Destinatia bunurilor confiscate

 

 

In M. Of. nr. 355 din 14 mai 2014 a fost publicata Legea nr. 65/2014 privind modificarea O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri.

Din cuprins:

ART. I

Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 27 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicala, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale si a aparaturii medicale, substantelor toxice si a materialelor radioactive confiscate se efectueaza in conditiile prevazute in legile speciale care reglementeaza regimul acestor substante.”

2. La articolul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) organe de valorificare – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti, administratiile judetene ale finantelor publice si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si alte structuri ale Ministerului Finantelor Publice, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului aflate pe teritoriul Romaniei, precum si structurile de specialitate cu atributii in acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului, care nu se afla pe teritoriul Romaniei;”.

3. La articolul 5 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“a) medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicala, materialele de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicala, substantele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de arhiva, obiectele, vesmintele si cartile de cult, timbrele filatelice, materialele lemnoase, detectoarele de metale, fildesul si orice bunuri a caror comercializare este interzisa prin lege, care se predau organelor de specialitate ale statului competente a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;”.

ART. II

(1) La constatarea unor imprejurari privind savarsirea unor fapte pentru care legea prevede aplicarea sanctiunii contraventionale, complementare a confiscarii bunurilor, agentul constatator poate lua masura provizorie de indisponibilizare a bunurilor respective in vederea confiscarii, intocmind in acest sens un proces-verbal de indisponibilizare.

(2) Prin procesul-verbal de indisponibilizare incheiat conform alin. (1), agentul constatator instiinteaza persoana la care s-au gasit bunurile asupra faptului ca are posibilitatea, in termen de maximum 24 de ore, sa depuna la agentul constatator explicatii scrise cu privire la imprejurarile constatate si/sau sa depuna orice document pe care il considera relevant, dupa caz, de natura sa determine revocarea masurii provizorii prevazute la alin. (1).

(3) Bunurile indisponibilizate potrivit alin. (2) se depoziteaza intr-un spatiu stabilit de comun acord de agentul constatator cu persoana la care s-au gasit si pe cheltuiala acesteia, persoana ramanand responsabila de pastrarea calitatii si integritatii bunurilor, de luarea tuturor masurilor pentru evitarea oricarui impact asupra calitatii mediului.

(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (2), in functie de faptele savarsite si documentele depuse, agentul constatator dispune fie revocarea masurii prevazute la alin. (1), fie aplicarea sanctiunii contraventionale. Revocarea masurii prevazute la alin. (1) se motiveaza in scris si este avizata de sefii ierarhici ai agentului constatator si aprobata de conducatorul institutiei din care face parte acesta.

(5) Sunt exceptate de la aplicarea procedurii prevazute la alin. (1) bunurile a caror provenienta nu este dovedita de contravenient, in conditiile legii, si care au servit sau sunt destinate pentru activitati comerciale ilicite, asupra carora se dispune de indata sanctiunea confiscarii.

ART. III

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Afacerilor Interne vor elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor art. II, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

ART. IV

Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 27 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close