Recomandarea Comisiei din 29 ianuarie 2014 de abordare a consecintelor privarii de dreptul de vot pentru cetatenii Uniunii care isi exercita dreptul la libera circulatie

(2014/53/UE)

COMISIA EUROPEANA,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 292,

intrucat:

(1) Tratatul de la Lisabona consolideaza rolul cetatenilor Uniunii Europene ca actori politici, prin stabilirea unei legaturi stranse intre cetateni, exercitarea drepturilor lor politice si viata democratica a Uniunii. Articolul 10 alineatele (1) si (3) din Tratatul privind Uniunea Europeana (TUE) prevede ca functionarea Uniunii se intemeiaza pe principiul democratiei reprezentative si ca orice cetatean al Uniunii are dreptul de a participa la viata democratica a Uniunii. Articolul 10 alineatul (2) din TUE, care constituie o expresie a acestor principii, stabileste ca cetatenii sunt reprezentati direct, la nivelul Uniunii, in Parlamentul European si ca sefii de stat sau de guvern si guvernele care reprezinta statele membre in cadrul Consiliului European si in Consiliu raspund la randul lor, in mod democratic, fie in fata parlamentelor nationale, fie in fata cetatenilor lor.

(2) In conformitate cu articolul 20 din TFUE, cetatenia Uniunii Europene vine in completarea cetateniei statelor membre.

(3) Articolul 21 din TFUE si articolul 45 din Carta drepturilor fundamentale a UE confera cetatenilor UE dreptul fundamental la libera circulatie si sedere in Uniunea Europeana.

(4) Obiectivul prezentei recomandari este de a consolida dreptul de a participa la viata democratica a Uniunii si a statelor membre pentru cetatenii UE care isi exercita dreptul lor la libera circulatie in cadrul Uniunii.

(5) Astfel cum s-a subliniat in Raportul pe 2010 privind cetatenia UE [1], una dintre problemele cu care se confrunta cetatenii Uniunii din anumite state membre in calitate de actori politici in cadrul Uniunii este privarea de dreptul de vot in cadrul alegerilor nationale din statul lor membru de origine dupa ce au locuit in alt stat membru pentru o anumita perioada de timp.

(6) In prezent, niciun stat membru nu aplica o politica generala care acorda resortisantilor altor state membre care au resedinta pe teritoriul sau dreptul de a vota in alegerile nationale. Prin urmare, cetatenii Uniunii privati de dreptul de vot nu pot participa de cele mai multe ori la niciun scrutin national in niciun stat membru.

(7) Situatia actuala ar putea fi perceputa ca fiind in contrast cu premisa de baza a cetateniei UE, si anume ca aceasta vine in completarea cetateniei statelor membre si este menita sa confere drepturi suplimentare cetatenilor Uniunii, intrucat, in acest caz, exercitarea dreptului la libera circulatie poate duce la pierderea unui drept de participare politica.

(8) In plus, desi cetatenii Uniunii privati astfel de dreptul de vot isi pastreaza dreptul de a alege membrii Parlamentului European, acestia nu au dreptul de a participa la procesele nationale care duc la formarea guvernelor nationale, ai caror membri fac parte din componenta Consiliului, celalalt colegiuitor al Uniunii.

(9) Aceasta pierdere a dreptului de vot la alegerile nationale in tara a carei nationalitate o detin, ca urmare a exercitarii dreptului de a se muta in alta tara a UE, este perceputa de catre cetatenii Uniunii ca o lacuna in drepturile lor politice.

(10) In Raportul pe 2013 privind cetatenia Uniunii “Cetateni ai UE: drepturile dumneavoastra, viitorul dumneavoastra” [2], Comisia a subliniat faptul ca participarea deplina a cetatenilor Uniunii la viata democratica a Uniunii la toate nivelurile reprezinta chiar esenta cetateniei Uniunii. Comisia a anuntat ca va propune modalitati constructive pentru a permite cetatenilor UE care locuiesc in alt stat membru sa participe pe deplin la viata democratica a UE prin mentinerea dreptului lor de vot in alegerile nationale din tara lor de origine.

(11) Dreptul de vot este un drept civil elementar. Astfel cum a fost recunoscut de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, dreptul de vot nu reprezinta un privilegiu. Orice derogare generala, automata si fara discernamant de la principiul votului universal risca sa submineze validitatea democratica a puterii legislative astfel alese si a legilor promulgate de aceasta. [3] Intr-un stat democratic, ar trebui, prin urmare, sa existe o prezumtie in favoarea conferirii acestui drept unui numar cat mai mare de cetateni. Aceasta instanta a constatat, de asemenea, ca exista o tendinta clara in favoarea ideii de a se permite exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii nerezidenti, chiar daca nu exista inca o abordare europeana comuna in acest sens.

(12) Normele care se aplica in prezent in anumite state membre pot duce la o situatie in care cetatenii Uniunii care isi au resedinta in alte state membre si-ar putea pierde dreptul de vot numai pe motiv ca acestia si-au avut resedinta in strainatate pentru o anumita perioada de timp. Aceste norme se bazeaza pe prezumtia ca in urma sederii in strainatate pe o anumita durata, resortisantii respectivi pierd legatura cu procesul politic din tara lor de origine. Totusi, aceasta prezumtie nu este valabila in fiecare caz in parte. Prin urmare, ar putea fi adecvat sa se acorde cetatenilor care risca sa fie privati de dreptul de vot posibilitatea de a demonstra continuitatea interesului lor pentru viata politica din statul membru ai carui resortisanti sunt.

(13) Cetatenii Uniunii care isi au resedinta in alt stat membru pot mentine pe tot parcursul vietii legaturi stranse cu tara lor de origine si pot continua sa fie afectati in mod direct de actele adoptate de puterea legislativa aleasa in acea tara. Gratie generalizarii accesului la programele de televiziune din alte tari si disponibilitatii internetului si a altor tehnologii de comunicatii online si mobile, este mai usor ca niciodata pentru cetateni sa urmareasca indeaproape si sa ia parte la evolutiile sociale si politice din statul lor membru de origine.

(14) Rationamentul care sta la baza politicilor in materie de privare de dreptul de vot ar trebui reevaluat tinand seama de realitatile socioeconomice si tehnologice, de tendintele actuale catre participarea politica favorabila incluziunii si de stadiul actual al integrarii europene, alaturi de importanta deosebita a dreptului de a participa la viata democratica a Uniunii si a dreptului la libera circulatie.

(15) O abordare mai favorabila incluziunii si mai proportionala ar consta in asigurarea faptului ca cetatenii care isi exercita dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul Uniunii pot sa isi pastreze dreptul de vot la alegerile nationale atunci cand acestia demonstreaza un interes permanent pentru viata politica a statului membru ai carui resortisanti sunt.

(16) O actiune pozitiva din partea acestor cetateni, cum ar fi cererea lor de a ramane inscrisi pe listele electorale din statul lor membru de origine, ar trebui sa fie considerata ca fiind un criteriu adecvat – si mijlocul cel mai simplu – pentru a demonstra interesul lor permanent pentru viata politica nationala, fara a aduce atingere posibilitatii ca statele membre respective sa solicite cetatenilor lor sa reinnoiasca astfel de cereri la intervale adecvate, confirmand astfel persistenta unui asemenea interes.

(17) Pentru a reduce la minimum sarcina pentru cetatenii care isi au resedinta in strainatate, depunerea cererilor lor de a se inregistra sau de a ramane inscrisi pe lista electorala ar trebui sa poata fi efectuata prin mijloace electronice.

(18) Ar fi important sa se garanteze informarea cetatenilor care se deplaseaza sau isi au resedinta intr-un alt stat membru in timp util si in mod adecvat cu privire la conditiile in care acestia isi pot pastra drepturile de vot si cu privire la modalitatile practice corespunzatoare,

ADOPTA PREZENTA RECOMANDARE:

1. In cazul in care politicile statelor membre limiteaza drepturile resortisantilor lor de a vota in alegerile nationale exclusiv pe baza unei conditii privind resedinta, statele membre ar trebui sa permita resortisantilor lor care isi exercita dreptul la libera circulatie si sedere in Uniune sa demonstreze continuitatea interesului lor pentru viata politica din statul membru ai carui resortisanti sunt, inclusiv printr-o cerere de a ramane inscrisi pe lista electorala, si, in acest fel, sa isi pastreze dreptul de vot.

2. In cazul in care statele membre permit resortisantilor lor care isi au resedinta in alt stat membru sa isi pastreze dreptul de vot la alegerile nationale printr-o cerere de a ramane inscrisi pe lista electorala, aceasta nu ar trebui sa aduca atingere posibilitatii ca statele membre respective sa instituie masuri de insotire proportionale, cum ar fi reintroducerea unei cereri la intervale de timp adecvate.

3. Statele membre care permit resortisantilor lor ce isi au resedinta in alt stat membru sa isi pastreze dreptul de vot la alegerile nationale prin introducerea sau reintroducerea unei cereri de a ramane inscrisi pe lista electorala ar trebui sa se asigure ca toate cererile in acest sens pot fi depuse in format electronic.

4. Statele membre care prevad pierderea dreptului de vot la alegerile nationale in cazul resortisantilor lor care isi au resedinta in alt stat membru ar trebui sa ii informeze pe acestia prin mijloace adecvate si in timp util cu privire la conditiile si la modalitatile practice pentru pastrarea dreptului lor de vot la alegerile nationale.

Prezenta recomandare se adreseaza statelor membre.

Adoptata la Bruxelles, 29 ianuarie 2014.

Pentru Comisie

Viviane Reding

Vicepresedinte

[1] COM(2010) 603.

[2] COM(2013) 269.

[3] Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 7 mai 2013 in cauza Shindler.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close