Orientarea Bancii Centrale Europene din 28 noiembrie 2013

Orientarea Bancii Centrale Europene din 28 noiembrie 2013 de modificare a Orientarii BCE/2008/5 privind administrarea activelor din rezervele valutare ale Bancii Centrale Europene de catre bancile centrale nationale, precum si documentatia juridica aferenta operatiunilor avand ca obiect aceste active

(BCE/2013/45)

(2014/114/UE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BANCII CENTRALE EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 127 alineatul (2) a treia liniuta,

avand in vedere articolul 3.1 a treia liniuta si articolele 12.1 si 30.6 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene,

intrucat:

(1) In conformitate cu articolul 30.1 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene (denumit in continuare “Statutul SEBC”), bancile centrale nationale (BCN) ale statelor membre a caror moneda este euro (denumite in continuare “BCN din zona euro”) pun la dispozitia Bancii Centrale Europene (BCE) active din rezervele valutare, iar BCE are dreptul deplin de a detine si a administra activele din rezervele valutare care i-au fost transferate.

(2) In conformitate cu articolele 9.2 si 12.1 din Statutul SEBC, BCE poate administra anumite activitati ale sale prin intermediul BCN din zona euro si poate recurge la BCN din zona euro pentru efectuarea anumitor operatiuni ale sale. In consecinta, BCE considera ca BCN din zona euro ar trebui sa administreze rezervele valutare transferate BCE in calitate de mandatari ai acesteia.

(3) Orientarea BCE/2008/5 din 20 iunie 2008 privind administrarea activelor din rezervele valutare ale Bancii Centrale Europene de catre bancile centrale nationale, precum si documentatia juridica aferenta operatiunilor avand ca obiect aceste active [1] prevede ca fiecare BCN din zona euro: (a) are dreptul de a participa la administrarea operationala a activelor din rezervele valutare transferate catre BCE; sau (b) se poate abtine de la aceasta administrare sau poate participa la aceasta impreuna cu una sau mai multe BCN din zona euro. Cu toate acestea, Orientarea BCE/2008/5 nu precizeaza in mod explicit ca o BCN din zona euro poate solicita BCE sau uneia sau mai multor BCN din zona euro sa asume anumite atributii in numele sau cu privire la aceasta administrare.

(4) Prin urmare, Orientarea BCE/2008/5 ar trebui modificata in mod corespunzator,

ADOPTA PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificare

La articolul 2 din Orientarea BCE/2008/5, alineatul (1) se inlocuieste cu urmatorul text:

“(1) Fiecare BCN din zona euro are dreptul de a participa la administrarea operationala a activelor din rezervele valutare transferate catre BCE. O BCN din zona euro poate decide: (a) sa se abtina de la aceasta administrare; sau (b) sa participe la aceasta administrare impreuna cu una sau mai multe BCN din zona euro. In cazul in care o BCN din zona euro decide sa se abtina de la aceasta administrare, celelalte BCN din zona euro administreaza activele care altfel ar fi fost administrate de BCN din zona euro care a decis sa se abtina. De asemenea, este posibil ca o BCN din zona euro sa solicite BCE sau unei alte BCN din zona euro sa asume anumite atributii, cu pastrarea totodata a altor atributii legate de administrarea activelor din rezervele valutare transferate BCE. BCE si BCN relevanta din zona euro sunt libere sa accepte sau sa respinga aceasta solicitare.”

Articolul 2

Producerea de efecte

Prezenta orientare produce efecte de la data notificarii catre BCN din zona euro.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adreseaza BCN din zona euro.

Adoptata la Frankfurt pe Main, 28 noiembrie 2013.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Presedintele BCE

Mario Draghi

[1] JO L 192, 19.7.2008, p. 63.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close