Calculul marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul/reasiguratorul

 

In M. Of. nr. 279 din 16 aprilie 2014 a fost publicata Norma ASF nr. 5/2014 pentru completarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul/reasiguratorul, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranta.

Din cuprins:

ART. I

La articolul 5 din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008, cu modificarile şi completarile ulterioare, dupa alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6) – (9), cu urmatorul cuprins:

“(6) Autoritatea de Supraveghere Financiara poate diminua reducerea, pe baza reasigurarii, a marjei de solvabilitate minime determinate in conformitate cu prevederile art. 4 – 8, in cazul in care:

a) continutul sau calitatea contractelor de reasigurare s-a modificat semnificativ incepand cu ultimul exercitiu financiar;

b) contractele de reasigurare nu prevad niciun transfer de risc;

c) contractele de reasigurare prevad un transfer de risc nesemnificativ.

(7) Un transfer de risc este nesemnificativ daca valoarea aşteptata a pierderilor nete ale reasiguratorului aferente contractului de reasigurare respectiv, actualizate la valoarea prezenta, este mai mica decat 1% din volumul primelor de reasigurare actualizate la valoarea prezenta.

(8) Asiguratorii au urmatoarele obligatii:

a) sa efectueze propriile calcule privind transferul de risc realizat printr-un contract de reasigurare şi, in cazul in care acesta este nesemnificativ, sa transmita Autoritatii de Supraveghere Financiara contractul de reasigurare respectiv şi calculele efectuate;

b) sa transmita Autoritatii de Supraveghere Financiara contractele de reasigurare care nu prevad niciun transfer de risc.

(9) Documentele prevazute la alin. (8) vor fi transmise Autoritatii de Supraveghere Financiara odata cu formularul de raportare privind marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima şi fondul de siguranta, prevazut la art. 11, şi/sau la solicitarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.”

ART. II

La articolul 4 din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008, cu modificarile şi completarile ulterioare, dupa alineatul (7) se introduc patru noi alineate, alineatele (8) – (11), cu urmatorul cuprins:

“(8) Autoritatea de Supraveghere Financiara poate diminua reducerea, pe baza reasigurarii, a marjei de solvabilitate minime determinate in conformitate cu prevederile prezentului articol, in cazul in care:

a) continutul sau calitatea contractelor de reasigurare s-a modificat semnificativ incepand cu ultimul exercitiu financiar;

b) contractele de reasigurare nu prevad niciun transfer de risc;

c) contractele de reasigurare prevad un transfer de risc nesemnificativ.

(9) Un transfer de risc este nesemnificativ daca valoarea aşteptata a pierderilor nete ale reasiguratorului aferente contractului de reasigurare respectiv, actualizate la valoarea prezenta, este mai mica decat 1% din volumul primelor de reasigurare actualizate la valoarea prezenta.

(10) Asiguratorii au urmatoarele obligatii:

a) sa efectueze propriile calcule privind transferul de risc realizat printr-un contract de reasigurare şi, in cazul in care acesta este nesemnificativ, sa transmita Autoritatii de Supraveghere Financiara contractul de reasigurare respectiv şi calculele efectuate;

b) sa transmita Autoritatii de Supraveghere Financiara contractele de reasigurare care nu prevad niciun transfer de risc.

(11) Documentele prevazute la alin. (10) vor fi transmise Autoritatii de Supraveghere Financiara odata cu formularul de raportare privind marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima şi fondul de siguranta, prevazut la art. 7 şi/sau la solicitarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.”

ART. III

Asiguratorii ale caror contracte de reasigurare se incadreaza in prevederile art. 5 alin. (6) lit. b) şi c) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2008, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi cu completarile aduse prin prezenta norma, şi/sau in prevederile art. 4 alin. (8) lit. b) şi c) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime şi al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2008, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi cu completarile aduse prin prezenta norma sunt obligati sa prezinte Autoritatii de Supraveghere Financiara aceste contracte, precum şi calculul privind transferul de risc, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei norme.

ART. IV

Nerespectarea prevederilor prezentei norme constituie contraventie şi se sanctioneaza conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitate de asigurare şi supravegherea asigurarilor, cu modificarile şi completarile ulterioare.

ART. V

Prezenta norma intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close