Modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la CEC in vederea achizitionarii de autoturisme

 

In M. Of. nr. 363 din 16 mai 2014 a fost publicata H.G. nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, precum si pentru punerea in executare a hotararilor judecatoresti.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Prezentul articol reglementeaza elementele tehnice necesare despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme.

(2) Valoarea totala a despagubirii prevazuta la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 232/2008, cu completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta, se majoreaza cu suma de 222.231,94 lei, care reprezinta cumulul despagubirilor rezultate din necesitatea recalcularii despagubirilor acordate pentru 4 deponenti, din neincluderea in lista initiala a unui deponent, precum si al despagubirilor rezultate din 6 hotarari judecatoresti executorii.

(3) Valoarea totala a despagubirii prevazuta la alin. (2) este calculata de catre C.E.C. BANK – S.A., prin indexarea, de la data depunerii si pana la data de 31 iulie 2007, a sumelor existente cu indicii preturilor de consum comunicati de Institutul National de Statistica, din care se deduce dobanda legala bonificata de C.E.C. BANK – S.A. pe perioada in care a fost acordata.

(4) Suma reprezentand despagubirea prevazuta la alin. (2) este asigurata de Ministerul Finantelor Publice printr-o emisiune de titluri de stat pe numele C.E.C. BANK – S.A., de valoare nominala totala egala cu valoarea totala a despagubirii, in data de 4 august 2014. Titlurile de stat sunt nenegociabile, nepurtatoare de dobanda si au scadenta la 3 septembrie 2014.

(5) Valoarea nominala individuala a fiecarui titlul de stat este egala cu valoarea individuala a despagubirii, determinata potrivit prevederilor alin. (3), pe numele fiecaruia dintre deponenti.

(6) La data scadentei emisiunii de titluri de stat, Ministerul Finantelor Publice procedeaza la rascumpararea acestora, prin plata pe numele C.E.C. BANK – S.A. a sumei de 222.231,94 lei, reprezentand valoarea nominala totala a titlurilor de stat emise.

(7) Pentru a intra in posesia sumelor reprezentand valoarea despagubirii, deponentii C.E.C. BANK – S.A., mandatarii sau succesorii legali ai acestora vor prezenta, in original, urmatoarele documentele, dupa caz: cec cu suma limitata, un act de identitate valabil, acte de stare civila, procura speciala autentificata pentru a face dovada mandatului, certificat de mostenitor si alte documente legale.

ART. 2

(1) Prezentul articol reglementeaza elementele tehnice necesare despagubirii persoanelor fizice care dupa 22 decembrie 1989 si-au transferat depunerile existente la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme la Banca Romana pentru Dezvoltare – B.R.D. – S.A., denumita in continuare B.R.D. – S.A., cu acelasi scop.

(2) In vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. pentru achizitionarea de autoturisme si ulterior le-au transferat la B.R.D. – S.A. cu acelasi scop, potrivit ordonantei, Ministerul Finantelor Publice procedeaza la emisiuni de titluri de stat in limita unui plafon de 100.000.000 lei. Emisiunea de titluri de stat va avea loc la data de 4 august 2014 cu scadenta in data de 3 septembrie 2014. Titlurile de stat sunt nenegociabile si nepurtatoare de dobanda.

(3) Sumele reprezentand despagubirile prevazute la alin. (2) sunt asigurate de Ministerul Finantelor Publice prin emisiuni de titluri de stat pe numele B.R.D. – Groupe Societe Generale – S.A. de valori nominale totale egale cu valorile totale ale despagubirilor, potrivit art. 1^2 din ordonanta, si sunt compuse din:

a) valorile totale ale despagubirilor calculate cu raportare la perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 1990 pana la 31 decembrie 2013, pentru deponentii care au depus sume de bani la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. inainte de data de 1 ianuarie 1990;

b) valorile totale ale despagubirilor calculate cu raportare la perioada cuprinsa intre data efectuarii depunerii pana la data de 31 decembrie 2013, pentru deponentii care au depus sume de bani la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. intre 1 ianuarie 1990 si 15 februarie 1992;

c) valorile totale ale despagubirilor pentru deponentii carora li s-a stabilit cuantumul despagubirilor in mod expres prin hotarari judecatoresti executorii, dar li s-a dispus plata acestor despagubiri in baza art. 2 si 3 din ordonanta.

(4) Valorile totale ale despagubirilor potrivit alin. (3) lit. a) si b) sunt calculate de catre B.R.D. – Groupe Societe Generale – S.A. prin indexarea sumelor transferate de la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. la B.R.D. – S.A., dupa cum urmeaza: din suma transferata la B.R.D. – S.A. se va deduce dobanda legala bonificata de Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. pe perioada in care a fost acordata, valoarea rezultata se indexeaza cu indicii preturilor de consum comunicati de Institutul National de Statistica, ulterior deducandu-se dobanda legala bonificata de B.R.D. – Groupe Societe Generale – S.A. pe perioada in care a fost acordata.

(5) Valoarea nominala individuala a fiecarui titlul de stat este egala cu valoarea individuala a despagubirii determinata potrivit prevederilor alin. (3) si (4) pe numele fiecaruia dintre deponenti, cu exceptia deponentilor prevazuti la alin. (3) lit. c) pentru care valorile nominale individuale au fost stabilite prin hotarari judecatoresti executorii.

(6) In calculul valorii totale a despagubirii, conform alin. (3), nu sunt incluse despagubirile incasate de deponenti ca urmare a executarilor silite asupra conturilor statului sau prin plata voluntara.

(7) In cazul in care deponentii au efectuat mai multe depuneri la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. pana la data transferului la B.R.D. – S.A., incadrandu-se astfel in prevederile alin. (3) lit. a) si lit. b), calculul despagubirii se va face de catre B.R.D. – Groupe Societe Generale – S.A. distinct pentru fiecare depozit, C.E.C. BANK – S.A. neavand nicio responsabilitate in acest sens.

(8) In calculul despagubirilor nu sunt incluse depunerile de sume efectuate la B.R.D. – Groupe Societe Generale – S.A. ulterior datei transferului depozitelor de la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. la B.R.D. – S.A.

(9) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. pentru achizitionarea de autoturisme si ulterior le-au transferat la B.R.D. – S.A. cu acelasi scop, in vederea calcularii despagubirii asa cum se mentioneaza in Legea nr. 9/2014 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme trebuie sa se prezinte la cea mai apropiata unitate B.R.D. – Groupe Societe Generale – S.A. cu documente doveditoare, in original, ale sumei depuse sau transferate, dupa caz, astfel: cec cu suma limitata si/sau dovada transferului depozitului de la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. la B.R.D. – S.A., la care se adauga un act de identitate valabil, acte de stare civila, procura speciala autentificata pentru a face dovada mandatului, certificat de mostenitor si alte documente legale, dupa caz, precum si declaratie pe propria raspundere autentificata notarial ca nu au incasat despagubirea.

(10) B.R.D. – Groupe Societe Generale – S.A. retine in original documentele doveditoare ale sumei depuse si transferate de la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A.

(11) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. pentru achizitionarea de autoturisme si ulterior le-au transferat la B.R.D. – S.A. cu acelasi scop, care au obtinut dreptul la despagubire in urma hotararilor judecatoresti executorii, trebuie sa depuna la Ministerul Finantelor Publice o copie legalizata de instanta judecatoreasca emitenta de pe hotararea judecatoreasca executorie, insotita de o cerere pentru despagubirea in baza acesteia sau, dupa caz, pentru despagubirea prin emisiuni de titluri de stat. Dupa verificarea de catre Ministerul Finantelor Publice, acestea vor fi transmise la B.R.D. – Groupe Societe Generale – S.A.

(12) Termenele prevazute la alin. (9) si (11) nu sunt termene de decadere din drepturi si nu afecteaza dreptul la despagubire. Despagubirile se vor acorda prin emisiuni de titluri de stat ulterioare.

(13) Pentru emisiunile de titluri de stat care se vor efectua ulterior, in limita plafonului stabilit de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, datele de emisiune si scadenta se mentioneaza in prospectele de emisiune a titlurilor de stat.

(14) La data scadentei emisiunii de titluri de stat, Ministerul Finantelor Publice procedeaza la rascumpararea acestora, prin plata catre B.R.D. – Groupe Societe Generale – S.A. a sumei reprezentand valoarea nominala totala a titlurilor de stat emise. Aceasta plata se va face in contul B.R.D. – Groupe Societe Generale – S.A., iar banca evidentiaza incasarea intr-un cont destinat in mod special actiunii de despagubire, cont nepurtator de dobanda si de comisioane, din care se vor pune la dispozitia persoanelor fizice sumele aferente despagubirilor individuale.

(15) Pentru a intra in posesia sumelor reprezentand valoarea despagubirii, toti deponentii indreptatiti, mandatarii sau succesorii legali ai acestora se vor prezenta la orice unitate B.R.D. – Groupe Societe Generale – S.A. cu un act de identitate valabil, acte de stare civila, procura speciala autentificata pentru a face dovada mandatului, certificat de mostenitor si alte documente legale, dupa caz.

ART. 3

(1) Persoanele fizice indreptatite care au transferat depozitele de la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. la B.R.D. – S.A. si carora in urma hotararilor judecatoresti executorii li se dispune plata despagubirilor in baza art. 2 si 3 din ordonanta, fara a se stabili cuantumul acestor despagubiri, beneficiaza de modul de calcul al despagubirilor stabilit conform art. 2 si vor fi despagubite prin emisiuni de titluri de stat.

(2) In cazul persoanelor prevazute la alin. (1), precum si in cazul persoanelor carora li s-a stabilit cuantumul despagubirilor in mod expres prin hotarari judecatoresti executorii, pentru care despagubirea acestora se efectueaza in intervalul dintre data emisiunii si data scadentei titlurilor de stat conform prezentei hotarari, numarul deponentilor care beneficiaza de despagubire se diminueaza in mod corespunzator, iar valoarea nominala totala calculata conform art. 2 se ajusteaza ca urmare a eliminarii din evidenta a persoanelor care beneficiaza de despagubire.

ART. 4

Sursele utilizate pentru rascumpararea la scadenta a titlurilor de stat sunt asigurate de catre Ministerul Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind datoria publica.

ART. 5

In prima zi bancara imediat urmatoare datei scadentei emisiunii de titluri de stat persoanele fizice care au dreptul la despagubire se pot prezenta la ghiseele C.E.C. BANK – S.A. sau B.R.D. – Groupe Societe Generale – S.A., dupa caz, in vederea punerii la dispozitia acestora a sumelor cuvenite.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close