Directiva 77/541/CEE sau

ii) Regulamentul CEE-ONU 129;

sau orice adaptare ulterioara a acestora.

Sistemul de siguranta pentru copii este instalat in conformitate cu instructiunile de montare (de exemplu, manualul, prospectul sau publicatia electronica cu instructiuni) furnizate de producator sistemului de siguranta pentru copii care indica in ce mod si in care tipuri de vehicule poate fi folosit sistemul in conditii de siguranta.”

Articolul 2

1. Statele membre adopta si publica actele cu putere de lege si actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive la sase luni de la intrarea in vigoare a acesteia. Statele membre comunica Comisiei textul acestor acte.

Atunci cand statele membre adopta aceste acte, ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o asemenea trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

2. Comisiei ii este comunicat de statele membre textul principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.

Articolul 3

Prezenta directiva intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directiva se adreseaza statelor membre.

Adoptata la Bruxelles, 27 februarie 2014.

Pentru Comisie, pentru presedinte

Siim Kallas

Vicepresedinte

[1] JO L 373, 31.12.1991, p. 26.

[2] Decizia 97/836/CE a Consiliului din 27 noiembrie 1997 in vederea aderarii Comunitatii Europene la Acordul Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite privind adoptarea specificatiilor tehnice uniforme pentru vehicule cu roti, echipamente si componente care pot fi montate si/sau folosite la vehicule cu roti si conditiile pentru recunoasterea reciproca a omologarilor acordate pe baza acestor specificatii (JO L 346, 17.12.1997, p. 78).

[3] JO L 306, 23.11.2007, p. 1.

 

 

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close