Republicare oficiala. Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare

 

In M. Of. nr. 305 din 24 aprilie 2014 a fost republicata Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 364/2004 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004 si a mai fost modificata si completata prin:

– Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor masuri pentru prevenirea si combaterea coruptiei in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 476 din 6 iunie 2005;

– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor masuri pentru eficientizarea activitatilor de prevenire si combatere a coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 14 iunie 2013, respinsa prin Legea nr. 324/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 746 din 2 decembrie 2013.

 

ART. 1

Politia judiciara este organizata si functioneaza in cadrul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

ART. 2

(1) Politia judiciara este constituita din ofiteri si agenti de politie, specializati in efectuarea activitatilor de constatare a infractiunilor, de strangere a datelor in vederea inceperii urmaririi penale si de cercetare penala.

(2) Ofiterii si agentii specializati prevazuti la alin. (1) au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare.

(3) Ca organe de cercetare ale politiei judiciare functioneaza lucratori specializati din Ministerul Afacerilor Interne anume desemnati de ministrul afacerilor interne, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si isi desfasoara activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau sunt desemnati si functioneaza in alt mod, potrivit unor legi speciale.

(4) Parchetele de pe langa instantele judecatoresti conduc si supravegheaza activitatea de cercetare penala a politiei judiciare.

(5) Politia judiciara a Directiei Nationale Anticoruptie se organizeaza si functioneaza potrivit legii speciale a Directiei Nationale Anticoruptie**).

————

**) A se vedea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 503/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 3

(1) Politistii care nu fac parte din politia judiciara au dreptul si obligatia de a efectua orice act de constatare a savarsirii infractiunilor, conform legii.

(2) Politistii prevazuti la alin. (1) au obligatia de a incunostinta de indata procurorul sau organele de cercetare ale politiei judiciare cu privire la constatarea savarsirii infractiunilor si de a le inainta, totodata, actele de constatare.

ART. 4

Organele de cercetare ale politiei judiciare sunt organizate si functioneaza in structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, in structura Inspectoratului General al Politiei Romane, Inspectoratului General al Politiei de Frontiera Romane si a unitatilor teritoriale ale acestora.

ART. 5

In desfasurarea celorlalte activitati profesionale decat cele conduse si controlate, potrivit legii, de catre procuror, politistii din cadrul politiei judiciare se subordoneaza ofiterilor ierarhici numiti potrivit normelor de competenta aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.

ART. 6

(1) Numirea, promovarea si eliberarea politistilor in/din functiile structurilor politiei judiciare se fac potrivit normelor de competenta aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

(2) Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre lucratorii politiei judiciare a obligatiilor ce le revin in activitatea desfasurata in calitatea de organ de cercetare penala al politiei judiciare, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate retrage avizul prevazut la art. 2 alin. (3). Retragerea avizului conduce la incetarea calitatii de lucrator in cadrul politiei judiciare.

(3) La evaluarea profesionala a politistilor din cadrul politiei judiciare care se realizeaza de catre seful nemijlocit se va tine cont si de referatul conducatorului parchetului sub coordonarea, controlul si conducerea caruia isi desfasoara activitatea acestia.

(4) Regulamentul privind intocmirea si comunicarea referatului prevazut la alin. (3) se aproba prin ordin comun al ministrului afacerilor interne si al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

ART. 7

(1) Pentru faptele de indisciplina savarsite de organele de cercetare penala ale politiei judiciare, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate solicita ministrului afacerilor interne declansarea cercetarii prealabile pentru angajarea raspunderii disciplinare.

(2) Procedura cercetarii prealabile se reglementeaza prin ordin al ministrului afacerilor interne.

ART. 8

(1) Organele de cercetare ale politiei judiciare isi desfasoara activitatea sub conducerea, supravegherea si controlul procurorului, fiind obligate sa duca la indeplinire dispozitiile acestuia.

(2) Sefii ierarhici pot da politistilor care fac parte din politia judiciara dispozitii si indrumari in efectuarea activitatilor de constatare a infractiunilor si de strangere a datelor in vederea identificarii autorilor infractiunilor si inceperii urmaririi penale.

(3) Organele ierarhic superioare ale politistilor care fac parte din politia judiciara nu pot sa dea indrumari sau dispozitii privind cercetarea penala, procurorul fiind singurul competent in acest sens.

ART. 9

(1) Lucratorii de politie judiciara din structurile teritoriale isi indeplinesc atributiile, in mod nemijlocit, sub autoritatea si controlul prim-procurorilor parchetelor de pe langa judecatorii si tribunale, corespunzator arondarii acestora.

(2) Procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel isi exercita autoritatea si controlul nemijlocit asupra lucratorilor de politie judiciara din circumscriptia curtii de apel.

(3) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie isi exercita autoritatea si controlul direct sau prin procurori desemnati asupra organelor de politie judiciara din intregul teritoriu.

ART. 10

Lucratorilor politiei judiciare li se aplica prevederile Statutului politistului***) si ale celorlalte acte normative in vigoare care reglementeaza activitatea structurilor din care fac parte.

————

***) A se vedea Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificarile ulterioare.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close