Normele pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta CAFR

 

In M. Of. nr. 378 din 22 mai 2014 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 21/2014 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Din cuprins:

ART. 1

Se aproba Normele pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta Camerei Auditorilor Financiari din Romania, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2

Departamentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din Romania vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 3

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA 1

 

NORME

pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta Camerei Auditorilor Financiari din Romania

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Conferinta Camerei Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Conferinta Camerei, este organul superior de conducere al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera, formata din toti membrii cu drept de vot ai acesteia, desemnati potrivit prezentelor norme.

(2) Conferinta Camerei este ordinara si extraordinara.

(3) Prezentele norme, intocmite potrivit art. 9 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 433/2011, reglementeaza modalitatea de desemnare a reprezentantilor auditorilor financiari, numarul acestora si durata mandatului la Conferinta Camerei.

ART. 2

Desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta Camerei se face prin vot deschis, la nivelul regiunilor, pe judete si pentru municipiul Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

Reprezentantii auditorilor financiari

 

ART. 3

(1) Poate fi reprezentant al membrilor Camerei dintr-un judet sau din municipiul Bucuresti auditorul financiar, persoana fizica, cu domiciliul in judetul respectiv sau in municipiul Bucuresti, care si-a indeplinit la termenele stabilite de reglementarile Camerei toate obligatiile pana cel tarziu la data de 31 martie al anului in care se organizeaza desemnarea reprezentantilor.

(2) Persoanele desemnate reprezentanti ai auditorilor financiari dintr-un judet si sau din municipiul Bucuresti exercita dreptul de vot in numele acestora, la Conferinta Camerei.

ART. 4

Mandatul reprezentantului este de un an si poate fi reinnoit.

ART. 5

(1) Norma de reprezentare este de 1 (un) reprezentant la 15 auditori financiari. Cand intr-un judet numarul de auditori financiari este mai mic de 15, judetul respectiv va avea un singur reprezentant la lucrarile Conferintei Camerei.

(2) Din numarul total al reprezentantilor desemnati la Conferinta Camerei, numarul auditorilor financiari nonactivi nu va fi mai mare 20%.

(3) Auditorii financiari din Consiliul Camerei, Comisia de auditori statutari si cei care ocupa functii in aparatul executiv al Camerei participa in nume propriu la Conferinta Camerei si nu sunt luati in calcul la stabilirea normei de reprezentare.

 

CAPITOLUL III

Alegerea reprezentantilor auditorilor financiari

 

ART. 6

Calendarul si locatiile alegerilor reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta Camerei sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme si sunt aduse la cunostinta auditorilor financiari prin publicarea pe site-ul Camerei.

ART. 7

Intrunirile pentru desemnarea reprezentantilor la Conferinta Camerei se organizeaza pe regiuni. Acestea pot avea loc impreuna cu alte manifestari organizate de Camera, de tipul seminarelor, simpozioanelor etc., si includ desemnarea reprezentantilor pentru judetele care apartin regiunii respective.

ART. 8

(1) Desemnarea reprezentantilor la Conferinta Camerei se face in sedinte distincte de alegeri, pentru fiecare judet, chiar daca la data si in locatia respectiva sunt convocate alegeri pentru mai multe judete.

(2) Fiecare auditor financiar participant la alegeri voteaza deschis numai pentru desemnarea reprezentantului/reprezentantilor din judetul de domiciliu.

ART. 9

(1) Propunerile pentru reprezentantii auditorilor dintr-un judet sau municipiul Bucuresti se fac in sedinta publica, iar desemnarea acestora are loc prin vot deschis.

(2) Daca dintr-un anumit judet nu participa, in urma convocarii, niciun auditor financiar, atunci judetul respectiv nu va avea niciun reprezentant la Conferinta Camerei.

(3) Sunt desemnate ca reprezentanti persoanele care au obtinut numarul cel mai mare de voturi in ordine descrescatoare, in limita numarului de locuri stabilit conform prezentelor norme (1 la 15 auditori financiari pentru reprezentanti).

ART. 10

Fiecare intrunire de alegeri este condusa de o comisie de alegeri, alcatuita din 3 membri, dintre care unul este presedintele comisiei. Desemnarea comisiei se face prin vot deschis dintre auditorii financiari participanti la sedinta. Unul dintre membrii comisiei este din executivul Camerei.

ART. 11

Comisia de alegeri asigura buna desfasurare a procesului electoral, inregistreaza propunerile de reprezentanti, numara voturile exprimate, stabileste si anunta candidatii alesi, intocmeste si semneaza procesul-verbal de desemnare a reprezentantilor.

ART. 12

Orice contestatie cu privire la desfasurarea alegerilor se depune in termen de 24 de ore de la anuntarea rezultatelor de catre Comisia de alegeri, la sediul Camerei, si se solutioneaza in termen de 24 de ore de catre comisia prevazuta la art. 11.

ART. 13

Dupa rezolvarea contestatiilor sau, dupa caz, expirarea termenului de contestare, Camera aduce la cunostinta membrilor sai, prin afisare pe site, identitatea reprezentantilor si ii instiinteaza pe acestia in scris cu privire la desemnare.

 

CAPITOLUL IV

Comunicari si sanctiuni

 

ART. 14

Reprezentantii desemnati au obligatia de a instiinta Camera despre orice imprejurare care ii poate pune in imposibilitatea de a fi prezenti la Conferinta Camerei. Instiintarea va fi motivata si se va transmite in scris Camerei cu cel putin 30 de zile inainte de data Conferintei.

ART. 15

Absenta nejustificata de la Conferinta a reprezentantului desemnat si nerespectarea termenului de instiintare a Camerei, precum si netemeinicia motivelor pentru care se absenteaza constituie abatere disciplinara si il obliga pe reprezentantul absent la plata cheltuielilor efectuate de Camera pentru organizarea Conferintei.

 

ANEXA 1

la norme

 

CALENDARUL SI LOCATIILE

intalnirilor pentru alegerea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta Camerei Auditorilor Financiari din Romania pentru anul 2014

______________________________________________________________________________

| Data si ora | Locul de desfasurare |         Judetele participante         |

|_____________|______________________|_________________________________________|

| 9.05.2014   | Cluj-Napoca         | Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj,     |

| Ora 12,00   |                     | Maramures, Salaj, Satu Mare             |

|_____________|______________________|_________________________________________|

| 10.05.2014 | Brasov               | Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu |

| Ora 11,00   |                     |                                         |

|_____________|______________________|_________________________________________|

| 17.05.2014 | Iasi                 | Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, |

| Ora 11,00   |                     | Vaslui, Vrancea                         |

|_____________|______________________|_________________________________________|

| 23.05.2014 | Craiova             | Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea     |

| Ora 12,00   |                     |                                         |

|_____________|______________________|_________________________________________|

| 31.05.2014 | Bucuresti           | Arges, Ilfov, Dambovita, Giurgiu,       |

| Ora 11,00   |                     | Prahova, Buzau, Teleorman               |

|_____________|______________________|_________________________________________|

| 7.06.2014   | Timisoara           | Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis   |

| Ora 11,00   |                     |                                         |

|_____________|______________________|_________________________________________|

| 27.06.2014 | Bucuresti           | Municipiul Bucuresti                   |

| Ora 12,00   |                     |                                         |

|_____________|______________________|_________________________________________|

| 28.06.2014 | Constanta           | Braila, Ialomita, Calarasi, Constanta, |

| Ora 11,00   |                     | Galati, Tulcea                         |

|_____________|______________________|_________________________________________|

 

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close