Modificarile Regulamentului intern al Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile

 

In M. Of. nr. 389 din 27 mai 2014 a fost publicata Decizia Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 14/2014 privind adoptarea modificarilor Regulamentului intern al Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014.

Din cuprins:

ART. 1

Se adopta modificarile Regulamentului intern al Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2014, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.

ART. 2

Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

Modificari la Regulamentul intern al Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014

 

1. La articolul 8, alineatele (4) si (6) se abroga.

2. La articolul 16, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

“ART. 16

(1) Sesizarea Comisiei de disciplina poate fi facuta de orice persoana interesata, inclusiv de autoritati publice, si poate fi indreptata impotriva membrilor organelor de conducere ale CECCAR, ale filialelor acestuia sau ai Comisiei superioare de disciplina a CECCAR, precum si impotriva membrilor Consiliului CAFR sau a altor membri alesi in structurile de conducere ale CAFR, dupa caz.”

3. La articolul 17 alineatul (1), litera b) se abroga.

4. La articolul 19, alineatele (4), (5) si (6) se abroga.

5. La articolul 20, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

“(3) Convocarea persoanelor care urmeaza sa fie ascultate in calitate de parte sau de martor se face de catre secretariatul Comisiei de disciplina.”

6. La articolul 20 alineatul (4), litera c) se abroga.

7. La articolul 21, alineatul (3) se abroga.

8. La articolul 21, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:

“(6) Daca comunicarea citatiei, precum si a actelor de procedura se face personal, prin secretariatul Comisiei de disciplina, iar persoana citata refuza sa primeasca citatia sau sa semneze dovada de primire, se incheie un proces-verbal.”

9. La articolul 22, alineatele (1), (2) si (6) vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 22

(1) Citatia pentru ascultarea persoanei a carei fapta face obiectul sesizarii se comunica impreuna cu o copie a sesizarii, insotita de copii ale inscrisurilor depuse de catre autorul sesizarii, daca este cazul.

(2) Dupa primirea citatiei, a sesizarii indreptate impotriva sa si a inscrisurilor depuse de autorul sesizarii, persoana a carei fapta face obiectul sesizarii poate sa formuleze o intampinare, in termen de 10 zile de la comunicarea sesizarii.

………………………………………………………………..

(6) Prin ascultarea partilor se intelege ascultarea autorului sesizarii si a persoanei impotriva careia a fost formulata.”

10. La articolul 25, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

“(5) In timpul ascultarii, autorul sesizarii si persoana impotriva careia a fost formulata sesizarea au dreptul de a propune mijloacele de proba pe care le considera necesare, in sustinerea declaratiilor date.”

11. La articolul 27, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

“(3) La individualizarea sanctiunii disciplinare aplicabile, Comisia de disciplina tine seama de:

a) cauzele care au determinat savarsirea abaterii disciplinare;

b) imprejurarile in care aceasta a fost savarsita;

c) savarsirea cu vinovatie a abaterii disciplinare;

d) gravitatea si consecintele abaterii disciplinare;

e) conduita persoanei.

(4) In situatia in care, prin aceeasi sesizare, se semnaleaza mai multe fapte ca abateri disciplinare savarsite de aceeasi persoana, Comisia de disciplina, dupa efectuarea procedurii disciplinare si constatarea abaterilor disciplinare, aplica sanctiunea disciplinara conform prevederilor art. 32 alin. (3) sau ale art. 33 alin. (3), dupa caz.”

12. La articolul 29, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

“ART. 29

(1) Constituie abatere disciplinara savarsirea de catre un membru al Consiliului CAFR sau de catre un alt membru ales in structurile de conducere ale CAFR a oricareia dintre urmatoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor Codului etic;

b) desfasurarea activitatii de auditor statutar in conditii care au avut ca efect prejudicierea grava a reputatiei profesionale;

c) nerespectarea standardelor de audit;

d) nerespectarea sistemului de control intern al calitatii;

e) incalcarea prevederilor legale referitoare la independenta si obiectivitate;

f) orice alte incalcari ale normelor si reglementarilor din domeniul auditului statutar, ce pot atrage raspunderea disciplinara.”

13. La articolul 32, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

“ART. 32

(1) Potrivit art. 73 alin. (11) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplina poate aplica urmatoarele sanctiuni membrilor Consiliului CAFR sau altor membri alesi in structurile de conducere ale CAFR:

a) mustrare;

b) restrictionare (retragerea sau suspendarea partiala) a dreptului de practica;

c) penalizare conform deciziei Comisiei de disciplina;

d) retragerea aprobarii.”

14. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:

“ART. 37

Orice persoana implicata in cercetarea unei fapte de natura sa atraga raspunderea disciplinara a unei persoane este obligata sa respecte confidentialitatea informatiilor referitoare la cauza respectiva si sa nu divulge astfel de date unor terti. Aceeasi obligatie ii revine si oricarei persoane care ia cunostinta despre asemenea informatii prin natura atributiilor care ii revin in cadrul CSIPPC.”

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close