Procedurile privind testul de verificare a cunoştinţelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern

In M. Of. nr. 193 din 19 martie 2014 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 15/2014 pentru aprobarea Procedurilor privind testul de verificare a cunoştinţelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Procedurile privind testul de verificare a cunoştinţelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Departamentul de admitere, pregatire continua şi stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 3

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

PROCEDURI

privind testul de verificare a cunoştinţelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

(1) Persoana care are calificarea de auditor public extern in cadrul Curţii de Conturi a Romaniei (CCR) şi solicita autorizarea ca auditor financiar in Romania va parcurge urmatoarele etape:

– in baza adeverinţei eliberate de CCR, care atesta calificarea de auditor public extern, va solicita exceptarea de la testul de verificare a cunoştinţelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

– va urma perioada de pregatire practica de 3 ani, conform prevederilor edictate şi ratificate de Camera Auditorilor Financiari din Romania (Camera);

– la sfarşitul perioadei de stagiu se va inscrie la examenul de competenţa profesionala pentru a obţine calitatea de auditor financiar.

(2) Candidaţii declaraţi admişi la examenul de competenţa profesionala menţionat anterior se vor inscrie in Registrul public al auditorilor financiari al Camerei, potrivit prevederilor in vigoare.

ART. 2

Persoanele care au calificarea de auditor public extern şi care doresc parcurgerea etapelor prevazute la art. 1 trebuie sa depuna o cerere de exceptare de la testul de verificare a cunoştinţelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, insoţita de documentaţia prevazuta la art. 3, la Departamentul de admitere, pregatire continua şi stagiari. Echivalarea se va putea acorda conform condiţiilor de vechime şi studii prevazute de lege, pentru inscrierea la stagiu.

 

CAPITOLUL II

Analizarea dosarului pentru exceptarea de la testul de verificare a cunoştinţelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu

 

ART. 3

Pentru exceptarea de la testul de verificare a cunoştinţelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, persoanele din cadrul CCR care au calificarea de auditor public extern vor depune la Departamentul de admitere, pregatire continua şi stagiari un dosar care va conţine:

a) cerere de exceptare de la testul de verificare a cunoştinţelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, model-tip;

b) diploma/certificat/adeverinţa care atesta calitatea de auditor public extern, original/copie legalizata, cu precizarea urmatoarelor elemente:

– tematica examenului/concursului in urma caruia a dobandit calitatea de auditor public extern;

– data la care a dobandit calitatea de auditor public extern;

– faptul ca nu a suferit nicio sancţiune disciplinara acordata de CCR şi ramasa definitiva;

c) carte de munca şi adeverinţa, acolo unde este cazul, care sa ateste experienţa de minimum 4 ani in domeniul financiar-contabil, copie;

d) certificat de cazier judiciar in perioada de valabilitate, original;

e) cartea de identitate/buletinul de identitate, copie;

f) documentul care atesta achitarea tarifului de analiza a dosarului, copie.

ART. 4

(1) Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua şi stagiari, care va inainta o propunere de aprobare sau respingere Biroului permanent al Consiliului Camerei.

(2) Biroul permanent al Consiliului Camerei va emite decizia finala de aprobare sau respingere, iar rezultatul va fi comunicat solicitantului in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului, de catre Departamentul de admitere, pregatire continua şi stagiari.

(3) Termenul de contestaţie referitor la respingerea cererii de exceptare de la test este de 10 zile de la comunicare, cu termen de soluţionare de 30 de zile lucratoare de la momentul depunerii contestaţiei.

ART. 5

In cazul respingerii dosarului, Camera va restitui solicitantului 50% din tariful de analiza a dosarului.

ART. 6

Persoanele declarate admise ca urmare a aprobarii Biroului permanent al Consiliului Camerei se vor putea inscrie la stagiu in termen de un an de la aprobarea deciziei date de Biroul permanent al Consiliului Camerei.

ART. 7

Departamentul de admitere, pregatire continua şi stagiari va solicita absolventului orice document necesar actualizarii dosarului depus la Camera.

 

CAPITOLUL III

Tariful de analiza a dosarului

 

ART. 8

Tariful de analiza a dosarului ce va fi perceput este cel stabilit prin hotarare a Consiliului Camerei.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close