Modificarea art. 176 din Codul fiscal

In M. Of. nr. 241 din  4 aprilie 2014 a fost publicata OUG nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

Avand in vedere faptul ca sectorul transporturilor de bunuri poate influenţa pe orizontala evoluţia preţurilor in intreaga economie naţionala, precum şi necesitatea menţinerii competitivitaţii la nivel internaţional a transportului de calatori,

pentru a preintampina posibilele efecte negative ale creşterii nivelului de accize pentru motorina cu 70 euro/1.000 litri incepand cu data de 1 aprilie 2014 pentru sectorul transporturilor de bunuri şi de persoane, se prevede acordarea unui nivel de accize diferenţiat cu 40 euro/1.000 litri faţa de nivelul standard, cu respectarea procedurilor specifice in domeniul ajutorului de stat.

In considerarea faptului ca aceasta masura este compatibila cu prevederile art. 7 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricitaţii,

luand in considerare faptul ca aceasta situaţie aduce atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţa deosebita şi extraordinara, a carui reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanţa de urgenţa.

 

ART. I

Dupa alineatul (5) al articolului 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile şi completarile ulterioare, se introduc doua noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu urmatorul cuprins:

“(6) Este supusa unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tona, a nivelului standard prevazut pentru motorina in anexa nr. 1, motorina utilizata drept carburant pentru motor in urmatoarele scopuri:

a) transport rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri şi cu o greutate bruta maxima autorizata de cel puţin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit in Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unitaţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

(7) Reducerea nivelului accizelor prevazuta la alin. (6) se realizeaza prin restituirea sumelor reprezentand diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevazut la alin. (6) catre operatorii economici licenţiaţi in Uniunea Europeana. Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin hotarare a Guvernului.”

ART. II

Masurile instituite potrivit prevederilor art. I se aplica cu respectarea procedurilor specifice in domeniul ajutorului de stat, pentru motorina achiziţionata dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţa şi pana la data de 31 martie 2019, cu incadrarea in creditele de angajament şi bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pentru Programul “Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale”.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close