Republicare oficiala. Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

feature photo

 

In M. Of. nr. 320 din 30 aprilie 2014 a fost republicata Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 205/2004 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004 şi a mai fost modificata şi completata prin Legea nr. 9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.

 

   CAPITOLUL I

   Dispoziţii generale

 

ART. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza masurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de viaţa şi bunastare ale animalelor cu sau fara deţinator.

(2) Gestionarea populaţiei canine fara stapan de pe teritoriul Romaniei se reglementeaza prin lege speciala.

ART. 2

In sensul prezentei legi, prin deţinator de animale se inţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice persoana fizica sau juridica in ingrijirea careia se afla animalul.

ART. 3

Deţinatorii de animale au obligaţia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare şi de zooigiena privind adapostirea, hranirea, ingrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunastarea animalelor.

ART. 4

Deţinatorii de animale au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţa de acestea, de a asigura condiţiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona şi/sau izgoni.

ART. 5

(1) Deţinatorii de animale au obligaţia de a asigura acestora, in funcţie de nevoile etologice, specie, rasa, sex, varsta şi categorie de producţie, urmatoarele:

a) un adapost corespunzator;

b) hrana şi apa suficiente;

c) posibilitatea de mişcare suficienta;

d) ingrijire şi atenţie;

e) asistenţa medicala.

(2) Deţinatorilor de animale le este interzis sa aplice rele tratamente şi cruzimi.

ART. 6

(1) In sensul prezentei legi, prin rau tratament se inţelege comportamentul brutal, abuzul in utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum şi neasigurarea condiţiilor prevazute la art. 5 alin. (1).

(2) In sensul prezentei legi, prin cruzime faţa de animale se inţelege:

a) omorarea animalelor, cu intenţie;

b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;

c) organizarea de lupte intre animale sau cu animale;

d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;

e) folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme şi in scopuri asemanatoare, daca aceste activitaţi le provoaca suferinţe fizice şi psihice, afecţiuni sau raniri;

f) abandonarea şi/sau alungarea unui animal a carui existenţa depinde de ingrijirea omului;

g) administrarea de substanţe destinate stimularii capacitaţilor fizice ale animalelor in timpul competiţiilor sportive, sub forma dopajului;

h) maltratarea şi schingiuirea animalelor;

i) intervenţiile chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor;

j) provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace;

k) desparţirea puilor de mama pana la varsta de minimum opt saptamani de viaţa;

l) capturarea animalelor prin alte metode decat cele prevazute de lege;

m) folosirea armelor cu tranchilizant in alte situaţii decat pentru imobilizarea animalelor.

ART. 7

Abandonul consta in lasarea unui animal aflat in proprietatea şi ingrijirea omului, pe domeniul public, fara hrana, adapost şi tratament medical.

ART. 8

Animalele folosite in scopuri experimentale sunt supuse unor reguli de protecţie specifice, fara a li se provoca suferinţe inutile.

ART. 9

(1) Este interzisa eutanasierea cainilor, a pisicilor şi a altor animale realizata cu nerespectarea procedurii prevazute de lege.

(2) Prin excepţie, animalele cu boli incurabile constatate in condiţiile legii de medicul veterinar vor fi eutanasiate de indata.

ART. 10

(1) Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor**) reprezinta autoritatea naţionala in domeniul protecţiei animalelor.

(2) Condiţiile de deţinere, adapostire şi intreţinere a animalelor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

————

**) Conform art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitaţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor se infiinţeaza prin reorganizarea Agenţiei Romane pentru Siguranţa Alimentelor, a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltarii Rurale, precum şi a unor servicii care funcţioneaza in structura aceluiaşi minister.

 

   CAPITOLUL II

   Condiţii privind deţinerea animalelor

 

ART. 11

(1) Deţinatorii de animale pot deţine animale salbatice, potrivit legii, numai daca sunt autorizaţi de direcţia sanitara veterinara şi pentru siguranţa alimentelor judeţeana, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Condiţiile privind deţinerea animalelor salbatice se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale, la propunerea Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(3) Deţinatorii de animale pot deţine animale salbatice pe o perioada determinata de timp, in vederea ingrijirii şi recuperarii fizice, pentru animalele aflate in impas de supravieţuire, cu acordul Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

ART. 12

(1) Deţinatorii de animale au obligaţia de a ingriji şi trata in mod corespunzator un animal bolnav sau ranit.

(2) Autoritatea sanitara veterinara poate dispune taierea sau uciderea, dupa caz, a unui animal bolnav ori ranit, pentru a-l scuti de suferinţe fizice şi psihice inutile, in condiţii stabilite prin ordin al preşedintelui Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplica animalelor folosite in scopuri ştiinţifice sau in alte scopuri experimentale.

ART. 13

Deţinatorii de animale care selecţioneaza un animal pentru reproducţie au obligaţia de a respecta caracteristicile anatomice, fiziologice şi comportamentale ale speciei şi rasei respective, astfel incat sa nu fie compromise performanţele, sanatatea şi bunastarea descendenţilor.

ART. 14

Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligaţia de a folosi mijloace de dresaj care sa nu provoace traume psihice sau fizice, precum şi de a folosi metode care sa nu prejudicieze sanatatea ori bunastarea animalului.

 

   CAPITOLUL III

   Condiţii privind comerţul cu animale, transportul animalelor, precum şi folosirea acestora in scop publicitar, in spectacole, expoziţii, competiţii şi manifestari similare

 

ART. 15

Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, din considerente privind protecţia animalelor sau conservarea speciilor de animale existente pe teritoriul ţarii, poate impune anumite condiţii, precum şi limita sau interzice importul, exportul, tranzitul şi comerţul cu animale, ţinand cont de reglementarile comunitare.

ART. 16

(1) Transportatorii au obligaţia de a transporta animalele in condiţii corespunzatoare, in funcţie de specie, stare fiziologica, sex, varsta, categorie de producţie, pentru a evita ranirea ori epuizarea fizica şi/sau psihica a acestora.

(2) Condiţiile privind transportul animalelor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

ART. 17

Animalele pot fi folosite in scop publicitar, in spectacole, expoziţii, competiţii sau alte manifestari similare numai daca:

a) organizatorul asigura condiţiile prevazute la art. 5;

b) sanatatea şi bunastarea animalelor nu sunt puse in pericol.

ART. 18

(1) In cursul competiţiilor sau cu alte ocazii este interzis sa se administreze animalelor substanţe ori sa fie supuse unor procedee pentru creşterea sau diminuarea nivelului natural al performanţelor.

(2) Comisia de organizare a competiţiilor şi/sau de arbitraj va cuprinde obligatoriu şi un reprezentant al organizaţiilor de protecţie a animalelor.

 

   CAPITOLUL IV

   Intervenţii chirurgicale

 

   ART. 19

(1) Animalele sunt supuse intervenţiilor chirurgicale numai in cazurile motivate.

(2) Intervenţiile chirurgicale se efectueaza sub anestezie locala sau, dupa caz, generala, numai de catre medici veterinari.

(3) Intervenţiile chirurgicale se efectueaza in spaţii autorizate, cu excepţia situaţiilor in care intervenţia se impune la faţa locului.

(4) Manoperele medicale care pot provoca suferinţa animalului trebuie efectuate de catre medicul veterinar.

ART. 20

Prin excepţie de la dispoziţiile art. 19 alin. (2), in cazul animalelor utilizate in scopuri ştiinţifice sau in alte scopuri experimentale, intervenţiile chirurgicale ori alte tratamente pot fi efectuate şi de alte persoane care au calificarea necesara.

 

   CAPITOLUL V

   Sacrificarea si uciderea animalelor

 

ART. 21

Animalele nu vor fi supuse unor suferinţe inutile in cazul sacrificarii sau uciderii.

ART. 22

Sacrificarea şi uciderea animalelor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale specifice in vigoare.

ART. 23

Prevederile art. 22 nu se aplica animalelor care, din cauza unor accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise imediat.

 

   CAPITOLUL VI

   Folosirea animalelor in scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale

 

ART. 24

Animalele pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifica, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse biologice, atunci cand obiectivul activitaţii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implica folosirea animalelor.

 

   CAPITOLUL VII

   Sanctiuni

 

ART. 25

(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda:

a) uciderea animalelor, cu intenţie, fara drept;

b) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale salbatice captive;

c) organizarea de lupte intre animale sau cu animale;

d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;

e) ranirea sau schingiuirea animalelor;

f) intervenţiile chirurgicale destinate modificarii aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor.

(2) In cazul condamnarii pentru una dintre infracţiunile prevazute la alin. (1), instanţa poate dispune ca pedeapsa complementara interdicţia de a deţine animale pentru o perioada de la un an la 5 ani.

ART. 26

(1) Constituie contravenţii urmatoarele fapte:

a) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1);

b) nerespectarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. e) – g), k) şi m);

c) nerespectarea dispoziţiilor art. 14;

d) nerespectarea dispoziţiilor art. 30 alin. (3).

(2) Contravenţiile prevazute la alin. (1) se sancţioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 de lei.

ART. 27

In cazul savarşirii de doua ori a faptelor prevazute la art. 25 alin. (1) lit. a) şi b) de catre proprietarul animalelor, pe langa amenda contravenţionala se aplica şi masura confiscarii animalelor. In acest caz, toate animalele vor fi cazate in adaposturi care funcţioneaza pe langa consiliile locale, in vederea adopţiei sau a valorificarii, in condiţiile legii.

ART. 28

In cazul constatarii unei infracţiuni, instanţa poate dispune pe seama proprietarului interdicţia de a deţine animale pe o perioada de 5 ani.

ART. 29

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevazute la art. 26 se fac de persoane imputernicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Afacerilor Interne.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 26, agentul constatator facand menţiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(3) Contravenţiilor prevazute la art. 26 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare.

 

   CAPITOLUL VIII

   Dispoziţii finale

 

ART. 30

(1) Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Afacerilor Interne, prin organele abilitate, in colaborare cu reprezentanţii organizaţiilor de protecţie a animalelor, monitorizeaza aplicarea prezentei legi.

(2) Pentru indeplinirea prevederilor prezenţei legi, persoanele imputernicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al Ministerului Afacerilor Interne au acces in cladiri, adaposturi şi alte locuri unde sunt ţinute animalele, precum şi dreptul de a solicita orice informaţie şi documente necesare controlului şi de a preleva probe pentru cercetari şi analize de laborator.

(3) In situaţia in care locul unde sunt ţinute animalele se afla la domiciliul sau reşedinţa deţinatorilor de animale, accesul persoanelor prevazute la alin. (2) in acest spaţiu se face cu acordul deţinatorului. In lipsa acordului, deţinatorul de animale are obligaţia de a face dovada respectarii dispoziţiilor art. 5.

ART. 31

Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba in termen de 60 de zile, prin ordin comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al preşedintelui Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor*), cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor.

————

*) A se vedea Ordinul preşedintelui Autoritaţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (in prezent Ministerul Internelor şi Reformei Administrative are titulatura Ministerul Afacerilor Interne).

 

ART. 32

Ordinele prevazute la art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2) şi art. 16 alin. (2) se emit in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 33

(1) Radiodifuziunea şi Televiziunea Romana promoveaza programe de protecţie a animalelor.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale, in cadrul orelor de educaţie civica, va promova acţiuni de protecţie a animalelor.

ART. 34

Prezenta lege intra in vigoare la 10 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I**).

————

**) Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close