Procedura de cautare si de furnizare a datelor privind inmatricularea vehiculelor

 

In M. Of. nr. 334 din 7 mai 2014 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 65/2014 pentru stabilirea Procedurii de cautare si de furnizare a datelor privind inmatricularea vehiculelor, precum si a elementelor acestor date.

Din cuprins:

ART. 1

Prezentul ordin stabileste Procedura de cautare si de furnizare a datelor privind inmatricularea vehiculelor prevazute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari, precum si elementele acestor date.

ART. 2

Procedura de cautare si de furnizare a datelor privind inmatricularea vehiculelor, precum si elementele acestor date sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 3

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

*

 

Prezentul ordin transpune in legislatia nationala prevederile art. 4 alin. (1) teza a doua, alin. (2) teza a doua si alin. (4) si ale anexei I la Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 288 din 5 noiembrie 2011, si creeaza cadrul juridic necesar aplicarii pct. 2 si 3 din cap. 3 al anexei la Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea in aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperarii transfrontaliere, in special in domeniul combaterii terorismului si a criminalitatii transfrontaliere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 6 august 2008.

 

ANEXA 1

 

PROCEDURA

de cautare si de furnizare a datelor privind inmatricularea vehiculelor, precum si elementele acestor date

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Prin prezenta procedura se stabileste modul de:

a) cautare automatizata de catre politia rutiera din cadrul Politiei Romane si Politia de Frontiera Romana a datelor privind inmatricularea vehiculelor prevazute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari, in sistemele de evidenta ale statelor membre;

b) furnizare de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, denumita in continuare DRPCIV, a datelor privind inmatricularea vehiculelor prevazute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 5/2014, prin accesarea automatizata de catre punctele nationale de contact ale statelor membre, altele decat Romania, a Registrului national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, denumit in continuare RNEPCVI.

(2) Cautarea automatizata prevazuta la alin. (1) lit. a) vizeaza vehiculele inmatriculate intr-un stat membru, altul decat Romania, cu care au fost savarsite incalcari pe teritoriul Romaniei.

(3) Activitatea de furnizare a datelor prevazuta la alin. (1) lit. b) vizeaza vehiculele inmatriculate in Romania, cu care au fost savarsite incalcari pe teritoriile altor state membre.

(4) Detalierea elementelor datelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) este prevazuta in anexele nr. 3 – 5.

(5) Prezenta procedura se aplica in mod corespunzator si in situatia cautarii si furnizarii datelor privind inmatricularea vehiculelor in relatia cu un stat tert in baza si in conditiile acordului incheiat de statul tert cu Uniunea Europeana in vederea participarii la schimbul de date privind inmatricularea vehiculelor potrivit Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, de la momentul intrarii in vigoare a acestui acord.

ART. 2

(1) In sensul prezentei proceduri, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) incalcari – incalcari ale normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, astfel cum acestea sunt stabilite la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 5/2004;

b) date privind inmatricularea vehiculelor – date privind vehiculele si date privind proprietarii sau detinatorii vehiculelor aflate in sistemele de evidenta apartinand statelor membre;

c) componenta nationala a platformei informatice EUCARIS – aplicatie a platformei informatice EUCARIS destinata realizarii schimbului de date privind inmatricularea vehiculelor in temeiul Directivei 2011/82/UE si administrata, la nivel national, de DRPCIV;

d) cautare individuala – cautare automatizata utilizand componenta nationala a platformei informatice EUCARIS, prin care se acceseaza, in timp real, sub forma de cerere transmisa, sistemul de evidenta apartinand altui stat membru si se obtin date privind inmatricularea unui singur vehicul;

e) cautare multipla – cautare automatizata utilizand componenta nationala a platformei informatice EUCARIS, prin care se interogheaza in mod asincron sistemul de evidenta apartinand altui stat membru si se obtin date privind inmatricularea referitoare la mai mult de un vehicul;

f) personal autorizat – personalul special desemnat din politia rutiera din cadrul Politiei Romane sau din Politia de Frontiera Romana care are acces la componenta nationala a platformei informatice EUCARIS.

(2) Prezenta procedura utilizeaza termeni si expresii avand semnificatia prevazuta la art. 2 din Legea nr. 5/2014.

ART. 3

Inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Romane si inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera desemneaza cate o structura pentru a coordona, la nivelul fiecarui inspectorat general, activitatile specifice privind schimbul transfrontalier de informatii referitoare la incalcari, prin utilizarea cautarii automatizate a datelor privind inmatricularea vehiculelor in sistemele de evidenta apartinand altor state membre, in conditiile Legii nr. 5/2014.

ART. 4

(1) In vederea asigurarii cautarii si furnizarii datelor privind inmatricularea vehiculelor, in conditiile prezentei proceduri, DRPCIV indeplineste urmatoarele activitati:

a) asigura functionarea componentei nationale a platformei informatice EUCARIS;

b) asigura accesul la componenta nationala a platformei informatice EUCARIS pentru personalul autorizat;

c) intocmeste si actualizeaza lista cu personalul autorizat;

d) adopta masuri tehnice, operative si de procedura pentru asigurarea disponibilitatii efectuarii de cautari automatizate sau furnizarii de date privind inmatricularea vehiculelor, 24 de ore din 24 si 7 zile din 7;

e) adopta masuri de securitate in legatura cu gestionarea si functionarea echipamentelor si programelor informatice aferente componentei nationale a platformei informatice EUCARIS.

(2) In cazul unor probleme tehnice care nu permit asigurarea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. d), DRPCIV informeaza imediat atat punctele nationale de contact ale statelor membre, cat si politia rutiera din cadrul Politiei Romane si Politia de Frontiera Romana si convine cu acestea asupra modalitatii alternative temporare de efectuare a schimbului de date.

(3) DRPCIV asigura sprijin si asistenta politiei rutiere din cadrul Politiei Romane si Politiei de Frontiera Romane in instalarea aplicatiilor client la nivelul acestor structuri pentru utilizarea componentei nationale a platformei informatice EUCARIS.

(4) DRPCIV asigura sprijin, asistenta si indrumare politiei rutiere din cadrul Politiei Romane si Politiei de Frontiera Romane pentru utilizarea programelor informatice aferente componentei nationale a platformei informatice EUCARIS, sens in care poate emite anumite instructiuni de utilizare.

(5) In cadrul activitatilor de asigurare a cautarii si furnizarii datelor privind inmatricularea vehiculelor, la nivelul DRPCIV se iau masurile adecvate in vederea:

a) asigurarii prelucrarii datelor cu caracter personal care fac obiectul schimbului de date, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

b) tinerii evidentei prelucrarilor de date pe care le efectueaza;

c) transmiterii informatiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si cu privire la rezultatele obtinute, la cererea punctelor nationale ale statelor membre, altele decat Romania.

 

CAPITOLUL II

Procedura de cautare automatizata a datelor privind inmatricularea vehiculelor

 

SECTIUNEA 1

Cautarea individuala

 

ART. 5

(1) DRPCIV asigura politiei rutiere din cadrul Politiei Romane si Politiei de Frontiera Romane accesul la componenta nationala a platformei informatice EUCARIS, prin intermediul personalului autorizat.

(2) In vederea asigurarii accesului prevazut la alin. (1), DRPCIV acorda autorizatie speciala de acces personalului politiei rutiere din cadrul Politiei Romane si Politiei de Frontiera Romane.

(3) Cautarile individuale se efectueaza numai de personalul autorizat de catre DRPCIV.

(4) Lista personalului autorizat sa efectueze cautari individuale se actualizeaza permanent la nivelul DRPCIV, al politiei rutiere din cadrul Politiei Romane si al Politiei de Frontiera Romane.

ART. 6

(1) Pentru obtinerea autorizatiei speciale de acces, politia rutiera din cadrul Politiei Romane si Politia de Frontiera Romana solicita DRPCIV acordarea drepturilor de acces pentru politistii care au competente legale in constatarea si sanctionarea incalcarilor savarsite pe teritoriul Romaniei. Solicitarile trebuie insotite de urmatoarele documente:

a) fisele de utilizator si angajamentele prevazute in anexele nr. 1 si 2, completate si semnate de politisti;

b) dovada efectuarii de catre politisti a unui instructaj in ceea ce priveste legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

(2) Personalul propus pentru obtinerea autorizatiei speciale de acces se identifica si se desemneaza din randul politistilor cu competente legale in constatarea si sanctionarea incalcarilor, familiarizati cu utilizarea tehnicii de calcul. Se recomanda selectia politistilor care au cunostinte de limba engleza, avand in vedere specificul aplicatiilor informatice aferente platformei informatice EUCARIS.

(3) Autorizatia speciala de acces se elibereaza de catre DRPCIV daca unitatea/subunitatea solicitanta asigura o statie de lucru conectata la Reteaua de comunicatii voce date a Ministerului Afacerilor Interne, pe care este instalat un soft antivirus licentiat, cu abonament de actualizare. Este interzis accesul la internet al statiei respective.

(4) Autorizatia speciala de acces se retrage de DRPCIV in situatia in care se constata ca nu mai subzista conditiile in care aceasta a fost acordata.

(5) Autorizatia speciala de acces poate fi acordata sau retrasa si de politia rutiera din cadrul Politiei Romane ori de Politia de Frontiera Romana, in cazul in care DRPCIV pune la dispozitia acestora o aplicatie informatica dedicata gestionarii utilizatorilor.

(6) Instructajul prevazut la alin. (1) lit. b) se realizeaza de catre responsabilii cu protectia datelor personale de la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane, inspectoratelor judetene de politie, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratelor teritoriale ale politiei de frontiera sau Garzii de Coasta, dupa caz, in cadrul carora isi desfasoara activitatea politistii ce urmeaza a fi propusi pentru obtinerea autorizatiei speciale de acces ori de catre Oficiul Responsabilului cu Protectia Datelor Personale din Ministerul Afacerilor Interne.

(7) In urma instructajului efectuat, unitatile prevazute la alin. (6) elibereaza o dovada in acest sens.

ART. 7

(1) Dupa primirea numelui de utilizator si a parolei de acces, personalul autorizat poate tasta linkul corespunzator in programul de navigare pe internet.

(2) In pagina de autentificare se introduc numele de utilizator si parola primite de la administratorul de sistem. Pentru verificarea acestora de catre sistem se apasa butonul “Autentifica”.

(3) Odata autentificat, personalul autorizat are acces la ecranul de cautare, fiindu-i disponibile linkurile “Acasa” si “CBE”. Celelalte linkuri neactivate apartin utilizatorilor EUCARIS.

ART. 8

(1) Cautarea individuala se efectueaza de catre personalul autorizat prin tastarea/selectarea in interfata de cautare, in mod obligatoriu, a urmatoarelor date:

a) identificatorul unic al cautarii – acest element trebuie sa fie unic si poate fi generat de sistem prin bifarea optiunii in ecranul de cautare; in situatia in care identificatorul cautarii este introdus din interfata, personalul politiei rutiere din cadrul Politiei Romane si al Politiei de Frontiera Romane trebuie sa utilizeze formate diferite pentru a fi asigurata unicitatea identificatorului;

b) statul membru de inmatriculare – se alege din lista;

c) numarul de inmatriculare al vehiculului – acesta trebuie sa respecte formatul specific pentru fiecare stat membru; in cazul in care statul de inmatriculare este Germania, aplicatia ofera doua ferestre de completare a numarului inmatriculare;

d) date privind incalcarea;

e) statul in care s-a savarsit incalcarea – aceasta data se completeaza implicit de catre aplicatia informatica;

f) data de referinta a incalcarii – reprezinta data la care s-a comis incalcarea pe teritoriul Romaniei;

g) ora de referinta a incalcarii – reprezinta timpul la care s-a comis incalcarea pe teritoriul Romaniei;

h) scopul cautarii – se alege din lista codul corespunzator tipului de incalcare.

(2) Suplimentar tastarii/selectarii datelor prevazute la alin. (1), cautarea individuala se poate completa automat cu indicarea autoritatii competente, in functie de modul de configurare a parametrilor de functionare a sistemului de evidenta/aplicatiilor, aferente utilizatorului.

(3) Formatul de interogare a datelor mentionate la alin. (1) de catre personalul politiei rutiere din cadrul Politiei Romane si al Politiei de Frontiera Romane este prevazut in anexa nr. 3.

(4) In situatia in care nu sunt completate toate campurile obligatorii prevazute de sistemul de evidenta apartinand statului membru care este supus interogarii sau formatul datelor de interogare nu este respectat, sistemul afiseaza un mesaj de eroare.

(5) Nu sunt permise cautari cu caractere de inlocuire cum ar fi “*” sau “?”.

(6) Ecranul de interogare pentru cautari individuale in sistemele de evidenta apartinand statelor membre, altele decat Romania, contine o functie “Ajutor”, marcata prin semnul “?”, ce descrie unele particularitati existente in fiecare stat, de care trebuie sa se tina cont in cazul anumitor tipuri de cautari.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cautarea multipla

 

ART. 9

Cautarea multipla este utilizata, de regula, in cazul constatarii cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau al unor mijloace tehnice omologate ori prin intermediul mijloacelor tehnice de constatare folosite in conditiile legii a mai multor incalcari, fara oprirea vehiculelor respective de catre personalul politiei rutiere din cadrul Politiei Romane si al Politiei de Frontiera Romane.

ART. 10

(1) Structurile desemnate potrivit art. 3 centralizeaza de la unitatile subordonate propriului inspectorat general solicitarile de interogare si efectueaza cautari multiple, prin intermediul unui fisier care contine date aferente cate unui stat de inmatriculare.

(2) Fisierul nu poate sa depaseasca 500 de inregistrari.

(3) In cazul cautarii multiple, identificatorul cautarii va avea un format diferit pentru politia rutiera din cadrul Politiei Romane si Politia de Frontiera Romana, pentru a se asigura unicitatea acestuia.

ART. 11

Comunicatia electronica utilizata intre politia rutiera din cadrul Politiei Romane sau Politia de Frontiera Romana, pe de o parte, si DRPCIV, pe de alta parte, pentru transmiterea fisierelor trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice si de securitate specifice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

 

SECTIUNEA a 3-a

Datele obtinute in urma cautarii automatizate

 

ART. 12

Setul maxim de date ce poate fi obtinut de politia rutiera din cadrul Politiei Romane si de Politia de Frontiera Romana in urma cautarii automatizate in sistemele de evidenta apartinand statelor membre, altele decat Romania, este descris in anexa nr. 4.

ART. 13

(1) Cu ajutorul criteriilor de cautare se pot obtine informatii referitoare la unul si, uneori, la mai multe vehicule, precum si la proprietarii/detinatorii acestor vehicule.

(2) In situatia in care in urma cautarii automatizate rezultatul obtinut constata existenta mai multor vehicule avand acelasi numar de inmatriculare, pentru continuarea procedurilor in vederea efectuarii investigatiilor pentru identificarea conducatorului vehiculului cu care a fost savarsita incalcarea pe teritoriul Romaniei este necesara compararea datelor tehnice obtinute prin cautarea automatizata cu cele constatate odata cu incalcarea.

(3) In cazul in care sunt obtinute in mod accidental date cu caracter personal care nu au legatura cu incalcarea constatata, de exemplu, prin introducerea eronata in interfata de cautare a numarului de inmatriculare, acestea se sterg imediat de catre personalul autorizat.

 

CAPITOLUL III

Procedura de furnizare a datelor privind inmatricularea vehiculelor de catre DRPCIV

 

ART. 14

Furnizarea datelor privind inmatricularea vehiculelor de catre DRPCIV se realizeaza prin accesarea automatizata a RNEPCVI de catre punctele nationale de contact ale statelor membre, altele decat Romania, in conditiile Legii nr. 5/2014.

ART. 15

(1) DRPCIV asigura punctelor nationale de contact ale statelor membre cadrul tehnic pentru cautarea datelor din RNEPCVI, prin intermediul componentei nationale a platformei informatice EUCARIS.

(2) Datele ce pot fi furnizate de DRPCIV din RNEPCVI sunt prevazute in anexa nr. 5.

ART. 16

(1) In aplicarea prevederilor legale privind atribuirea de referinte sau blocarea datelor cu caracter personal, DRPCIV poate marca in RNEPCVI datele respective, pentru a se asigura prelucrarea limitata a acestora.

(2) In cazul vehiculelor care la data de referinta a incalcarii savarsite pe teritoriul unui stat membru, altul decat Romania, erau radiate, potrivit legii, ca urmare a dezmembrarii, casarii sau predarii in vederea dezmembrarii, precum si in cazul vehiculelor furate ori al certificatelor de inmatriculare a caror valabilitate a fost depasita, nu se furnizeaza informatii referitoare la proprietarul/detinatorul vehiculului. In schimb se transmite mesajul “Informatii necomunicate”.

(3) In vederea aplicarii prevederilor alin. (2), Inspectoratul General al Politiei Romane transmite DRPCIV, de regula in timp real, datele privind vehiculele inmatriculate in Romania ce au fost reclamate ca fiind furate sau a caror urmarire a fost revocata, intr-un format stabilit de comun acord. Transmiterea datelor respective de catre Inspectoratul General al Politiei Romane poate fi inlocuita printr-un serviciu web pus la dispozitia DRPCIV, caz in care Inspectoratul General al Politiei Romane trebuie sa stocheze in sistemul de evidenta a vehiculelor reclamate ca fiind furate toate elementele necesare identificarii unui vehicul reclamat ca fiind furat sau a carui urmarire a fost revocata, inclusiv istoricul acestor date.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 17

(1) Politia Romana si Politia de Frontiera Romana isi pot integra in aplicatiile informatice proprii servicii web de cautare individuala sau multipla.

(2) In cazul in care platforma informatica EUCARIS se actualizeaza prin aparitia unor noi versiuni ale aplicatiilor informatice care modifica/completeaza procedurile de acces, seturile de date sau formatul acestora, DRPCIV poate instala aceste noi versiuni in vederea asigurarii continuitatii utilizarii componentei nationale a platformei informatice EUCARIS, in conditiile prezentei proceduri.

ART. 18

Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezenta procedura.

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close