Modificarea si completarea art. 19^2 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

In M. Of. nr. 251 din 8 aprilie 2014 a fost publicata H.G. nr. 253/2014 privind modificarea si completarea art. 19^2 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001.

Din cuprins:

ARTICOL UNIC

Articolul 19^2 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(5) In contractele de vanzare a locuintelor prevazute la alin. (1) se inscriu interdictia de instrainare a locuintei prin acte intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acesteia, precum si exceptia de aplicare a acesteia, prevazute la art. 10 alin. (2) lit. f) teza finala din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

2. Dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

“(5^1) Actele juridice de instrainare incheiate cu incalcarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt lovite de nulitate absoluta, in conditiile art. 11 din lege.”

3. Alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(6) Dreptul de proprietate dobandit in baza contractelor de vanzare incheiate de beneficiar in conditiile legii si in conformitate cu prevederile alin. (5) se inscrie in cartea funciara potrivit dispozitiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Interdictia de instrainare prevazuta la art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se radiaza la cererea persoanelor interesate, dupa implinirea termenului de 5 ani de la data dobandirii locuintei prin contractul de vanzare-cumparare, in conditiile legii. Radierea dreptului de ipoteca constituit in aplicarea dispozitiilor art. 10 alin. (2) lit. f) teza a 3-a din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu atrage radierea interdictiei de instrainare anterior implinirii termenului de 5 ani.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close