Modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 

In M. Of. nr. 255 din 8 aprilie 2014 a fost publicata Legea nr. 30/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificarile şi completarile ulterioare, se modifica şi se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 21, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu urmatorul cuprins:

“La cerere, personalul militar incadrat in gradul III de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara, in timpul ori in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, poate fi mentinut sau rechemat in activitate in functii militare ori incadrat in functii civile fara examen sau concurs, in institutiile din sistemul de aparare, ordine publica şi siguranta nationala, in conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei.”

2. La articolul 25, dupa alineatul 1 se introduc trei noi alineate, alineatele 2 – 4, cu urmatorul cuprins:

“Copiii personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara ori, dupa caz, decedat, in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, pot fi inmatriculati, la cerere, fara examen, in institutiile de invatamant ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica şi siguranta nationala, daca indeplinesc conditiile legale.

Copiii aflati in intretinerea personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de catre comisiile de expertiza medico-militara ori, dupa caz, decedat, in timpul sau in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, precum şi sotul ori sotia acestuia pot fi numiti in functii militare sau incadrati in functiile civile, fara examen ori concurs, in institutiile din sistemul de aparare, ordine publica şi siguranta nationala, daca indeplinesc conditiile legale.

Prin ordin al conducatorului institutiei se stabilesc conditiile şi procedura de aplicare a prevederilor prezentului articol.”

3. La articolul 85 alineatul 1, literele b) şi c) vor avea urmatorul cuprins:

“b) sunt clasati <<inapt pentru serviciul militar>> de catre comisiile de expertiza medico-militara, cu exceptia situatiei in care a intervenit mentinerea in activitate in conditiile art. 21 alin. 4;

c) sunt clasati <<apt limitat>> de catre comisiile de expertiza medico-militara, cu exceptia situatiei in care a intervenit mentinerea in activitate in conditiile art. 21 alin. 4;”.

4. La articolul 109, dupa alineatul 13 se introduce un nou alineat, alineatul 14, cu urmatorul cuprins:

“Dispozitiile art. 21 alin. 4 şi ale art. 25 alin. 2 – 4 se aplica in exclusivitate personalului militar din Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie şi Paza şi Serviciul de Telecomunicatii Speciale.”

 

 

Lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar

In M. Of. nr. 286 din 17 aprilie 2014 a fost publicat Comunicatul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 1/2014 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar

EMITENT:     FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR.

 

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar aduce la cunoştinta lista institutiilor de credit care participa la Fond in conditiile şi limitele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea şi functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

________________________________________________________________________________

Nr.                     Denumirea institutiei de credit

________________________________________________________________________________

I. Banci – persoane juridice romane

1. ALPHA BANK ROMANIA – S.A.

2. BANCA ROMANA DE CREDITE ŞI INVESTITII – S.A.

3. BANCA COMERCIALA CARPATICA – S.A.

4. BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA – S.A.

5. BANCA COMERCIALA FEROVIARA – S.A.

6. BANCA COMERCIALA ROMANA – S.A.

7. Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK – S.A.

8. Bancpost – S.A.

9. BANK LEUMI ROMANIA – S.A.

10. BANCA MILLENNIUM – S.A.

11. BCR BANCA PENTRU LOCUINTE – S.A.

12. BANCA ROMANEASCA – S.A. – membra a Grupului National Bank of Greece

13. BANCA TRANSILVANIA – S.A.

14. BRD – Groupe Societe Generale – S.A.

15. CEC BANK – S.A.

16. CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) – S.A.

17. CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA – S.A.

18. GARANTI BANK – S.A.

19. LIBRA INTERNET BANK – S.A.

20. MARFIN BANK (ROMANIA) – S.A.

21. Nextebank – S.A.

22. OTP BANK ROMANIA – S.A.

23. PIRAEUS BANK ROMANIA – S.A.

24. PORSCHE BANK ROMANIA – S.A.

25. ProCredit Bank – S.A.

26. RAIFFEISEN BANK – S.A.

27. Raiffeisen Banca pentru Locuinte – S.A.

28. ROMANIAN INTERNATIONAL BANK – S.A.

29. UNICREDIT TIRIAC BANK – S.A.

30. VOLKSBANK ROMANIA – S.A.

 

II. Cooperative de credit – case centrale

1. BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP

________________________________________________________________________________

 

NOTA:

De la data publicarii prezentului comunicat işi inceteaza valabilitatea Comunicatul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 1/2013 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 18 septembrie 2013.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close