Modificarea formularelor 221 si 260

 

In M. Of. nr. 247 din  7 aprilie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 530/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificarile şi completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera f) va avea urmatorul cuprins:

“f) 221 <<Declaraţie privind veniturile din activitaţi agricole impuse pe baza de norme de venit>>, cod 14.13.01.13/9;”.

2. La anexa nr. 1, formularul 221 “Declaraţie privind veniturile din activitaţi agricole impuse pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9, se modifica şi se inlocuieşte cu formularul prevazut in anexa nr. 1.

3. La anexa nr. 1, formularul “Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit” din anexa nr. 1 la formularul 260 “Decizie de impunere privind plaţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurari sociale de sanatate, precum şi privind obligaţiile de plata cu titlu de contribuţii de asigurari sociale”, cod 14.13.02.13./3a, se modifica şi se inlocuieşte cu formularul prevazut in anexa nr. 2.

4. La anexa nr. 2, instrucţiunile de completare a formularului 221 “Declaraţie privind veniturile din activitaţi agricole impuse pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9, se modifica şi se inlocuiesc cu instrucţiunile prevazute in anexa nr. 3.

5. La anexa nr. 4 “Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare şi de pastrare a formularelor”, litera h) va avea urmatorul cuprins:

“h) Denumire: <<Declaraţie privind veniturile din activitaţi agricole impuse pe baza de norme de venit (formularul 221)>>

1. Cod: 14.13.01.13/9

2. Format: A4/t4

3. U/M: seturi

4. Caracteristici de tiparire: se tipareşte pe ambele feţe.

5. Se difuzeaza gratuit.

6. Se utilizeaza la declararea suprafeţelor destinate producţiei vegetale şi/sau animalelor/familiilor de albine deţinute, pentru fiecare localitate pe raza careia se desfaşoara activitatea agricola impusa pe baza de norme de venit.

7. Se intocmeşte in doua exemplare de catre:

– persoanele fizice care realizeaza venituri din activitaţi agricole in mod individual sau de imputerniciţii fiscali ai acestora;

– responsabilul asocierii, in cazul in care activitatea se desfaşoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, constituita intre persoane fizice.

8. Circula:

– originalul, la organul fiscal definit prin ordin;

– copia, la contribuabil.

9. Se arhiveaza la dosarul contribuabilului/asocierii.”

6. La anexa nr. 4, litera o) va avea urmatorul cuprins:

“o) Denumire: <<Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit>> şi <<Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurari sociale de sanatate/contribuţiei lunare de asigurari sociale>> [anexa nr. 1 şi anexa nr. 2 la formularul 260, prevazut la lit. n)]

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tiparire:

– se tipareşte pe o singura faţa;

– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.

3. Se difuzeaza gratuit.

4. Se utilizeaza potrivit situaţiei specifice a contribuabilului:

– la stabilirea normei de venit in cazul contribuabililor care desfaşoara doua sau mai multe activitaţi comerciale impuse pe baza normelor de venit sau la stabilirea venitului anual in cazul contribuabililor care desfaşoara activitaţi agricole impuse pe baza normelor de venit şi care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale in localitaţi diferite (anexa nr. 1 <<Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit>>);

– la stabilirea contribuţiei lunare de asigurari sociale de sanatate/contribuţiei lunare de asigurari sociale (anexa nr. 2 <<Situaţie privind stabilirea contribuţiei lunare de asigurari sociale de sanatate/contribuţiei lunare de asigurari sociale>>).

5. Se intocmeşte ca anexa la formularul 260.

6. Circula şi se arhiveaza impreuna cu formularul 260.”

ART. II

Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. III

Direcţia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generala de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. IV

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close