Modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961

In M. Of. nr. 201 din 21 martie 2014 a fost publicata Legea nr. 27/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 854 din 2 decembrie 2011, se modifica şi se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 1

Fostele cadre militare active care au intrat in armata sau in comandamentele şi unitaţile de graniceri pana cel tarziu la 30 decembrie 1947 şi care au fost indepartate abuziv in perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961 din considerente politice, religioase, etnice sau sociale au dreptul la reparaţii morale şi materiale, potrivit dispoziţiilor prezentei legi.”

2. La articolul 3, alineatul (2), litera e) a alineatului (3) şi alineatul (5) se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Sunt considerate cadre militare active, indepartate abuziv din armata, şi persoanele care au trecut in cadrul disponibil al armatei, dar nu au beneficiat de despagubirile prevazute de Legea nr. 433/1946 pentru crearea cadrului disponibil al Armatei.

………………………………………………………………..

e) au indeplinit funcţii politice in armata sau in comandamentele şi unitaţile de graniceri, cu excepţia celor care au facut disidenţa politica şi/sau au suferit condamnari din motive politice.

………………………………………………………………..

(5) Dovedirea situaţiilor prevazute la alin. (1) şi alin. (3) lit. e) – in ceea ce ii priveşte pe cei care au facut disidenţa politica şi/sau au suferit condamnari din motive politice – se face de persoanele in cauza cu documente oficiale eliberate de organele competente, iar in cazul in care aceasta nu este posibila, prin orice alt mijloc de proba prevazut de lege, in condiţiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

3. La articolul 3 alineatul (3), litera c) se abroga.

4. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:

“(2) Fostelor cadre militare active, indepartate abuziv din armata sau din comandamentele şi unitaţile de graniceri, prevazute la art. 3 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. e) – in ceea ce ii priveşte pe cei care au facut disidenţa politica şi/sau au suferit condamnari din motive politice -, li se acorda o indemnizaţie reparatorie lunara, calculata prin aplicarea unui coeficient de 0,5 la caştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, incepand cu luna urmatoare obţinerii calitaţii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata.

(3) Plata drepturilor prevazute la alin. (2) se efectueaza de catre casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apararii Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, pe baza hotararilor pronunţate de comisii.”

5. Articolul 5 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 5

(1) Persoanele prevazute la art. 3 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. e) – in ceea ce ii priveşte pe cei care au facut disidenţa politica şi/sau au suferit condamnari din motive politice – care nu au calitatea de veteran de razboi beneficiaza de asistenţa medicala gratuita in toate instituţiile medicale civile de stat sau militare şi de medicamente gratuite, atat pe perioada tratamentelor ambulatorii, cat şi pe timpul spitalizarii, de scutirea de la plata abonamentelor de telefon şi de radioteleviziune, precum şi de acces la cercurile militare, casele de odihna, sanatoriile, caminele de garnizoana şi alte amenajari recreative sau sportive aflate in administrarea Ministerului Apararii Naţionale sau a Ministerului Afacerilor Interne, dupa caz.

(2) Condiţiile de acordare a drepturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

6. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2) – (4), cu urmatorul cuprins:

“(2) Dovedirea indeplinirii condiţiei prevazute la art. 3 alin. (2) şi a neincadrarii in situaţiile enunţate la art. 3 alin. (3) lit. d) se face de catre soţia supravieţuitoare cu documente oficiale eliberate de organele competente.

(3) In situaţia in care soţia supravieţuitoare se afla in imposibilitatea de a face dovada indeplinirii condiţiei prevazute la art. 3 alin. (2) şi a neincadrarii in situaţiile enunţate la art. 3 alin. (3) lit. d), se considera ca soţul decedat se incadreaza in cerinţele prevazute la art. 3 alin. (2) şi ca nu a fost condamnat pentru infracţiuni contra pacii şi omenirii, pana la realizarea probei contrarii de catre orice persoana interesata.

(4) In cazul in care faptele prevazute la art. 3 alin. (3) sunt constatate dupa stabilirea calitaţii de cadru militar activ, indepartat abuziv din armata, soţia supravieţuitoare este obligata sa restituie sumele incasate potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi contravaloarea facilitaţilor de care a beneficiat avand aceasta calitate.”

7. Articolul 8 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

Cererile pentru stabilirea drepturilor prevazute de prezenta lege se depun direct la comisiile constituite potrivit art. 2 alin. (1), la centrele militare zonale, judeţene sau la cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close