Republicare oficiala. Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordarii gratierii

 

In M. Of. nr. 287 din 18 aprilie 2014 a fost republicata Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordarii gratierii.

Din cuprins:

*) Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 546/2002 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 755 din 16 octombrie 2002 si ulterior a fost modificata prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Gratierea este masura de clementa ce consta in inlaturarea, in total sau in parte, a executarii pedepsei aplicate de instanta ori in comutarea acesteia in una mai usoara.

ART. 2

Gratierea poate fi acordata individual, prin decret al Presedintelui Romaniei, potrivit art. 94 lit. d) din Constitutia Romaniei, republicata, sau colectiv, de catre Parlament, prin lege organica, conform prevederilor art. 73 alin. (3) lit. i) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

CAPITOLUL II

Gratierea individuala

 

ART. 3

(1) Gratierea individuala se acorda la cerere sau din oficiu, numai dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.

(2) Decretul de gratiere individuala nu poate fi revocat.

ART. 4

Cererea de gratiere individuala, impreuna cu actele anexate, se adreseaza Presedintelui Romaniei si poate fi facuta de:

a) persoana fizica condamnata, aparatorul ori reprezentantul legal al acesteia;

b) sotul persoanei fizice condamnate, ascendentii, descendentii, fratii, surorile ori copiii acestora, precum si de aceleasi rude ale sotului persoanei condamnate;

c) reprezentantul legal sau avocatul persoanei juridice condamnate.

ART. 5

(1) Cererea de gratiere contine in mod obligatoriu datele de identificare a persoanei condamnate si pedeapsa pentru care se solicita gratierea.

(2) La cererea de gratiere formulata in cazul persoanei fizice se anexeaza, in copie legalizata, hotararea definitiva de condamnare, certificatul de cazier judiciar si, dupa caz, acte de stare civila, certificate medicale, rapoarte de ancheta sociala si alte acte pe care solicitantul le considera necesare in sustinerea cererii sale.

(3) La cererea de gratiere formulata in cazul persoanei juridice se anexeaza, in copie legalizata, hotararea definitiva de condamnare, adeverinta emisa de organul care a autorizat infiintarea persoanei juridice sau care a inregistrat persoana juridica, din care sa rezulte antecedentele penale ale acesteia, precum si alte acte pe care solicitantul le considera necesare in sustinerea cererii sale.

ART. 6

(1) In vederea exercitarii prerogativei de gratiere, Presedintele Romaniei poate solicita, atunci cand socoteste necesar, avize consultative de la Ministerul Justitiei, care este obligat sa le inainteze in termen de 30 de zile de la data solicitarii.

(2) De asemenea, atunci cand considera necesar, Presedintele Romaniei poate solicita informatii cu privire la persoana fizica organelor administratiei publice locale, conducatorului locului de detentie, organelor judecatoresti si ale parchetelor, organelor de politie si altor institutii publice, precum si comandantului unitatii, pentru condamnatii militari.

(3) In cazul cererilor de gratiere formulate pentru persoana juridica, Presedintele Romaniei poate solicita, atunci cand socoteste necesar, informatii de la registrul comertului, de la autoritatile cu atributii de control in domeniul fiscal si vamal, de la organul care a autorizat infiintarea persoanei juridice sau care a inregistrat persoana juridica, de la organele administratiei publice locale, precum si de la orice alta institutie publica.

ART. 7

Decretul de gratiere se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 8

Decretul de gratiere trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a) datele de identificare a persoanei condamnate: numele, prenumele, prenumele parintilor, data si locul nasterii in cazul persoanei fizice, respectiv denumirea, sediul, codul de inregistrare fiscala, actul prin care s-a aprobat infiintarea in cazul persoanei juridice;

b) elementele de identificare a hotararii judecatoresti de condamnare;

c) pedeapsa aplicata de instanta, care face obiectul gratierii;

d) modalitatea gratierii – totala sau partiala, indicandu-se partea de pedeapsa gratiata, pentru gratierea partiala.

ART. 9

(1) Prin decret se pot gratia una sau mai multe pedepse.

(2) Gratierea individuala in cazul persoanei fizice se acorda numai pentru pedepse sau masuri educative privative de libertate.

(3) Nu pot fi gratiate pedepsele deja executate, pedepsele a caror executare nu a inceput din cauza sustragerii condamnatului de la executare, condamnarile cu suspendarea executarii pedepsei, precum si pedepsele complementare si cele accesorii aplicate persoanei fizice.

(4) In cazul persoanei juridice pot fi gratiate atat pedeapsa principala, cat si pedepsele complementare prevazute la art. 139 si 140 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Gratierea individuala nu are efect asupra laturii civile si asupra masurilor administrative pronuntate intr-o cauza penala.

ART. 10

In situatia respingerii cererii de gratiere, actul de respingere va fi comunicat persoanei care a introdus cererea, in termen de 30 de zile de la data adoptarii deciziei de catre Presedintele Romaniei.

ART. 11

Gratierea individuala poate fi refuzata de catre beneficiarul ei atunci cand cererea a fost facuta de alta persoana. Aceasta prevedere nu se aplica in cazul condamnatului minor.

 

CAPITOLUL III

Gratierea colectiva

 

ART. 12

Gratierea colectiva se acorda unui numar de persoane pentru condamnari determinate prin cuantumul pedepselor sau prin infractiunile pentru care au fost pronuntate.

ART. 13

(1) Gratierea colectiva poate avea ca obiect numai pedepse aplicate de instanta pentru fapte savarsite anterior datei prevazute in legea de gratiere.

(2) Atunci cand legea de gratiere intra in vigoare inaintea ramanerii definitive a hotararii de condamnare, gratierea isi produce efectele numai de la data ramanerii definitive a hotararii.

ART. 14

(1) In situatia pluralitatii de infractiuni pentru care s-au aplicat pedepse ce au fost contopite, obiectul gratierii colective il constituie pedepsele aplicate pentru fiecare dintre infractiuni, si nu pedeapsa rezultanta.

(2) In cazurile prevazute la alin. (1), daca pentru unele dintre aceste pedepse este incidenta gratierea, ele vor fi descontopite, iar daca a ramas o singura pedeapsa din pedeapsa rezultanta, care nu este gratiata, va fi inlaturat si sporul eventual aplicat.

(3) Comutarea se poate face numai intr-o pedeapsa mai usoara, prevazuta de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si numai in limitele stabilite de acesta.

ART. 15

(1) In cazul initierii legii de gratiere de catre Guvern, sarcina elaborarii proiectului de lege revine Ministerului Justitiei.

(2) Administratia Nationala a Penitenciarelor*) poate face propuneri motivate Ministerului Justitiei in vederea initierii unei legi de gratiere.

————

*) A se vedea art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004, cu modificarile ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii comune

 

ART. 16

(1) Gratierea este totala atunci cand priveste pedeapsa principala in integralitatea ei.

(2) Gratierea partiala poate privi o parte determinata din pedeapsa, o parte calculata prin raportare la pedeapsa in intregul ei, precum si restul pedepsei ramase de executat.

ART. 17

Gratierea individuala se acorda neconditionat, iar gratierea colectiva poate fi acordata si conditionat.

ART. 18

(1) Aducerea la indeplinire a dispozitiilor legale privind gratierea atunci cand intervine dupa ramanerea definitiva a hotararii se face in conformitate cu art. 596 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Gratierea se aplica in termen de cel mult 48 de ore de la data publicarii actului de gratiere in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 19

Efectele gratierii sunt cele prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 20

Gratierea nu impiedica exercitarea cailor extraordinare de atac de catre condamnat, in conditiile legii, si nu poate constitui temei pentru respingerea acestora.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

ART. 21

Dispozitiile prezentei legi se aplica numai cererilor de gratiere depuse dupa intrarea ei in vigoare, precum si cererilor de gratiere anterioare, daca aceasta reglementare este mai favorabila.

ART. 22

(1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 302/1952 privind procedura gratierii, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 46 din 9 septembrie 1952.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close