Modificarea si completarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

 

In M. Of. nr. 506 din  8 iulie 2014 a fost publicata Legea nr. 97/2014 privind modificarea si completarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.

Din cuprins:

ART. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ORDONANTA DE URGENTA

pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri”

2. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Prin program se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatorii debutanti in afaceri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata.”

3. La articolul 2, partea introductiva si litera a) ale alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 2

(1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, intreprinzatorul debutant in afaceri, beneficiar al programului, este persoana fizica majora care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are capacitate juridica deplina de exercitiu;”.

4. La articolul 2, alineatul (2) se abroga.

5. La articolul 4, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) sa notifice in scris cu privire la infiintare oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (O.T.I.M.M.C.) in a carui raza de competenta isi are sediul social, in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la inregistrare, in vederea luarii in evidenta;

b) sa angajeze cu contract de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, si sa mentina in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitatilor prevazute la art. 5 lit. a) si/sau b) pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant in afaceri;”.

6. La articolul 5, literele a) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“a) acordarea de catre Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, prin O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social, a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul in lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism;

………………………………………………………………..

e) consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social.”

7. La articolul 7, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“ART. 7

(1) In situatia cesionarii partilor sociale de catre intreprinzatorul debutant in afaceri, acordarea facilitatilor continua daca cesionarul indeplineste conditiile prevazute la art. 2 si depune declaratia pe propria raspundere la O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cesionarii. In caz contrar, facilitatile se considera necuvenite si se recupereaza conform procedurilor stabilite.

(2) In situatia in care microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant in afaceri este supusa reorganizarii prin fuziune sau divizare, acordarea facilitatilor continua in aceleasi conditii, daca asociatul unic sau fiecare asociat al noii microintreprinderi indeplineste conditiile prevazute la art. 2 si persoana juridica rezultata indeplineste conditiile prevazute la art. 3, iar declaratiile necesare se depun la O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inmatricularii in registrul comertului a noii persoane juridice. In caz contrar, facilitatile se considera necuvenite si se recupereaza.”

8. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 8

(1) Prin legea bugetului de stat se vor aloca in fiecare an, la dispozitia Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, fondurile pentru alocatia financiara nerambursabila prevazuta la art. 5 lit. a).”

9. La articolul 16, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social are obligatia de a monitoriza si a controla aplicarea prezentei ordonante de urgenta, precum si de a transmite catre Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism un raport anual cu privire la desfasurarea si efectele programului, pana cel mai tarziu la data de 31 ianuarie.”

10. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism are obligatia de a prezenta Guvernului un raport anual centralizat cu privire la desfasurarea si efectele programului implementat de catre toate oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, pana cel mai tarziu la data de 31 martie.”

ART. II

Obligatia instituita de art. 4 lit. b) privind angajarea cu norma intreaga din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu completarile ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin prezenta lege, se aplica numai intreprinderilor nou-infiintate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi.

ART. III

In tot cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu completarile ulterioare, urmatoarele sintagme se inlocuiesc dupa cum urmeaza:

a) “Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii” se inlocuieste cu “Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism”;

b) “intreprinzator tanar/intreprinzatori tineri” se inlocuieste cu “intreprinzator debutant in afaceri/intreprinzatori debutanti in afaceri”;

c) “Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M.)” se inlocuieste cu “oficiul teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (O.T.I.M.M.C.) in a carui raza de competenta isi are sediul social”.

ART. IV

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

 

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close