Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 11 februarie 2014 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 de conferire a unor atributii specifice Bancii Centrale Europene in ceea ce priveste politicile legate de supravegherea prudentiala a institutiilor de credit

(2014/77/UE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 291 alineatul (2),

avand in vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atributii specifice Bancii Centrale Europene in ceea ce priveste politicile legate de supravegherea prudentiala a institutiilor de credit [1], in special articolul 26 alineatul (3),

intrucat:

(1) La 15 octombrie 2013, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 de conferire a unor atributii specifice Bancii Centrale Europene in ceea ce priveste politicile legate de supravegherea prudentiala a institutiilor de credit.

(2) Planificarea si executarea atributiilor conferite BCE ar trebui asumate in intregime de un organism intern format din presedintele si vicepresedintele acestuia si patru reprezentanti ai BCE, precum si din cate un reprezentant al autoritatii nationale competente din fiecare stat membru participant (“Consiliul de supraveghere”).

(3) Consiliul de supraveghere ar trebui sa fie un organism esential in executarea atributiilor de supraveghere de catre BCE, atributii care, pana acum, au fost intotdeauna in mainile autoritatilor nationale competente. Din acest motiv, la 16 decembrie 2013, Consiliul a adoptat o decizie de punere in aplicare pentru numirea presedintelui Consiliului de supraveghere [2]. Din acelasi motiv, Consiliului ar trebui sa i se confere competenta de a adopta o decizie de punere in aplicare pentru numirea vicepresedintelui Consiliului de supraveghere.

(4) In conformitate cu articolul 26 alineatul (3) din regulamentul sus-mentionat, dupa audierea Consiliului de supraveghere, la 22 ianuarie 2014, BCE a prezentat Parlamentului European, spre aprobare, o propunere de numire a vicepresedintelui Consiliului de supraveghere. Parlamentul European a aprobat aceasta propunere la 5 februarie 2014.

(5) Ulterior, la 5 februarie 2014, BCE a prezentat Consiliului o propunere de numire a vicepresedintelui Consiliului de supraveghere,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se numeste doamna Sabine LAUTENSCHLÄGER in functia de vicepresedinte al Consiliului de supraveghere al Bancii Centrale Europene.

Articolul 2

Prezenta decizie intra in vigoare la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptata la Bruxelles, 11 februarie 2014.

Pentru Consiliu

Presedintele

E. Venizelos

[1] JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

[2] Decizia de punere in aplicare 2013/797/UE a Consiliului din 16 decembrie 2013 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atributii specifice Bancii Centrale Europene in ceea ce priveste politicile legate de supravegherea prudentiala a institutiilor de credit (JO L 352, 24.12.2013, p. 50).

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close