Modificarea si completarea OPANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

 

 

In M. Of. nr. 510 din 9 iulie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 1703/2014 pentru modificarea si completarea OPANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Din cuprins:

ART. I

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 27 decembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Anexa nr. 6 “Instructiuni de completare a formularului 100 <<Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat>>, cod 14.13.01.99/bs” se modifica dupa cum urmeaza:

a) La capitolul II “Completarea declaratiei” sectiunea B “Date privind creanta fiscala”, punctul 3.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“3.1. Tabelul de la pct. I <<Impozite si taxe care se platesc in contul unic>> se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile 1 – 14, 16 – 27, 31, 33 si 83 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin.”

b) La capitolul II sectiunea B punctul 3.1.6, primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“3.1.6. La pozitiile 17 – 26 si 83 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara impozitul pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente, potrivit titlului V din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.”

c) La capitolul II sectiunea B punctul 3.1.6, dupa ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu urmatorul cuprins:

“La pozitia 83 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 11 la ordin, se declara impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident in cadrul operatiunii de fiducie, potrivit art. 115 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.”

2. Anexa nr. 11 “Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat” se completeaza dupa cum urmeaza:

– Dupa pozitia 82 “Impozit pe constructii” se introduce o noua pozitie, pozitia 83, cu urmatorul cuprins:

______________________________________________________________________________

|Nr. |   Denumirea creantei fiscale  |            Temeiul legal                |

|crt.|                               |                                         |

|____|_______________________________|_________________________________________|

|”83.| Impozit pe veniturile         | art. 115 alin. (1) lit. r) si art. 116  |

|    | realizate din transferul masei| din Legea nr. 571/2003, cu modificarile |

|    | patrimoniale fiduciare de la  | si completarile ulterioare, sau         |

|    | fiduciar la beneficiarul      | conventiile de evitare a dublei impuneri|

|    | nerezident                    | incheiate de Romania cu alte state”     |

|____|_______________________________|_________________________________________|

 

ART. II

Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si directiile generale regionale ale finantelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close