Procedurile pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari

In M. Of. nr. 164 din  6 martie 2014 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 50/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 49/2013.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Procedurile pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 49/2013, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 169/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 6 septembrie 2010, cu modificarile şi completarile ulterioare.

ART. 3

Departamentul de monitorizare şi competenţa profesionala şi Departamentul de admitere, pregatire continua şi stagiari vor urmari punerea in aplicare a procedurilor prevazute la art. 1.

ART. 4

Prezenta hotarare se comunica, spre avizare, Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

ART. 5

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform prevederilor art. 40 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

ANEXA 1

 

PROCEDURI

pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 49/2013

 

I. Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) monitorizeaza, pe parcursul a 3 inspecţii anuale, efectuate pe parcursul a 3 ani consecutivi, auditorii financiari care au obţinut la inspecţia calitaţii calificativele D, C şi B, prin stabilirea de masuri pentru remedierea neconformitaţilor şi aplicarea, dupa caz, de sancţiuni disciplinare, in urmatoarele condiţii:

1. Constatarea modului de remediere a neconformitaţilor reţinute cu ocazia primei inspecţii se face prin repetarea inspecţiei, de catre personalul Departamentului de monitorizare şi competenţa profesionala (DMCP), in cadrul celor 3 ani de monitorizare prevazuţi la art. 29 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 49/2013.

2. Programarea repetarii inspecţiei se va face pe baza informaţiilor privind data desfaşurarii primei inspecţii, precum şi a calificativului atribuit cu aceasta ocazie, potrivit procedurilor existente, respectiv transmiterea scrisorii de anunţare a inspecţiei, primirea confirmarii auditorului şi includerea acţiunii in programul de activitate. Cu aceeaşi ocazie poate fi programata şi inspecţia de calitate asupra activitaţii desfaşurate de auditorii financiari in perioada curenta, cu condiţia alocarii unui fond de timp rezonabil pentru constatarea modului de remediere a neconformitaţilor reţinute cu ocazia primei inspecţii.

3. Desfaşurarea inspecţiei de calitate se va efectua conform normelor şi procedurilor CAFR, astfel:

a) obiectivele şi foile de lucru constatate ca insuficient fundamentate, cu ocazia primei inspecţii, vor fi reverificate, urmarindu-se modul in care auditorul financiar a remediat lipsurile constatate la inspecţia anterioara;

b) raspunsul transmis in scris CAFR, de catre auditorii financiari, asupra modului de ducere la indeplinire a recomandarilor acesteia va fi evaluat sub aspectul realitaţii pe baza datelor şi informaţiilor obţinute cu ocazia repetarii inspecţiei;

c) in ceea ce priveşte stadiul masurilor aplicate pentru remedierea neconformitaţilor, precum şi faptul daca auditorii financiari au participat la cursurile suplimentare de pregatire profesionala, se vor face precizarile necesare in nota de inspecţie.

4. In cazul auditorilor financiari care au obţinut calificativul D, potrivit art. 29 alin. (2) lit. A din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 49/2013, inspecţia de calitate urmeaza a se repeta de doua ori, la intervale de cate un an, “cheltuielile ocazionate urmand a fi suportate de auditorii financiari in cauza, in conformitate cu decontul de cheltuieli”. In baza decontului de cheltuieli, CAFR va factura valoarea cheltuielilor ocazionate de repetarea inspecţiei.

5. Procedura prevazuta la pct. 3 se aplica şi auditorilor financiari care au obţinut calificativul C, dupa a doua inspecţie, in cadrul perioadei de monitorizare de 3 ani.

II. In funcţie de gradul de indeplinire a obligaţiilor restante şi de eliminare a neconformitaţilor, la propunerea echipelor de inspecţie, Consiliul CAFR este in drept sa ia urmatoarele masuri:

1. In situaţia remedierii deficienţelor:

a) incetarea efectelor sancţiunii aplicate dupa prima inspecţie, aceasta masura urmand a fi adusa la cunoştinţa, in scris, auditorilor financiari implicaţi;

b) radierea auditorilor financiari din lista publicata pe site-ul CAFR, cuprinzand nominalizarea persoanelor care au obţinut calificative profesionale necorespunzatoare, aceasta masura urmand a fi scoasa in evidenţa printr-un comunicat al CAFR postat pe site.

2. In situaţia menţinerii deficienţelor:

a) participarea la cursuri suplimentare, organizate anual de CAFR, cu suportarea costurilor de catre auditorii financiari, sau de catre firma de audit, dupa caz;

b) aplicarea sancţiunii superioare celei aplicate iniţial, pe scara gravitaţii abaterilor, mergand pana la retragerea autorizarii, potrivit art. 29 din Normele privind revizuirea calitaţii activitaţii de audit financiar şi a altor activitaţi desfaşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului CAFR nr. 49/2013, respectiv art. 73-76 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, potrivit informaţiilor din tabelul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele proceduri.

III. Auditorii financiari a caror activitate a fost evaluata la prima inspecţie cu calificativul D, C sau B sunt obligaţi sa participe la cursurile suplimentare anuale de pregatire profesionala, al caror tarif va fi suportat integral de cei in cauza, in urmatoarele condiţii:

1. La cursurile suplimentare anuale de pregatire profesionala participa auditorii financiari care au obţinut calificativul D, C sau B, ca urmare a inspecţiei de calitate a activitaţii lor, in calitate de persoane fizice ori, dupa caz, in calitate de responsabil al misiunii, respectiv de semnatar al raportului elaborat ca urmare a finalizarii misiunii.

2. Cursurile suplimentare anuale de pregatire profesionala pentru auditorii financiari care, in urma revizuirii calitaţii activitaţii de audit financiar şi a serviciilor conexe, au obţinut calificativul D, C sau B se vor organiza de catre Departamentul de admitere, pregatire continua şi stagiari (DAPCS).

3. Pentru elaborarea tematicii de pregatire profesionala, aferenta acestui curs, DMCP va furniza DAPCS informaţii cu privire la aspectele sesizate in urma inspecţiilor de calitate la ariile de activitate insuficient sau incorect documentate. Totodata, DMCP va transmite anual, pana la data de 15 mai a fiecarui an, lista cu toţi auditorii financiari care au obligaţia ca in anul respectiv sa participe la cursurile suplimentare anuale de pregatire profesionala, conform Hotararii Consiliului CAFR nr. 49/2013.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close