Modificarea si completarea OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

 

In M. Of. nr. 506 din  8 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 100/2014 privind aprobarea OG nr. 8/2010 pentru modificarea si completarea OG nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania.

Din cuprins:

ART. I

Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 8 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, adoptata in temeiul art. 1 pct. IV. 3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 2, litera n) a alineatului (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei – sistemul informatic ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace electronice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea si controlul achitarii tarifului de utilizare, denumit in continuare SIEGMCR.”

2. La articolul I, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu urmatorul cuprins:

“9^1. La articolul 1, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu urmatorul cuprins:

<<(13) In cazul schimbarii numarului de inmatriculare a vehiculului, rovinieta isi mentine valabilitatea in conditiile in care in baza de date a autoritatii de inmatriculare este operata modificarea respectiva. Autoritatea de inmatriculare este obligata sa asigure, pe baza de protocol, accesul zilnic al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. la baza de date privind modificarile cu privire la schimbarea numarului de inmatriculare.>>”

3. La articolul I punctul 10, punctul (i) al literei a) a alineatului (1) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(i) unitatile Ministerului Apararii Nationale, ale Serviciului Roman de Informatii, ale Serviciului de Informatii Externe, ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale si ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor;”.

4. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu urmatorul cuprins:

“10^1. La articolul 3, dupa punctul (vi) al literei a) a alineatului (1) se introduce un nou punct, punctul (vii), cu urmatorul cuprins:

<<(vii) Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania.>>”

5. La articolul I, punctul 18 se abroga.

6. La articolul I punctul 19, articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 14

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.”

ART. II

Prevederile art. 1 alin. (13) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin prezenta lege, intra in vigoare la 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close