Infiintarea Fundatiei Proiect Ferentari

feature photo

 

In M. Of. nr. 427 din 11 iunie 2014 a fost publicata Legea nr. 73/2014 privind infiintarea Fundatiei „Proiect Ferentari”.

Din cuprins:

ART. 1

Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se infiinteaza Fundatia „Proiect Ferentari”, aflata in subordinea Secretariatului General al Guvernului, denumita in continuare Fundatia, persoana juridica romana, apolitica, fara scop patrimonial, de utilitate publica.

ART. 2

Fundatia are ca obiective principale:

a) imbunatatirea permanenta a conditiilor de viata ale cetatenilor romani de etnie roma in comunitatile in care acestia traiesc;

b) identificarea si administrarea finantarii, cu celeritate si transparenta, a obiectivelor de investitii in comunitatile de romi, indiferent daca acestea se afla in mediul urban sau rural.

ART. 3

In vederea realizarii principalelor obiective, Fundatia indeplineste urmatoarele activitati:

a) faciliteaza dialogul cu implementatorii selectati in cadrul contractelor-cadru si, acolo unde va fi posibil, va deveni implementatorul schemelor de grant din Programul de cooperare elvetiano-roman si din finantarea acordata Romaniei prin EEA Grants in cadrul subprogramului “Promovarea participarii si a incluziunii sociale a romilor”;

b) implementeaza activitati investitionale in zona Ferentari/Rahova din Bucuresti si in zonele ulterior identificate ca posibile beneficiare din tara, prin programe anuale de investitii, prezentate si aprobate la inceputul fiecarui an;

c) stabileste prioritati investitionale la nivelul comunitatilor de romi din Romania, in parteneriat cu Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS);

d) propune fiecarui consiliu judetean planurile de dezvoltare pentru comunitatile de romi si, acolo unde este solicitata, asista consiliile locale in crearea acestor planuri de dezvoltare;

e) asista Punctul national de contact in realizarea procesului de monitorizare a implementarii Strategiei;

f) ofera asistenta tehnica Agentiei Nationale pentru Romi si organizatiilor neguvernamentale rome, atunci cand este solicitata;

g) promoveaza cultura roma in Romania si la nivel international.

ART. 4

Sediul Fundatiei este in municipiul Bucuresti, urmand a fi stabilit prin statutul propriu.

ART. 5

Fundatia isi desfasoara activitatea potrivit statutului propriu, care se aproba prin ordin al secretarului general al Guvernului.

ART. 6

(1) Organul de conducere si de administrare a Fundatiei este Consiliul director.

(2) Consiliul director este compus din 7 membri, desemnati astfel:

– 2 membri de catre Parlament;

– 2 membri de catre Guvern;

– 2 membri de catre administratia locala;

– 1 membru din partea unei organizatii neguvernamentale, desemnat de catre secretarul general al Guvernului.

(3) Desemnarea de catre secretarul general al Guvernului a unui membru din partea unei organizatii neguvernamentale, potrivit alin. (2), se face in baza criteriilor de selectie stabilite prin ordin al secretarului general al Guvernului, care se publica pe site-ul Secretariatului General al Guvernului cu 30 de zile inainte de desemnare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close