Normele privind aplicarea unitara a prevederilor art. 18 „Pensii” al Convenţiei dintre Romania si Canada pentru evitarea dublei impuneri

Normele privind aplicarea unitara a prevederilor art. 18 „Pensii” al Convenţiei dintre Romania si Canada pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital in ceea ce priveste tratamentul fiscal al veniturilor din pensii si/sau al sumelor platite din asigurari sociale obţinute din Romania de un rezident al Canadei

In M. Of. nr. 360 din 15 mai 2014 a fost publicat OMFP nr. 663/2014 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea unitara a prevederilor art. 18 “Pensii” al Convenţiei dintre Romania si Canada pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital in ceea ce priveste tratamentul fiscal al veniturilor din pensii si/sau al sumelor platite din asigurari sociale obţinute din Romania de un rezident al Canadei.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele privind aplicarea unitara a prevederilor art. 18 “Pensii” al Convenţiei dintre Romania si Canada pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital in ceea ce priveste tratamentul fiscal al veniturilor din pensii si/sau al sumelor platite din asigurari sociale obţinute din Romania de un rezident al Canadei, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Direcţia generala de legislaţie Cod fiscal si reglementari vamale din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generala de reglementare a colectarii creanţelor bugetare, Direcţia generala de servicii pentru contribuabili, precum si direcţiile generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

NORME

privind aplicarea unitara a prevederilor art. 18 “Pensii” al Convenţiei dintre Romania si Canada pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, in ceea ce priveste tratamentul fiscal al veniturilor din pensii si/sau al sumelor platite din asigurari sociale obţinute din Romania de un rezident al Canadei

 

In aplicarea art. 18 “Pensii” din Convenţia dintre Romania si Canada pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, denumita in continuare convenţie, se fac urmatoarele precizari:

1. Potrivit prevederilor alin. 1 al art. 18 “Pensii” din convenţie, pensiile, inclusiv sumele primite din asigurarile sociale, provenind din Romania si platite unui rezident al Canadei, pot fi impuse in Canada.

2. Potrivit prevederilor alin. 2 al art. 18 “Pensii” din convenţie, pensiile, inclusiv sumele din asigurari sociale, provenind din Romania si platite unui rezident al Canadei, pot fi, de asemenea, impuse in statul din care provin si potrivit legislaţiei acelui stat, respectiv in Romania, dar in cazul sumelor periodice impozitul astfel stabilit nu va depasi 15% din suma bruta a plaţilor periodice platite unui beneficiar in anul calendaristic vizat, care depaseste 12.000 de dolari canadieni sau echivalentul in moneda romana.

3. Astfel, suma bruta a plaţilor periodice, respectiv a veniturilor din pensii si/sau a sumelor din asigurari sociale platite unui beneficiar rezident al Canadei, in anul calendaristic vizat, care depaseste 12.000 de dolari canadieni sau echivalentul in moneda romana este impozabila in Romania, cota de impozit fiind de 15%.

4. Pentru stabilirea echivalentului in moneda romana a venitului neimpozabil din pensie si/sau din asigurari sociale de 12.000 de dolari canadieni se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a Romaniei, valabil pentru ziua de 15 a lunii anterioare lunii in care se efectueaza plata pensiei catre nerezident.

5. Pentru a beneficia de prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si Canada, nerezidentul beneficiar al venitului din pensie si/sau al sumelor din asigurari sociale din Romania are obligaţia sa prezinte certificatul de rezidenţa fiscala eliberat de autoritatea competenta din Canada.

5.1. Certificatul de rezidenţa fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac plaţile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu excepţia situaţiei in care se schimba condiţiile de rezidenţa.

5.2. Nerezidentul beneficiar al venitului din pensie si/sau al sumelor din asigurari sociale din Romania va depune la platitorul de venit originalul sau copia legalizata a certificatului de rezidenţa fiscala, insoţit de o traducere autorizata in limba romana.

5.3. In certificatul de rezidenţa fiscala, prezentat de nerezidentul care a obţinut din Romania venituri din pensie si/sau sume din asigurari sociale, trebuie sa se ateste ca acesta a fost rezident in Canada, in anul/perioada obţinerii veniturilor din pensie si/sau a sumelor din asigurari sociale.

5.4. Forma si conţinutul certificatului de rezidenţa fiscala pentru rezidentul canadian este cea emisa de autoritatea competenta canadiana. Certificatul de rezidenţa fiscala trebuie sa cuprinda, in principal, elemente de identificare ale nerezidentului, precum si a autoritaţii care a emis certificatul de rezidenţa fiscala, de exemplu: numele, adresa, codul de identificare fiscala, menţiunea ca este rezident fiscal in Canada, precum si data emiterii certificatului.

6. Exemple de calcul:

6.1. Exemplul 1: O persoana fizica rezidenta in Canada primeste din Romania o pensie platita in baza legislaţiei romane si/sau sume din asigurari sociale, in cuantum de 2.559 lei/luna. Pentru aplicarea prevederilor Convenţiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si Canada, plafonul anual neimpozabil de 12.000 de dolari canadieni si a impozitului datorat in Romania de nerezident se va stabili dupa cum urmeaza:

______________________________________________________________________________

| Anul 2011 | Cursul de | Venitul brut | Venitul brut din| Valoarea cumulata a |

|           | schimb   | din pensii   | pensii si/sau   | venitului brut din |

|           | leu/dolar | si/sau suma | suma din       | pensii si/sau a     |

|           | canadian*)| din asigurari| asigurari      | sumei din asigurari |

|           |           | sociale     | sociale (dolari | sociale primite de |

|           |           |   (lei)     | canadieni)     | la inceputul anului |

|           |           |             |                 | (dolari canadieni) |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

|     1     |     2     |     3       |   4 = 3 : 2   |           5         |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| ianuarie |   3,1994 |         2559 |       799,8375 |             799,84 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| februarie |   3,2042 |         2559 |       798,6393 |             1598,48 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| martie   |   3,1888 |         2559 |       802,4962 |             2400,98 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| aprilie   |   3,0527 |         2559 |       838,2743 |             3239,25 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| mai       |   2,9419 |         2559 |       869,8460 |             4109,10 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| iunie     |   2,9823 |         2559 |       858,0626 |             4967,16 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| iulie     |   3,0101 |         2559 |       850,1379 |             5817,30 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| august   |   3,1420 |         2559 |       814,4494 |            6631,75 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| septembrie|   3,0471 |         2559 |       839,8149 |             7471,56 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| octombrie |   3,1426 |         2559 |       814,2939 |             8285,85 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| noiembrie |   3,0821 |         2559 |       830,2781 |             9116,13 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| decembrie |   3,1369 |         2559 |       815,7735 |             9931,91 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

*) S-a utilizat cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a Romaniei, valabil pentru ziua de 15 a lunii anterioare lunii in care se efectueaza plata pensiei catre nerezident.

 

Suma bruta a plaţilor periodice, respectiv a veniturilor din pensii, si/sau a sumelor din asigurari sociale platite din Romania unui beneficiar rezident in Canada, in anul calendaristic 2011 nu a depasit 12.000 de dolari canadieni si, prin urmare, acest venit nu este impozabil in Romania.

6.2. Exemplul 2: O persoana fizica rezidenta in Canada primeste din Romania o pensie platita in baza legislaţiei romane si/sau sume din asigurari sociale, in cuantum de 3.740 lei/luna. Pentru aplicarea prevederilor Convenţiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si Canada plafonul anual neimpozabil de 12.000 de dolari canadieni si a impozitului datorat in Romania de nerezident se va stabili dupa cum urmeaza:

______________________________________________________________________________

| Anul 2011 | Curs de   | Venitul brut | Venitul brut din| Valoarea cumulata a |

|           | schimb   | din pensii   | pensii si/sau   | venitului brut din |

|           | leu/dolar | si/sau suma | suma din       | pensii si/sau a     |

|           | canadian*)| din asigurari| asigurari       | sumei din asigurari |

|           |           | sociale     | sociale (dolari | sociale primite de |

|           |           |   (lei)     | canadieni)     | la inceputul anului | |           |           |             |                | (dolari canadieni) |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

|     1     |     2     |       3     |   4 = 3 : 2   |         5         |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| ianuarie |   3,1994 |         3740 |       1168,9692 |             1168,97 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| februarie |   3,2042 |         3740 |       1167,2180 |             2336,19 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| martie   |   3,1888 |         3740 |       1172,8550 |             3509,04 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| aprilie  |   3,0527 |         3740 |       1225,1450 |             4734,19 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| mai       |   2,9419 |         3740 |       1271,2873 |             6005,48 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| iunie     |   2,9823 |         3740 |       1254,0657 |             7259,54 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| iulie     |   3,0101 |         3740 |       1242,4836 |             8502,02 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| august   |   3,1420 |         3740 |       1190,3246 |             9692,35 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| septembrie|   3,0471 |         3740 |       1227,3965 |           10919,75 |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| octombrie |   3,1426 |         3740 |       1190,0974 |           12109,84 |

|           |           |             |                 | 12109,84 – 12000 = |

|           |           |             |                 | 109,84 CAD         |

|           |           |              |                 | 109,84 x 3,1426 =   |

|           |           |             |                 | 345,18 lei         |

|           |           |             |                 | 345,15 x 15% =     |

|           |           |             |                 | 52 lei             |

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

*) S-a utilizat cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a Romaniei, valabil pentru ziua de 15 a lunii anterioare lunii in care se efectueaza plata pensiei catre nerezident.

 

Suma bruta a plaţilor periodice, respectiv a pensiilor si/sau a sumelor din asigurari sociale platite din Romania unui beneficiar rezident in Canada in anul calendaristic 2011 a depasit 12.000 de dolari canadieni in luna octombrie. Prin urmare, suma bruta a pensiei, inclusiv a sumei din asigurari sociale care a depasit 12.000 de dolari canadieni sau echivalentul in moneda romana se impoziteaza in Romania cu o cota de 15%.

______________________________________________________________________________

| noiembrie |         – |         3740 |               – | 3740 x 15% = 561 lei|

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

| decembrie |         – |        3740 |               – | 3740 x 15% = 561 lei|

|___________|___________|______________|_________________|_____________________|

 

Platitorul de venituri din pensii si/sau al sumelor din asigurari sociale are obligaţia de a calcula pentru luna noiembrie, respectiv pentru luna decembrie impozitul aferent acestor venituri, potrivit prevederilor convenţiei. Impozitul astfel calculat se reţine si se vireaza la bugetul de stat potrivit art. 70 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Platitorul de venituri din pensii si/sau al sumelor din asigurari sociale va solicita anual persoanei fizice rezidente in Canada care obţine din Romania venituri din pensii si/sau sume din asigurari sociale, o declaraţie pe propria raspundere in care respectiva persoana va menţiona daca obţine venituri din pensii si/sau sume din asigurari sociale si de la alt/alţi platitor/platitori de venituri din pensii din Romania.

8. Daca in perioada in care persoanele rezidente canadiene au prezentat certificatele de rezidenţa s-au facut reţineri de impozit care au depasit prevederile din convenţia de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si Canada, acestea au dreptul sa solicite restituirea impozitului reţinut in plus, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close