Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014

 

In M. Of. nr. 264 din 10 aprilie 2014 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 550/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

 

DECIZIA

Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014

 

In baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 688/2013 privind componenta si functionarea Comisiei fiscale centrale,

 

Comisia fiscala centrala decide:

 

ARTICOL UNIC

Punctul 5 din Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.561/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 982 din 26 octombrie 2004, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“5. Art. 45 si 85 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 82 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

 

Solutie:

In conformitate cu prevederile pct. 44.1 din Normele metodologice*) date in aplicarea art. 45 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, organul fiscal nu poate pretinde executarea obligatiei stabilite in sarcina contribuabilului prin actul administrativ, daca acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

Contribuabilii carora nu le sunt incidente prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, teza a 2-a, intrucat nu au avut obligatia efectuarii de plati anticipate in anul precedent, au obligatia efectuarii platilor anticipate pentru anul curent, pentru sumele cu titlu de impozit sau contributii sociale inscrise in decizie si pentru care termenele de plata au expirat, la data comunicarii de catre organul fiscal a deciziei de impunere pentru plati anticipate.

In situatia in care organul fiscal comunica contribuabililor deciziile de plati anticipate dupa expirarea termenelor de plata prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia nu datoreaza accesorii pentru perioada cuprinsa intre termenul de plata prevazut de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si data comunicarii deciziei de plati anticipate, inclusiv.”

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close