Modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a CSM

 

In M. Of. nr. 304 din 24 aprilie 2014 a fost publicata Hotararea CSM nr. 510/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005.

Din cuprins:

ART. I

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 46, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Aparatul propriu al Consiliului este organizat in directii, servicii si birouri si este condus de un secretar general.”

2. La articolul 56, punctul 1 se abroga.

3. Articolul 58 se abroga.

4. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 59

(1) Directia resurse umane si organizare asigura cadrul organizatoric si functional necesar desfasurarii activitatii Consiliului, instantelor judecatoresti si parchetelor, Institutului National al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri.

(2) Directia resurse umane si organizare evalueaza, in conditiile legii, modul de organizare si functionare a instantelor judecatoresti si a parchetelor si propune conducerii Consiliului masurile corespunzatoare pentru asigurarea functionarii eficiente a acestora.

(3) Serviciul resurse umane pentru instantele judecatoresti are urmatoarele atributii:

1. in domeniul resurselor umane:

a) efectueaza lucrarile referitoare la numirea si eliberarea din functie a judecatorilor si magistratilor-asistenti si, daca este cazul, pe cele privind mentinerea in activitate;

b) efectueaza lucrarile referitoare la numirea si revocarea din functii de conducere a judecatorilor si magistratilor-asistenti;

c) efectueaza lucrarile referitoare la promovarea in functii superioare de executie a judecatorilor si magistratilor-asistenti;

d) efectueaza lucrarile referitoare la numirea in functie a judecatorilor stagiari pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;

e) efectueaza lucrarile referitoare la eliberarea din functie a judecatorilor stagiari;

f) efectueaza lucrarile privind transferul judecatorilor;

g) efectueaza lucrarile privind suspendarea din functie a judecatorilor si magistratilor-asistenti si, daca este cazul, pe cele privind interzicerea provizorie a exercitarii unor atributii;

h) efectueaza lucrarile referitoare la conferirea de distinctii pentru judecatori, potrivit legii;

i) intocmeste lucrarile referitoare la detasarea judecatorilor in cadrul instantelor judecatoresti, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri, Ministerul Justitiei si unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice, la solicitarea acestora;

j) efectueaza lucrarile referitoare la delegarea judecatorilor;

k) tine evidenta functiilor de executie sau de conducere vacante si a celor ocupate de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la celelalte instante judecatoresti;

l) efectueaza lucrarile necesare publicarii si afisarii functiilor vacante de judecator;

m) centralizeaza candidaturile depuse pentru ocuparea functiilor de conducere la instantele judecatoresti, a functiilor de judecator si a functiilor de conducere de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si intocmeste lucrarile necesare sectiei in vederea propunerii de numire in functiile de conducere de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;

n) efectueaza lucrari privind acordarea unor drepturi judecatorilor;

o) intocmeste si pastreaza dosarele profesionale ale judecatorilor si magistratilor-asistenti, cu asigurarea confidentialitatii datelor cuprinse in acestea;

p) efectueaza lucrarile necesare privind incadrarea, promovarea in functie, precum si incetarea activitatii pentru personalul aparatului propriu al Consiliului;

q) intocmeste si pastreaza dosarele profesionale ale personalului aparatului propriu al Consiliului, cu asigurarea confidentialitatii datelor cuprinse in acestea;

r) tine evidenta posturilor vacante din aparatul propriu al Consiliului;

s) transmite Directiei economice si administrativ datele rezultate din dosarele profesionale, in vederea intocmirii actelor administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale privind personalul care isi desfasoara activitatea in aparatul propriu al Consiliului;

s) avizeaza actele administrative de stabilire sau modificare a drepturilor salariale de competenta ordonatorului principal de credite;

t) exercita, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atributiile prevazute la art. 6 si 7 din Legea nr. 176/2010, cu modificarile ulterioare, in privinta membrilor Consiliului, judecatorilor, asistentilor judiciari, magistratilor-asistenti, precum si a personalului din cadrul aparatului propriu;

t) tine evidenta declaratiilor date de judecatori, magistratii-asistenti si personalul aparatului propriu al Consiliului, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) si ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

u) efectueaza lucrarile privind contestatiile formulate de judecatori in temeiul art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile ulterioare;

v) efectueaza lucrarile necesare pentru indeplinirea atributiilor ce revin Consiliului in legatura cu organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie si pentru promovarea in functia de prim-magistrat-asistent si de magistrat-asistent-sef la Inalta Curte de Casatie si Justitie;

2. in domeniul organizarii instantelor:

a) examineaza propunerile privind infiintarea sau desfiintarea de instante judecatoresti, inclusiv instante militare;

b) examineaza propunerile privind infiintarea de sectii la nivelul curtilor de apel, tribunalelor si judecatoriilor;

c) examineaza solicitarile privind infiintarea de sedii secundare ale instantelor judecatoresti;

d) fundamenteaza avizul sectiilor Consiliului pentru proiectul de hotarare a Guvernului privind lista localitatilor care fac parte din circumscriptiile judecatoriilor;

e) intocmeste lucrarile privind categoriile de procese sau de cereri care se solutioneaza in municipiul Bucuresti numai de anumite instante, cu respectarea competentei materiale prevazute de lege;

f) fundamenteaza avizul Plenului pentru statele de functii si personal pentru curtile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecatorii, precum si pentru instantele militare;

g) fundamenteaza avizul Plenului pentru stabilirea numarului maxim de posturi pentru instante, inclusiv pentru instantele militare;

h) fundamenteaza avizul Plenului pentru stabilirea numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie;

i) urmareste permanent echilibrarea statelor de functii cu volumul de activitate al instantelor judecatoresti si, cand este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi intre instante, inclusiv intre instantele militare, intocmind lucrarile necesare;

j) fundamenteaza avizul Plenului pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi la instantele judecatoresti, inclusiv la instantele militare;

k) tine evidenta posturilor de personal auxiliar de specialitate de la instantele judecatoresti;

l) intocmeste lucrarile privind structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Institutului National al Magistraturii si ale Scolii Nationale de Grefieri, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, respectiv a Consiliului de conducere al Scolii Nationale de Grefieri;

m) intocmeste lucrarile necesare si face propuneri privind stabilirea numarului vicepresedintilor curtilor de apel, ai tribunalelor si ai tribunalelor specializate, precum si a judecatoriilor la care functioneaza un vicepresedinte, la propunerea presedintilor curtilor de apel.

(4) Serviciul resurse umane pentru parchete are urmatoarele atributii:

a) efectueaza lucrarile referitoare la numirea, eliberarea din functie ori, daca este cazul, mentinerea in activitate a procurorilor;

b) efectueaza lucrarile referitoare la numirea si revocarea din functii de conducere a procurorilor;

c) intocmeste lucrari necesare emiterii avizului pentru persoanele propuse de ministrul justitiei in vederea numirii si revocarii din functie a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a prim-adjunctului si a adjunctului acestuia, a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a adjunctilor acestuia, a procurorilor sefi de sectie din cadrul acestora, precum si a procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si a adjunctului acestuia;

d) efectueaza lucrarile referitoare la promovarea in functii superioare de executie a procurorilor;

e) efectueaza lucrarile referitoare la numirea in functie a procurorilor stagiari pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;

f) efectueaza lucrarile referitoare la eliberarea din functie a procurorilor stagiari;

g) efectueaza lucrarile privind transferul procurorilor;

h) efectueaza lucrarile privind suspendarea din functie si, daca este cazul, pe cele privind interzicerea provizorie a exercitarii unor atributii de catre procurori;

i) efectueaza lucrarile referitoare la conferirea de distinctii pentru procurori potrivit legii;

j) intocmeste lucrarile referitoare la detasarea procurorilor in cadrul parchetelor, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Scoala Nationala de Grefieri, Ministerul Justitiei si unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati si institutii publice;

k) tine evidenta functiilor de executie si de conducere vacante si a celor ocupate de la parchete;

l) efectueaza lucrarile necesare publicarii si afisarii functiilor vacante de procuror;

m) centralizeaza candidaturile depuse pentru ocuparea functiilor de conducere vacante de la parchete;

n) efectueaza lucrari privind acordarea unor drepturi procurorilor;

o) intocmeste si pastreaza dosarele profesionale ale procurorilor, cu asigurarea confidentialitatii datelor cuprinse in acestea;

p) efectueaza lucrarile privind contestatiile formulate de procurori in temeiul art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, republicata, cu modificarile ulterioare;

q) exercita, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atributiile prevazute de art. 6 si 7 din Legea nr. 176/2010, cu modificarile ulterioare, in privinta procurorilor;

r) tine evidenta declaratiilor date de procurori in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), ale art. 6 alin. (1) si ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

s) examineaza propunerile privind infiintarea sau desfiintarea de parchete, inclusiv parchete militare;

s) examineaza solicitarile privind infiintarea de sedii secundare ale parchetelor;

t) fundamenteaza avizul Plenului pentru statele de functii si personal pentru parchete, inclusiv pentru parchete militare;

t) fundamenteaza avizul Plenului pentru stabilirea numarului maxim de posturi pentru parchete, inclusiv pentru parchetele militare;

u) urmareste permanent echilibrarea statelor de functii cu volumul de activitate al parchetelor si, cand este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi intre parchete, inclusiv intre parchetele militare, intocmind lucrarile necesare;

v) fundamenteaza avizul Plenului pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi la parchete, inclusiv la parchetele militare;

w) tine evidenta posturilor de personal auxiliar de specialitate de la parchete;

x) intocmeste lucrarile necesare si formuleaza propuneri privind numarul adjunctilor procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel si ai prim-procurorilor parchetelor de pe langa tribunale si judecatorii, unde prim-procurorii sunt ajutati de adjuncti, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

(5) Lucrarile prevazute la alin. (3) pct. 1 lit. g) si cele prevazute la alin. (4) lit. h) se intocmesc de indata si se transmit de urgenta sectiei corespunzatoare.

(6) Compartimentele din cadrul Directiei resurse umane si organizare intocmesc lucrarile prevazute la alin. (3) pct. 1 lit. a) teza a doua, lit. e) si lit. m) teza finala, precum si pe cele prevazute la alin. (4) lit. a) teza a doua, lit. c) si f), in termen de 30 de zile de la data inregistrarii lucrarii.

(7) Sectia analizeaza lucrarile in termen de 30 de zile de la data intocmirii lor.”

5. La articolul 60, dupa litera r) se introduc doua noi litere, literele s) si s), cu urmatorul cuprins:

“s) procesul-verbal in care s-a consemnat depunerea juramantului, conform art. 34 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

s) orice alte inscrisuri care privesc cariera judecatorilor sau procurorilor.”

6. La capitolul IX “Personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului”, sectiunea III^1 “Numirea in functii de conducere in cadrul aparatului propriu al Consiliului”, cuprinzand articolele 118^1 – 118^5, se modifica si va avea urmatorul titlu si urmatorul cuprins:

 

“SECTIUNEA a III^1-a

Numirea si delegarea in functii de conducere in cadrul aparatului propriu al Consiliului

 

ART. 118^1

Personalul de conducere din aparatul propriu al Consiliului este numit de Plen.

ART. 118^2

(1) Functiile de conducere de specialitate juridica din aparatul propriu al Consiliului pot fi ocupate de personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor ce isi desfasoara activitatea in cadrul Consiliului, cu o vechime in specialitate de cel putin 4 ani, care nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 3 ani.

(2) Functiile prevazute la alin. (1) pot fi ocupate si de judecatori sau procurori detasati, in conditiile legii.

ART. 118^3

(1) Functiile de conducere vacante prevazute la art. 118^2 se publica pe pagina de internet a Consiliului.

(2) Cererile pentru ocuparea functiilor de conducere prevazute la alin. (1) se depun la sediul Consiliului, in termen de 15 zile de la data afisarii, insotite de un curriculum vitae si de inscrisurile care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute la art. 118^2, precum si de orice alte documente considerate relevante de catre candidat.

(3) In termen de 10 zile de la expirarea termenului pentru depunerea cererilor, Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului intocmeste un referat privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 118^2 de catre candidati, pe care il inainteaza, de indata, Plenului, impreuna cu dosarul candidatului.

(4) In vederea numirii in functie, candidatii sustin un interviu in fata Plenului. Candidatul declarat admis la interviu va fi numit in functia de conducere prin hotararea Plenului.

(5) Numirea candidatului declarat admis la interviu se face pe o durata de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii in conditiile prevazute la alin. (4).

ART. 118^4

(1) Numirea si eliberarea din functiile publice de conducere, precum si exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere se dispun in conditiile Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Dispozitiile art. 118^1 se aplica in mod corespunzator.

ART. 118^5

(1) Functiile de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului in care poate fi numit personalul contractual se ocupa, pe o durata de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, in conditiile legale aplicabile acestei categorii de personal.

(2) Dispozitiile art. 118^1 se aplica in mod corespunzator.

ART. 118^6

(1) Presedintele Consiliului poate dispune delegarea in functii de conducere de specialitate juridica in cadrul aparatului propriu, la propunerea secretarului general si cu acordul persoanei in cauza, pe o perioada de maximum 3 luni.

(2) In cazul in care functia de conducere cu privire la care s-a dispus delegarea conform alin. (1) nu s-a ocupat prin numire, Plenul poate dispune prelungirea delegarii, la propunerea presedintelui, cu recomandarea secretarului general si cu acordul persoanei in cauza, pe o perioada de maximum 3 luni.

(3) In cazul prevazut la alin. (1), incetarea delegarii anterior termenului pentru care a fost acordata se dispune de presedinte, din oficiu sau la propunerea secretarului general, pentru motivele prevazute la art. 118^8.

(4) In cazul prevazut la alin. (2), incetarea delegarii se dispune de Plen, la propunerea presedintelui, cu recomandarea secretarului general, pentru motivele prevazute la art. 118^8.

(5) Delegarea inceteaza de drept la implinirea termenelor pe care a fost dispusa ori la ocuparea functiei prin numire. Delegarea inceteaza si la cererea persoanei in cauza.

(6) Delegarea pe posturi de conducere temporar vacante se dispune in conditiile prezentului articol, ea putand fi prelungita din 3 in 3 luni, pana la intoarcerea pe post a titularului.

ART. 118^7

Dispozitiile art. 118^6 se aplica in mod corespunzator si in cazul exercitarii cu caracter temporar a unei functii de conducere de catre personalul contractual din cadrul Consiliului.

ART. 118^8

(1) Revocarea din functiile de conducere de specialitate juridica ocupate prin numire se dispune de Plen, la propunerea secretarului general sau din oficiu, pentru urmatoarele motive:

a) in cazul in care persoanele respective nu mai indeplinesc una dintre conditiile necesare pentru numirea in functia de conducere;

b) in cazul exercitarii necorespunzatoare a atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale;

c) in cazul aplicarii uneia dintre sanctiunile disciplinare.

(2) La verificarea organizarii eficiente a activitatii vor fi avute in vedere, in principal, urmatoarele criterii: folosirea adecvata a resurselor umane si materiale, evaluarea necesitatilor, gestionarea situatiilor de criza, gestionarea informatiilor si repartizarea sarcinilor in cadrul compartimentului.

(3) La verificarea comportamentului si comunicarii vor fi avute in vedere, in principal, comportamentul si comunicarea cu personalul din cadrul compartimentului condus, cu celelalte compartimente din cadrul Consiliului, cu membrii Consiliului, cu persoane din cadrul instantelor si parchetelor ori al altor institutii cu care intra in contact in exercitarea atributiilor de serviciu.

(4) La verificarea asumarii responsabilitatii vor fi avute in vedere, in principal, indeplinirea atributiilor prevazute de prezentul regulament.

(5) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute in vedere, in principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapida de decizie, rezistenta la stres, autoperfectionarea, capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie si planificare pe termen scurt, mediu si lung, initiativa si capacitatea de adaptare rapida.

ART. 118^9

Personalul contractual care ocupa functii de conducere poate fi eliberat din aceste functii in conditiile art. 118^8, care se aplica in mod corespunzator.”

ART. II

Delegarile in functii de conducere, dispuse anterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pentru care nu s-a stabilit o durata determinata si nu s-au implinit duratele prevazute la art. 118^6 alin. (1) sau, dupa caz, alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se considera dispuse pe perioade de 3 luni, urmand sa inceteze de drept la expirarea acestor perioade.

ART. III

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, inceteaza de drept toate delegarile in functii de conducere in aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pentru care au expirat perioadele prevazute la art. 118^6 alin. (1) sau alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, dupa caz.

ART. IV

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 411 din 28 septembrie 2005*) privind abilitarea presedintelui Consiliului de a delega in functii de conducere din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, precum si Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 544 din 22 august 2006*) privind delegarea si prelungirea delegarii in functii de conducere in cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii.

————

*) Hotararile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 411 din 28 septembrie 2005 si nr. 544 din 22 august 2006 nu au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ART. V

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close