Avizul Comitetului Economic si Social European privind propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat de informatii obligatoriu in domeniul fiscal

 

COM(2013) 348 final – 2013/0188 (CNS)

2014/C 67/12

Raportor: dl Petru Sorin DANDEA

La 27 iunie 2013, in conformitate cu articolul 115 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Consiliul a hotarat sa consulte Comitetul Economic si Social European cu privire la Propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat de informatii obligatoriu in domeniul fiscal

COM(2013) 348 final – 2013/0188 (CNS).

Sectiunea pentru uniunea economica si monetara si coeziune economica si sociala, insarcinata cu pregatirea lucrarilor Comitetului pe aceasta tema, si-a adoptat avizul la 4 octombrie 2013.

In cea de-a 493-a sesiune plenara, care a avut loc la 16 si 17 octombrie 2013 (sedinta din 16 octombrie), Comitetul Economic si Social European a adoptat prezentul aviz cu 142 voturi pentru, 2 voturi impotriva si 6 abtineri.

1. Concluzii si recomandari

1.1 CESE saluta propunerea de directiva [1] de modificare a Directivei 2011/16/UE in ceea ce priveste schimbul automat de informatii obligatoriu in domeniul fiscal (AEOI), considerand ca aceasta reprezinta un pas important in implementarea Planului de actiune in vederea consolidarii luptei impotriva fraudei si a evaziunii fiscale [2].

1.2 In opinia Comitetului, aceasta propunere nu poate fi avuta in vedere separat de alte initiative si evolutii europene si internationale care vizeaza un schimb mai amplu de informatii intre administratiile fiscale, cum ar fi, printre altele, extinderea Directivei privind impozitarea veniturilor din economii din 2005, reglementarea FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), in privinta careia mai multe tari europene incearca sa ajunga la un acord bilateral cu Statele Unite, in primul rand pentru conservarea propriilor drepturi, si Directiva privind schimbul automat de informatii deja existenta, a carei extindere se are in vedere in prezent.

1.3 Avand in vedere faptul ca statele membre pierd anual miliarde de euro ca efect al activitatilor de frauda si evaziune fiscala, CESE considera justificata propunerea Comisiei, care accelereaza punerea in aplicare a unora dintre prevederile Directivei 2011/16/UE privind AEOI.

1.4 Comisia propune completarea cu alte cinci categorii a listei categoriilor de venituri care fac obiectul AEOI. CESE este de acord cu includerea acestor noi categorii de venituri, considerand ca acestea sunt mai susceptibile a fi afectate de fenomenul de frauda fiscala decat cele deja existente in directiva.

1.5 Datorita faptului ca fenomenele de frauda si evaziune fiscala se manifesta la nivel global, combaterea acestora doar in interiorul UE devine imposibila. De aceea, CESE incurajeaza Comisia si statele membre sa-si intensifice eforturile de negociere, in cadrul OCDE sau al altor structuri globale, pentru a promova AEOI ca standard international.

1.6 In special, CESE solicita insistent statelor membre sa ia toate masurile necesare pentru ca viitorul standard pentru AEOI sa tina seama de cerintele juridice, experienta si expertiza UE in domeniu. CESE invita statele membre sa adopte o pozitie coordonata in acest sens, astfel incat punctul de vedere european sa aiba mai multa greutate in cadrul dezbaterilor internationale.

1.7 In ceea ce priveste initiativele internationale si europene, Comitetul considera ca trebuie sa se aiba in vedere crearea unor conditii cat mai echitabile cu putinta in relatiile cu cat mai multe tari, pentru a se putea preintampina pe cat posibil eventualele consecinte nefaste pentru Uniune, de natura economica sau de alt tip.

1.8 Din ratiuni de simplitate si eficienta, ca si de reducere a costurilor, precum si spre binele tuturor celor implicati, CESE considera ca ar trebui sa se actioneze in directia uniformizarii diferitelor sisteme de schimb de informatii, in prezent specifice fiecareia dintre initiative, si a combinarii lor intr-un singur sistem. Acest lucru ar trebui sa se intample cel putin la nivel european. Totodata, normele aferente acestora ar trebui sa fie clare, lipsite de ambiguitati si proportionale cu dimensiunile obiectivelor propuse.

1.9 CESE incurajeaza statele membre sa asigure resursele umane, tehnologice si financiare necesare implementarii cu succes a AEOI, tinand cont de complexitatea si volumul informatiilor care vor face obiectul transferului intre statele membre incepand cu anul 2015. Formarea functionarilor care vor avea ca atributii schimbul de informatii trebuie sa constituie o prioritate.

1.10 Pentru ca noile instrumente de combatere a infractiunilor fiscale sa fie eficiente, CESE considera ca atat Comisia, cat si statele membre trebuie sa-si intensifice eforturile de simplificare si unificare a legislatiei fiscale.

2. Propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE

2.1 Avand in vedere agravarea fenomenelor de frauda si de evaziune fiscala din ultimii ani, dar si efectele grave ale acestora asupra veniturilor fiscale ale statelor membre, care pierd anual miliarde de euro, Comisia a initiat acest proiect de directiva, care modifica unele prevederi ale Directivei 2011/16/UE privind schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal.

2.2 Obiectivul propunerii Comisiei este acela de a extinde domeniul de aplicare al AEOI in UE dincolo de ceea ce este prevazut in sistemul de schimb automat de informatii existent.

2.3 Comisia propune modificarea articolului 8 din directiva vizand introducerea de noi categorii de venituri care vor face obiectul AEOI, eliminarea conditiei de prag sub care un stat membru sa nu doreasca sa primeasca informatii de la un alt stat membru si accelerarea punerii in aplicare a prevederilor actualei directive privind extinderea schimbului automat de informatii.

2.4 Noile categorii de venituri care vor face obiectul AEOI sunt: dividendele, castigurile de capital, orice venituri generate de activele detinute intr-un cont financiar, orice suma pentru care institutia financiara este debitor, inclusiv orice plati de rambursare, precum si solduri ale conturilor. Pentru aceste venituri, statele membre ar urma sa transmita informatii incepand cu anul 2015.

2.5 Avand in vedere consultarile cu statele membre, Comisia propune eliminarea pragului sub care, in prezent, statele membre pot formula optiunea de a nu primi un anumit tip de informatii, aratand ca aceasta conditie nu este practica si ca statele membre sunt de acord cu eliminarea ei.

2.6 Pentru noile categorii de venituri care ar urma sa faca obiectul AEOI, Comisia nu mai mentine conditia disponibilitatii datelor care exista in prezent pentru categoriile de venituri incluse la articolul 8 alineatul (1). Aceasta abordare accelereaza extinderea si punerea in aplicare a sistemului de schimb automat de informatii obligatoriu.

2.7 Propunerea Comisiei vine in intampinarea initiativei unora dintre statele membre de a incheia acorduri cu Statele Unite ale Americii in legatura cu legislatia acestora privind conformitatea fiscala aplicabila conturilor din strainatate (FATCA), ele fiind astfel obligate sa ofere o cooperare mai extinsa, conform articolului 19 din Directiva privind cooperarea administrativa, si altor state membre.

3. Observatii generale

3.1 Prezentul proiect de directiva reprezinta una dintre masurile cuprinse in Planul [3] de actiune in vederea consolidarii luptei impotriva fraudei si a evaziunii fiscale prezentat de Comisie la sfarsitul anului 2012, la solicitarea Consiliului European. In avizul [4] sau, CESE a salutat prezentarea planului si si-a exprimat sprijinul pentru Comisie in combaterea acestor fenomene care afecteaza piata interna.

3.2 Anual, statele membre pierd miliarde de euro ca efect al activitatilor de frauda si evaziune fiscala. CESE considera ca frauda [5] si evaziunea fiscala [6], datorita faptului ca erodeaza bazele de impozitare, obligand statele membre sa majoreze nivelul taxelor, pe langa caracterul ilegal, reprezinta si practici imorale care afecteaza grav functionarea pietei interne si distorsioneaza echitatea sistemelor fiscale in raport cu contribuabilii.

3.3 Frauda si evaziunea fiscala se manifesta la nivel global. De aceea, masurile de combatere a acestor fenomene la nivelul pietei interne trebuie completate cu acorduri la nivelul OCDE, G8, G20 sau al altor organisme, care sa conduca la dezvoltarea AEOI ca standard international. CESE saluta eforturile unora dintre statele membre care au incheiat deja acorduri cu Statele Unite ale Americii privind conformitatea fiscala aplicabila conturilor din strainatate (FATCA). Coroborate cu articolul 19 din Directiva privind cooperarea administrativa, vor oferi statelor membre posibilitatea unei cooperari mai extinse in domeniul schimbului automat de informatii. Totusi, CESE saluta faptul ca propunerea de extindere a schimbului obligatoriu de informatii ofera statelor membre un temei juridic UE uniform care le va asigura certitudine juridica si conditii egale atat autoritatilor competente, cat si operatorilor economici. De asemenea, CESE considera ca este important ca viitorul standard global pentru schimbul de informatii sa tina seama de cerintele juridice, experienta si expertiza UE in domeniu.

3.4 Complexitatea ridicata, dar si diferentele mari care exista intre sistemele fiscale ale statelor membre se pot dovedi piedici majore in implementarea AEOI. CESE considera ca, pentru a asigura o functionare eficienta si eficace a noilor instrumente de combatere a fraudei si evaziunii fiscale, Comisia si statele membre ar trebui sa-si intensifice eforturile de simplificare si unificare a legislatiei fiscale.

4. Observatii specifice

4.1 Prin proiectul de directiva, Comisia doreste introducerea in cadrul AEOI a cinci noi categorii de venituri: dividendele, castigurile de capital, orice venituri generate de activele detinute intr-un cont financiar, orice suma pentru care institutia financiara este debitor, inclusiv orice plati de rambursare, precum si solduri ale conturilor. CESE este de acord cu includerea acestor noi categorii de venituri, considerand ca acestea, prin natura si dimensiunea lor, sunt mai susceptibile a fi afectate de fenomenul de frauda fiscala decat cele deja existente in directiva.

4.2 Pentru noile categorii de venituri care vor face obiectul schimbului automat de informatii, Comisia nu mai mentine conditia disponibilitatii datelor. Pentru aceste categorii de venituri, statele membre vor trebui sa transmita datele inregistrate incepand cu anul fiscal 2014. CESE saluta propunerea Comisiei, care accelereaza in acest fel implementarea AEOI prevazuta de Directiva 2011/16/UE.

4.3 Schimbul automat de informatii fiscale presupune un volum important de date care vor fi primite de fiecare stat membru de la toate celelalte state membre. CESE recomanda statelor membre sa asigure resursele umane, financiare si de tehnologia informatiei necesare implementarii AEOI incepand cu anul 2015.

4.4 Avand in vedere complexitatea datelor care vor face obiectul sistemului AEOI, CESE solicita statelor membre sa asigure formarea functionarilor care vor lucra in cadrul acestui sistem, pentru a se asigura o functionare eficienta a acestuia.

4.5 In proiectul de directiva, Comisia nu a formulat modificari referitoare la conditia disponibilitatii datelor referitoare la categoriile de venituri prevazute la articolul 8 alineatul (1) din Directiva 2011/16/UE. CESE recomanda statelor membre sa faca eforturi pentru ca aceste date sa poata fi colectate incepand cu anul 2017, cand, in conformitate cu actualele prevederi ale directivei, ele ar trebui incluse in sistemul AEOI.

Bruxelles, 16 octombrie 2013

Presedintele Comitetului Economic si Social European

Henri Malosse

[1] COM(2013) 348 final.

[2] COM(2012) 722 final.

[3] Idem.

[4] JO C 198, 10.7.2013, p. 34.

[5] Frauda fiscala este o forma de evaziune fiscala deliberata, care face de regula obiectul unor sanctiuni penale. Termenul inglobeaza situatiile in care sunt prezentate in mod deliberat declaratii false sau documente contrafacute. [Definitie preluata din COM(2012) 351 final].

[6] In general, evaziunea fiscala desemneaza mecanisme ilegale prin care obligatia de plata a impozitului este ascunsa sau ignorata, cu alte cuvinte contribuabilul plateste impozite mai mici decat cele pe care este obligat sa le plateasca din punct de vedere juridic, prin disimularea veniturilor si nedivulgarea de informatii autoritatilor fiscale. [Definitie preluata din COM(2012) 351 final].

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close