Norma ASF nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative

 

In M. Of. nr. 306 din 25 aprilie 2014 a fost publicata Norma ASF nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative.

Din cuprins:

ART. I

Norma nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 20/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 784 din 15 septembrie 2006, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 12^1

Auditorul financiar va efectua auditul financiar al situatiilor financiare anuale ale fondurilor de pensii facultative, cu respectarea standardelor internationale de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.”

2. La articolul 13 alineatul (1), literele f) – h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“f) o referire cu privire la aspectele asupra carora auditorii financiari atrag atentia printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;

g) o referire cu privire la gradul de conformitate a raportului administratorului cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar;

h) o referire cu privire la respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste:

(i) calculul, convertirea si evidenta contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii facultative;

(ii) calculul si evidenta comisionului constituit conform art. 92 alin. (2) din Lege;

(iii) calculul si evidenta activelor fondurilor de pensii facultative, inclusiv a dividendelor de incasat;

(iv) calculul si evidenta operatiunilor de incasari si plati efectuate prin conturile fondurilor de pensii facultative;

(v) calculul si evidenta transferurilor participantilor intre fondurile de pensii facultative;

(vi) calculul si evidenta utilizarii activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative, in caz de invaliditate si in caz de deces;

(vii) calculul si evidenta rezervelor tehnice ale fondului de pensii facultative, precum si a categoriilor de active admise sa acopere rezervele tehnice si regulile de dispersie a plasamentelor;”.

3. La articolul 13 alineatul (1), litera i) se abroga.

4. La articolul 13 alineatul (1), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“j) o referire cu privire la practicile si procedurile controlului si auditului intern al administratorului, precum si eventualele deficiente constatate si recomandarile facute pentru remedierea acestora. Aceasta precizare, cuprinsa in raportul de audit, trebuie inaintata administratorului printr-un document separat de opinia de audit, denumit <<Scrisoare catre conducerea societatii>>.”

5. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:

“ART. 13^1

Auditorul financiar este obligat sa respecte prevederile Codului etic pentru auditorii profesionisti, adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Romania.”

6. Titlul capitolului VII se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“CAPITOLUL VII

Raspunderea juridica”

7. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 21

Perioada de auditare a unui administrator, respectiv a unui fond de pensii facultative de catre acelasi auditor financiar este de maximum 5 ani.”

ART. II

Prevederile prezentei norme se aplica incepand cu raportul de audit aferent exercitiului financiar 2014.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close