Comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale din sistemul public de pensii

 

In M. Of. nr. 405 din 2 iunie 2014 a fost publicata Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1/2014 privind comisionul si tariful care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale din sistemul public de pensii.

Din cuprins:

ART. 1

(1) Pentru retinerile din pensii, efectuate de catre casele teritoriale de pensii in calitate de tert poprit, se percepe un comision de 3% aplicat asupra sumei lunare ce face obiectul retinerii.

(2) Comisionul se percepe si se incaseaza de la pensionar, prin retinere din pensie.

(3) Retinerea lunara totala, inclusiv comisionul, se face cu respectarea dispozitiilor art. 728 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2

(1) Pentru urmatoarele operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale se percepe un tarif, astfel:

a) eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, conform art. 50 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare – 15 lei;

b) eliberarea, in conditiile legii, la cererea asiguratilor, a adeverintelor care atesta calitatea, venitul asigurat si/sau stagiul de cotizare realizat, incepand cu a doua solicitare din cursul unui an calendaristic – 15 lei;

c) eliberarea adeverintelor care contin informatii necesare executarii silite, solicitate de catre executorii judecatoresti – 17 lei.

(2) Pentru eliberarea documentelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), tariful se percepe pentru fiecare certificat, respectiv pentru fiecare adeverinta.

(3) Pentru eliberarea documentelor prevazute la alin. (1) lit. c), tariful se percepe pentru fiecare persoana pentru care se ofera informatii.

ART. 3

Acelasi tarif, prevazut la art. 2, se percepe si in situatiile in care:

a) asiguratul/beneficiarul de drepturi de asigurari sociale solicita, prin aceeasi cerere, mai multe documente de natura celor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) si b);

b) pentru eliberarea adeverintelor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) este necesar ca si o alta casa teritoriala de pensii decat cea sesizata prin cerere sa elibereze, la randul ei, un asemenea document (asiguratul a desfasurat activitate in doua sau mai multe judete).

ART. 4

Costul serviciilor de copiere a documentelor solicitate in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 0,5 lei/pagina.

ART. 5

Operatiunile prevazute la art. 2 se efectueaza dupa confirmarea achitarii tarifului.

ART. 6

(1) Tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la art. 2 aferente sistemului de pensii se achita la casieria caselor teritoriale de pensii ori, dupa caz, la casieria Casei Nationale de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP, prin dispozitie de incasare catre casierie sau, dupa caz, prin ordin de plata, direct in contul 22.36.03.50 “Alte venituri” al bugetului asigurarilor sociale de stat, deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judetene de pensii si a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.

(2) Tarifele percepute pentru operatiunile prevazute la art. 2 aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se achita la casieria caselor teritoriale de pensii sau, dupa caz, la casieria CNPP, prin dispozitie de incasare catre casierie ori, dupa caz, prin ordin de plata, direct in contul 22.30.03.07 “Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale” al bugetului asigurarilor sociale de stat, deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judetene de pensii si a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.

(3) Veniturile aferente sistemului de pensii reprezentand tarife incasate prin casieria caselor teritoriale de pensii sau, dupa caz, prin casieria CNPP, precum si cele reprezentand comisioane se vireaza cel mai tarziu pana la finele lunii, in contul 22.36.03.50 “Alte venituri” al bugetului asigurarilor sociale de stat, deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judetene de pensii si a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.

(4) Veniturile aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale reprezentand tarife incasate prin casieria caselor teritoriale de pensii sau, dupa caz, prin casieria CNPP, precum si cele reprezentand comisioane se vireaza cel mai tarziu pana la finele lunii, in contul 22.30.03.07 “Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale” al bugetului asigurarilor sociale de stat, deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe seama CNPP, a caselor judetene de pensii si a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti.

(5) Veniturile aferente sistemului de pensii realizate in conditiile art. 1 si 2 se evidentiaza lunar in contul de executie al CNPP (pentru activitatea proprie), al fiecarei case judetene de pensii si al Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, la capitolul 36.03 “Diverse venituri”, subcapitolul 36.03.50 “Alte venituri”.

(6) Veniturile aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale realizate in conditiile art. 1 si 2 se evidentiaza lunar in contul de executie al CNPP (pentru activitatea proprie), al fiecarei case judetene de pensii si al Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, la capitolul 30.03 “Venituri din proprietate”, subcapitolul 30.03.07 “Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale”.

ART. 7

La data publicarii prezentei decizii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se abroga Decizia presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1/2012 privind comisionul si tarifele care se percep de catre Casa Nationala de Pensii Publice si de catre casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale din sistemul public de pensii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 129 din 22 februarie 2012.

ART. 8

Prezenta decizie se duce la indeplinire de catre casele teritoriale de pensii si CNPP.

ART. 9

Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close